Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Nyheder - de sidste 3 måneders nyerhvervelser.

BELLIN, JACQUES NICOLAS - AMAGER, KØBENHAVN. Carte de L'Isle D'Amak Et Les Passes de Copenhague. *** Kort over Amager (og Saltholm) samt farvandet ved København. Kobberstik af Croisey. 21 x 17 cm. Håndkoloreret. Nyere ramme med dækkarton. Rammen måler 34 x 26,5 cm. (#15284)
DKK 2500 / EUR 330

Fra "Petit Atlas Maritime", bind 4, Paris 1764.
Jacques Nicolas Bellin (1703-1772), fransk hydrograf.
Bellin arbejdede i mere end 50 år for Dépôt des Cartes et Plans de la Marine og han blev pålagt at kortlægge alle kendte kyster i verden. Af hans værker bør nævnes: "Atlas Maritime" (1751), "Neptune François" (1753, adskillige optryk), "Hydrographie Françoise" i 2 bind (1756-1765, optryk frem til 1802) og "Petit Atlas François" i 5 bind (1763). Sidstnævnte værk blev i 1764 optrykt under titlen "Petit Atlas Maritime", ligeledes i 5 bind.
Bellin bidrog med et væld af kort til at ledsage Abbé Antoine François Prévost d'Exiles "Histoire Génerale des Voyages..." Af dette værk findes franske udgaver i 20 bind (Paris 1746-1789) og 25 bind (Den Haag 1747-1780) såvelsom en miniatureudgave i 80 bind samt tyske, hollandske og spanske udgaver. Første udgave af en forkortet fransk version - "Abrégé de l'Histoire Générale des Voyages..." ved Jean François de La Harpe - udsendtes i 1780-1801 i 32 bind. Også her blev Bellins kort anvendt.
 
 
BOUTTATS, GASPAR - KRONBORG. Attacco, e presa del Castello di Cronenburg fatta dal Generale Conte Vrangel. [Kronborg angribes af General Grev Wrangel (1658)]. Kobberstik af G. Bouttats. 31 x 37 cm. Kobberstikket er i sort / hvid. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen omkring år 1660-1670. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 45 x 52 cm. Fint eksemplar. - Øresund fra København til Kronborg set i fugleperspektiv med " A) Cronenburg. B) Stretto del Sundt. C) Elsenor. D) Helsenburg. E) Uranimburg. F) Grosseck[?]. G) Coppenhagen. H) Batterie de gli Suezzesi " markeret. (#11309)
DKK 4150 / EUR 548

Kronborg havde stor betydning for indsejlingen til Øresund og dermed beherskelse af Østersøen. Den 17 august 1658 stod den svenske hær i Helsingør med ca. 3000 mand for at indlede en belejring og indtage Kronborg som magtbase. Kronborg holdt længe stand, men 4. september indledte svenskerne et voldsomt bombardement, og den 6. september overgav mandskabet på slottet sig.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - HILLERØD. Prospect af Hilleröd Kiöbsted med Frideriksborg=Slott at see fra Iæger Bakken Anno 1754. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret har et par vertikale folder. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28 x 45 cm. - Prospekt af Hillerød med "Frideriksborg=Slott. Det Store Port=Taarn. Amtmandens og Slottsforvalterens Boliger. Staldene. Ladegaarden. Den Latinske Skole. Kirke=Gaardens Bÿgning. Veÿen fra Kiöbenhavn" markeret. (#15437)
DKK 1750 / EUR 231

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - NYBORG. Prospect af Kiöbstaden Nÿeborg og Fæstning udi Fÿen at see fra den Vestre Siide Ao. 1762. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Nyborg med " Slottet. Krudtaarnet. Kirken. Raadhuuset. Strand Porten. Den Grönlands-Plads. Voldene. Beltet imellem Nÿborg og Corsör. Sproge. Corsör og Sædland" markeret. (#10295)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - ODENSE. Prospect af Kiöbstaden Odense i Fÿen at See fra den Söndre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Odense med "St. Knuds-Kirke. Gÿmnasium. Den Latinske Skole. Frue-Kirke. Graa-bröde-Kirke. St. Hans-Kirke. Slottet. Iomfrue-Closteret. Tugt-Huuset. En Vandmölle. Nunne-Bankerne uden for Bÿen" markeret. (#15534)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - ODENSE SLOT. Prospect af Odense Kongl: Slott i Fÿhn, at See fra midten i Haugen. Kobberstik af H. Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er i sort / hvid. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. - Prospekt af Odense Slot med "1. Slottet. 2. St. Hans=Kirke. 3. een Stoer Fiske=Park midt i Haugen" markeret. (#15365)
DKK 1150 / EUR 152

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SVENDBORG. Prospect af Kiöbstaden Svenborg i Fÿen, at see fra den Nordre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. Venstre og højre margin beskåret, ellers fint eksemplar. - Prospekt af Svendborg med "Frue Kirke. St. Nicolai Kirke. Taasinge Land. Taasinge Slott. Breininge Kirke" markeret. (#15412)
DKK 900 / EUR 119

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - VORDINGBORG. Prospect af Kiöbstaden Wordingborg i Sædland, at See fra den Østre Siide Ao. 1754. Kobberstik af H. Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Vordingborg med "Wordingborg Slott. Kaldes Cancelliet fra Kong Waldemari Tider af. Et gammelt afbrudt Taarn kaldet Ørme Taarnet. Rytter Staldene. Byens Kirke. Falster-Land. Aarne=Skoven. Söen" markeret. (#9954)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BUFFON / MARTINET. Chouette à longue queue, de Sibirie. [Ugle, Sibirien]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15586)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Le Busard de Marais. [Kærhøg]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15583)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Le Faucon noir et passager. [Vandrefalk, mørk]. Kobberstik. Papirmål inklusive margin: 30,5 x 22 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15799)
DKK 1400 / EUR 185

Fra en fornem udgave af Buffons store værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1770-1786. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. L'Eperonnier mâle, de la Chine.[Påfuglefasan, han, Kina]. Kobberstik. Papirmål inklusive margin: 31 x 22 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15584)
DKK 2150 / EUR 284

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Variété singuliere du Hobreau. [Lærkefalk]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15585)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Vautour de Malthe.[Grib, Malta]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15582)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FLENSBORG. Flensborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27,0 cm. (#8608)
DKK 750 / EUR 99

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ISLAND. Parti af "Almannagjá" med Udsigt til "Thingvallavatn" (Thingvallesö). (Island). Litografi af E. Vesterberg efter forlæg af Emanuel Larsen. 19,5 x 28,5 cm. (#15419)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ISLAND. Parti ved Hekla seet fra Selsund. (Island). Litografi af J. Hellesen efter forlæg af Emanuel Larsen. 18,5 x 27,5 cm. (#15194)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KØBENHAVN. Kongens Nytorv. The Kings New Market, Copenhagen. La Grande Place Royale, Copenhague. Originalt litografi. 18 x 28 cm. Trykt af Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. [København ca. 1860]. Nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 33,5 x 42 cm. - Kongens Nytorv med Charlottenborg længst til højre i billedet og Hotel d'Angleterre længst til venstre. (#10309)
DKK 3500 / EUR 462

Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
DU SAUZET, HENRI. Scania Vulgo Schonen. *** Kort over Skåne samt den østlige del af Sjælland fra Helsingør til København. Kobberstik i sort / hvid. 18,5 x 25,5 cm. Udgivet omkring år 1735. I en nyere ramme med passepartout. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. (#14786)
DKK 2150 / EUR 284

 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 24 [Lådden Stenurt. Sedum villosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. (#15700)
DKK 600 / EUR 79

Lådden Stenurt blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 33 [Hede-Melbærris. Arbutus Uva ursi. I dag er plantens latinske navn Arctostaphylos uva-ursi]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 36,5 x 24 cm. (#15701)
DKK 600 / EUR 79

Hede-Melbærris blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 177 [Knudearve. Centunculus minimus. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9040)
DKK 500 / EUR 66

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 182 [Fjeld-Turt. Sonchus alpinus. I dag er plantens latinske navn Cicerbita alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9953)
DKK 950 / EUR 125

Fjeld-Turt blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 199 [Nælde-Silke. Cuscuta europaea. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12762)
DKK 650 / EUR 85

Nælde-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 273 [Almindelig Sumpstrå. Scirpus palustris]. I dag er plantens latinske navn Eleocharis palustris. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12763)
DKK 650 / EUR 85

Almindelig Sumpstrå blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 305 [Blåtoppet Kohvede. Melampyrum nemorosum. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12764)
DKK 950 / EUR 125

Blåtoppet Kohvede blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 340 [Klatrende Lærkespore. Fumaria claviculata. I dag er plantens latinske navn Ceratocapnos claviculata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12765)
DKK 450 / EUR 59

Klatrende Lærkespore blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 410 [Strand-Loppeurt. Inula dysenterica. I dag er plantens latinske navn Pulicaria dysenterica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12766)
DKK 950 / EUR 125

Strand-Loppeurt blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 411 [Vår-Brunrod. Scrophularia vernalis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#13779)
DKK 650 / EUR 85

Vår-Brunrod blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 418 [Dværgsyre. Koenigia islandica. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15475)
DKK 450 / EUR 59

Dværgsyre blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 427 [Lyng-Silke. Cuscuta europaea epithymum. I dag er plantens latinske navn Cuscuta epithymum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15562)
DKK 500 / EUR 66

Lyng-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 439 [Blåstjerne. Sherardia arvensis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15571)
DKK 500 / EUR 66

Blåstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 455 [Hvid Snerre. Galium mollugo. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15596)
DKK 500 / EUR 66

Hvid Snerre blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 923 [Gyldenlak-Hjørneklap. Erysimum cheiranthoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15609)
DKK 950 / EUR 125

Gyldenlak-Hjørneklap blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1037 [Øjentrøst. Euphrasia officinalis. I dag er plantens latinske navn Euphrasia sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15631)
DKK 500 / EUR 66

Øjentrøst blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1206 [Almindelig Pastinak. Pastinaca sativa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15632)
DKK 950 / EUR 125

Almindelig Pastinak blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1321 [Liden Steffensurt. Circaea alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15702)
DKK 750 / EUR 99

Liden Steffensurt blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1393 [Gul Sennep. Sinapis alba. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15645)
DKK 950 / EUR 125

Gul Sennep blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1408 [Grenet Star. Carex chordorrhiza. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15642)
DKK 650 / EUR 85

Grenet Star blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1455 [Skov-Løg. Allium Scorodoprasum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24,5 cm. (#15703)
DKK 1000 / EUR 132

Skov-Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1524 [Arktisk Guldblomme. Arnica angustifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 25 cm. (#15677)
DKK 1150 / EUR 152

Arktisk Guldblomme blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1528 [Kolbe-Star. Carex Wormskjoldiana. I dag er plantens latinske navn Carex Scirpoidea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15678)
DKK 500 / EUR 66

Kolbe-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1567 [Knudearve. Centunculus simplex. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15679)
DKK 450 / EUR 59

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 27, udgivet af J.W.Hornemann, København 1818.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1622 [Fladtrykt Kogleaks. Schoenus compressus. I dag er plantens latinske navn Blysmus compressus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15705)
DKK 600 / EUR 79

Fladtrykt Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1631 [Skovbyg. Elymus europaeus. I dag er plantens latinske navn Hordelymus europaeus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15706)
DKK 500 / EUR 66

Skovbyg blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1683 [Skov-Rørhvene. Arundo silvatica. I dag er plantens latinske navn Calamagrostis arundinacea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15681)
DKK 500 / EUR 66

Skov-Rørhvene blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1685 [Almindelig Rapgræs. Poa trivialis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15708)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1686 [Enårig Rapgræs. Poa annua]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15709)
DKK 500 / EUR 66

Enårig Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1689 [Strand-Siv. Juncus maritimus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15710)
DKK 600 / EUR 79

Strand-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1690 [Fin Siv. Juncus capitatus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15711)
DKK 500 / EUR 66

Fin Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1692 [Hoved-Frytle. Luzula congesta. I dag er plantens latinske navn Luzula multiflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15682)
DKK 750 / EUR 99

Hoved-Frytle blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1703 [Fjeld-Læbeløs. Ajuga genevensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5806)
DKK 1000 / EUR 132

Fjeld-Læbeløs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1742 [Bølget Kogleaks. Scirpus radicans]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15683)
DKK 650 / EUR 85

Bølget Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1744 [Risgræs. Leersia oryzoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15715)
DKK 500 / EUR 66

Risgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1761 [Have-Karse. Lepidium sativum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15717)
DKK 500 / EUR 66

Have-Karse blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1763 [Gulhvid Evighedsblomst. Gnaphalium luteo-album. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15684)
DKK 500 / EUR 66

Gulhvid Evighedsblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1768 [Star. Carex fulva. I dag er plantens latinske navn Carex sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15718)
DKK 650 / EUR 85

Star blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1804 [Gul Rævehale. Alopecurus fulvus. I dag er plantens latinske navn Alopecurus aequalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15719)
DKK 450 / EUR 59

Gul Rævehale blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1805 [Stakløs Hejre. Festuca speciosa. I dag er plantens latinske navn Bromus inermis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15720)
DKK 650 / EUR 85

Stakløs Hejre blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1807 [Kortstilket Vandaks. Potamogeton nitens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15721)
DKK 650 / EUR 85

Kortstilket Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1808 [Grenet Vejbred. Plantago arenaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15685)
DKK 950 / EUR 125

Grenet Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1815 [Rosen-Dueurt. Epilobium roseum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15686)
DKK 950 / EUR 125

Rosen-Dueurt blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1822 [Voldtimian. Thymus Acinos var. villosus. I dag er plantens latinske navn Satureja acinos]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15687)
DKK 950 / EUR 125

Voldtimian blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1825 [Liden Katost. Malva pusilla. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15688)
DKK 1150 / EUR 152

Liden Katost blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1868 [Knoldet Hulsvøb. Myrrhis bulbosa. I dag er plantens latinske navn Chaerophyllum bulbosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15689)
DKK 750 / EUR 99

Knoldet Hulsvøb blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1902 [Cystoseira fibrosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15724)
DKK 450 / EUR 59

Cystoseira fibrosa blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1924 [Sudetisk Rapgræs. Poa sudetica. I dag er plantens latinske navn Poa chaixii]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15725)
DKK 450 / EUR 59

Sudetisk Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1926 [Stor Vandarve. Montia fontana]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15726)
DKK 650 / EUR 85

Stor Vandarve blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1984 [Eng-Rottehale. Phleum pratense]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15727)
DKK 650 / EUR 85

Eng-Rottehale blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1985 [Eng-Rævehale. Alopecurus pratensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. (#15728)
DKK 500 / EUR 66

Eng-Rævehale blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1987 [Hør-Silke. Cuscuta epilinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. (#15729)
DKK 650 / EUR 85

Hør-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1991 [Hundepersille. Aethusa Cynapium. I dag er plantens latinske navn Aethusa cynapinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15690)
DKK 500 / EUR 66

Hundepersille blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2049 [Hjertebladet Gåsefod. Chenopodium hybridum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15691)
DKK 1150 / EUR 152

Hjertebladet Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2052 [Cypres-Vortemælk. Euphorbia cyparissias]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15732)
DKK 950 / EUR 125

Cypres-Vortemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2057 [Vand-Mynte. Mentha latifolia. I dag er plantens latinske navn Mentha aquatica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15692)
DKK 1150 / EUR 152

Vand-Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2058 [Smalhovedet Tidsel. Carduus tenuiflorus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15693)
DKK 1150 / EUR 152

Smalhovedet Tidsel blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2103 [Almindelig Firling. Sagina procumbens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15733)
DKK 450 / EUR 59

Almindelig Firling blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2104 [Strand-Firling. Sagina maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15734)
DKK 450 / EUR 59

Strand-Firling blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2109 [Kølet Løg. Allium carinatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15735)
DKK 950 / EUR 125

Kølet Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2116 [Græsbladet Fladstjerne. Stellaria graminea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15736)
DKK 650 / EUR 85

Græsbladet Fladstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2117 [Firehannet Hønsetarm. Cerastium tetrandum. I dag er plantens latinske navn Cerastium diffusum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15737)
DKK 750 / EUR 99

Firehannet Hønsetarm blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
HOLM, H. G. F. ("Fattig-Holm") - AMALIENBORG. Amalieborg. Amalienburg. Kobberstik af J. Holm efter forlæg af H. G. F. Holm. 8 x 12 cm. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 14 x 18,5 cm. - Prospektet viser et af Amalienborgs 4 palæer: Christian den Niendes Palæ, eller Schacks Palæ - i dag Dronning Margrethe den Andens residens. (#15326)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Prospecter af Kiøbenhavn", 4. hæfte, ca. 1825.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - BREDE. Brede. The retreat of the late Peter Foersom. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Brede. Afdøde Peter Foersoms refugium. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15374)
DKK 1450 / EUR 191

Peter Foersom (1777-1817), Skuespiller og Shakespeare-Oversætter.
"Det var Foersoms store Fryd, naar Foraaret kom, og han med hele sin Familie kunde forlade Theatret og Hovedstaden med al dens Vrøvl for at nyde Naturen og Landlivet, som han elskede høit. I tidligere Tid vare to smaa leiede Værelser i en skjult, afsides Bondegaard mellem Brede og Lundtofte hans hele landlige Herlighed... I de sidste fire Aar af Foersoms liv gav Schimmelmann ham og hans Familie Bolig paa Bredegaard. Her var det, han mest gav sig af med sin Oversættelse af Shakespeare, og den Friskhed og Kraft, som findes i denne, skyldes maaske meget hans egen Glæde ved Sommerlivet."
Nikolaj Bøgh: Peter Foersom. En Levnedsskildring. Kbh. 1895. Side 74.
 
 
HOLM, H. G. F. ("Fattig-Holm") - CHARLOTTENLUND, DYREHAVEN. Udkiörselen fra Charlottenlund til Dÿrehaven. Kobberstik af J. Holm efter forlæg af H. G. F. Holm. 11 x 16 cm. Kobberstikket er i sort / hvid. [1825-1838]. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. (#15482)
DKK 1950 / EUR 257

Fra første udgaves første hefte af "Sjællands yndigste Egne", 1825 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - EREMITAGEN. The Hermitage in Iægersborg Park. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th june 1823. *** Eremitagen. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15375)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
JANSSONIUS, JOHANNES - DANMARK. Totius Iutiæ Generalis Accurata delincatio. *** Partielt Danmarkskort : Dækker Jylland, Als, Fyn med omliggende øer samt Sjælland. Udgivet af Johannes Janssonius i Amsterdam ca. 1650. Kobberstik. 44 x 56 cm. Konturkoloreret. Bagsidetekst på hollandsk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 50 x 58 cm. - Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. Kortet er blevet foldet inden koloreringen var helt tør, så der er flere steder en svag (spejlvendt) afsmitning. Marginen har et par små forstærkninger bagpå. Som helhed: Et pænt eksemplar med patina. (#11730)
DKK 4500 / EUR 595

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.
 
 
JANSSONIUS, JOHANNES - DANMARK. Totius Iutiæ Generalis Accurata delincatio. Apud Janssonio-Waesbergios, et Mosem Pitt. *** Partielt Danmarkskort : Dækker Jylland, Als, Fyn med omliggende øer samt Sjælland. Kobberstik i sort / hvid. 44 x 56 cm. Udgivet af Moses Pitt i Oxford ca. 1680. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 59 x 69 cm. Fint eksemplar. (#4264)
DKK 4000 / EUR 529

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.

Efter Johannes Janssonius' død i 1664 arvede svigersønnen Johannes Waesbergen mange af kobberpladerne. En del år senere stillede Waesbergen kobberpladerne til rådighed for Moses Pitt, som ville lave et engelsk atlas af samme omfang som de store atlasser af Blaeu og Janssonius. I årene 1680-83 kom 4 bind med kort og tekst samt et femte bind med tekst alene af "The English Atlas", så stoppede udgivelsen. Moses Pitt var ruineret og måtte to år i gældsfængsel. Nærværende eksemplar af Johannes Janssonius' partielle Danmarkskort er fra denne torso.
 
 
JANSSONIUS, JOHANNES - FYN. Nova et Accurata descriptio totius Fioniæ vulgo Funen. Apud Janssonio-Waesbergios, et Mosem Pitt. *** Kort over Fyn, Als, Ærø og Langeland samt en del af Jyllands østkyst og Sjællands vestkyst. Udgivet af Moses Pitt i Oxford ca. 1680. Kobberstik. 40 x 51 cm. Håndkoloreret. Med elegant kartouche i nederste venstre hjørne. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 59 x 69 cm. Med ubetydelig reparation i nedre margin. (#15962)
DKK 3500 / EUR 462

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.

Efter Johannes Janssonius' død i 1664 arvede svigersønnen Johannes Waesbergen mange af kobberpladerne. En del år senere stillede Waesbergen kobberpladerne til rådighed for Moses Pitt, som ville lave et engelsk atlas af samme omfang som de store atlasser af Blaeu og Janssonius. I årene 1680-83 kom 4 bind med kort og tekst samt et femte bind med tekst alene af "The English Atlas", så stoppede udgivelsen. Moses Pitt var ruineret og måtte to år i gældsfængsel. Nærværende eksemplar af Johannes Janssonius' partielle Danmarkskort er fra denne torso.
 
 
LANGE, SØREN LÆSSØE Liselund. Kobberstik af J. A. Darnstedt efter tegning af S. L. Lange. 10,5 x 16,5 cm. Håndkoloreret. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23,5 x 28,5 cm. (#15500)
DKK 2150 / EUR 284

 
 
LETH, HENDRIK DE - DANMARK. Le Royaume de Dannemark. Subdivisée en ses quatre Dioceses. Avec les Isles Adjacentes. Le Duché Slewick Suivant les derniers Memoires. *** Kort over Kongeriget Danmark. [Jylland er] inddelt i sine 4 bispedømmer. Endvidere de tilstødende øer. Hertugdømmet Slesvig ifølge de nyeste efterretninger. Kobberstik. 16 x 21,5 cm. Konturkoloreret. Papiret er med vertikale folder som ved udgivelsen. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 26 x 31,5 cm. (#15079)
DKK 3150 / EUR 416

Kobberstukket Danmarkskort udgivet af Hendrik de Leth i Amsterdam omkring år 1750. Hendrik de Leth var forlægger og kobberstikker.
 
 
LUND, J. L. - BAGSVÆRD SØ. View on Bagsværd Lake, near Frederiksdal. Drawn by Professor Lund R(oyal) A(cademy) Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Bagsværd Sø. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af J. L. Lund. 16 x 10 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 22 cm. Fint eksemplar. (#15382)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
MARSELIS, CHRISTOPH - FREDERIKSBORG. Fridrichsburg. *** Kobberstik af Iohann August Corvinus efter tegning af Christoph Marselis. 26 x 37,5 cm. Udgivet af Ieremias Wolff i Augsburg [1718]. Prospektet er i sort / hvid. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 34 x 46 cm. - Prospekt af Frederiksborg med "Dass Königliche Schloss. Die Cantzeleÿ. Der Spahrpenning. Die Badstube im Walde. Stallungen. Der kleine Garthen auf den Ravelin. Der Küchengarthen. Dass Dorff" markeret. (#15384)
DKK 5250 / EUR 694

Fra "Vorstellung der remarquabelsten Prospekten in Denemarken", Augsburg 1718.
 
 
MEJER, JOHANNES - EJDERSTEDT. Territoria Eÿderstede, Everschop et Uthholm. *** Kobberstukket kort over halvøen Ejderstedt. Området fra Husum til Ejderen. 42,5 x 61,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 49,5 x 63 cm. Venstre og højre margin beskåret. I venstre side er en 10 cm rift nænsomt udbedret. Ellers et pænt eksemplar. (#13789)
DKK 2500 / EUR 330

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - GOTTORP. Nordertheil des Amptes Gottorff, Anno 1649. *** Kobberstukket kort over den nordlige del af Gottorp Amt. 38 x 57 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibung... " 1652. Kortet er ikke koloreret, og der er ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 39 x 58,5 cm. - Godt, stærkt tryk i sort / hvid. (#13337)
DKK 2750 / EUR 363

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
PETERSEN, S. H. - AMALIENBORG, KØBENHAVN. Kongens Palais i Kiøbenhavn. 1832. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Patineret ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 22 x 25,5 cm. Fint eksemplar. - Christian den Niendes Palæ, eller Schacks Palæ - i dag Dronning Margrethe den Andens residens. (#10401)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - CHARLOTTENLUND. Charlottenlund. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#12579)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KØBENHAVN. Friheds-Stötten. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15407)
DKK 1450 / EUR 191

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KØBENHAVN. Nørre Port. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#10410)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KØBENHAVN. Rosenborg Slot. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15370)
DKK 1450 / EUR 191

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - ODENSE. Partie af Odense med Canalbassinet. Radering af S. H. Petersen efter forlæg af O. Rawert. Trykket måler 15,5 x 23 cm. Papirmål: 23 x 34 cm. - På Rawerts akvarel i Det Kongelige Bibliotek er skrevet, at billedet viser en del af Odense set mod Kanalen fra Tolderlund den 9. juni 1819. (#15452)
DKK 950 / EUR 125

Fra "Danske Egne", 1819-1823.
 
 
PETERSEN, S. H. - VORDINGBORG. Waldemars Taarn. Akvatintetryk af S. H. Petersen. 16,2 x 20,5 cm. Trykket er i sort / hvid. (#10409)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Malerisk Geographie", udgivet 1823-26 i København.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Dansk Atlas" 1831-35 (i samarbejde med P.W.Becker) samt ovennævnte "Malerisk Geographie".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fridericia [grundplan]. Pontoppidan 1730 Originalt kobberstik. 17 x 18 cm. Papirmål: 21,5 x 20,5 cm. - Bykort over Fredericia med "Trinitatis Kirche. Michaelis Kirche. Reform: Kirche. Catholische Kirche. Königes Markt. Fisch Markt. Der Bürger Samelplatz. Königes Thor. Printzen Thor. Strandt Thor. Zeug Haus. Proiectirter Canal." markeret. (#9486)
DKK 400 / EUR 52

Fra Pontoppidans " Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks". Bremen 1730.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. "Theatrum Daniæ..." er en forløber til Pontoppidans "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - den første store samlede beskrivelse af Danmark.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Veile. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. (#15465)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Hafnia ad Merid. 1587. Kobberstik af J. Haas. 12,5 x 18,5 cm. [Udgivet 1760]. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 30 cm. - Prospekt i sort / hvid af København år 1587 set fra Christianshavn med "1) Amagerland. 2) Vester-Port. 3) Vor Frue Kirke 4) Slottet. 5) Gammel Tolboed. 6) Holmen. 7) S: Nicolai Kirke 8) Öster Port" markeret. (#15387)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Erik Pontoppidans " Origines Hafniensis Eller Den kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn...", 1760.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Hafnia ad Occas. 1587. Kobberstik af J. Haas. 13,5 x 18 cm. [Udgivet 1760]. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 30 cm. Prospekt i sort / hvid af København år 1587 set fra vest med "1) Slottet. 2) Holmen. 3) S: Nicolai Kirke. 4) Helliggeist. 5) Graabrödre Closter. 6) Vor Frue Kirke. 7) S: Petri Kirke. 8) Vester Port" markeret. (#15386)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Erik Pontoppidans "Origines Hafniensis Eller Den kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn...", 1760.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Hafnia ad Orient. 1596. Kobberstik af J. Haas. 13 x 18,5 cm. [Udgivet 1760]. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 30 cm. - Prospekt i sort / hvid af København år 1596 set fra Øst med "1) Holmen. 2) Öster Port. 3) Slottet. 4) S. Nicolai Kirke. 5) Graabrödre Closter. 6) Helliggeist Kirke. 7) Mönten. 8) Vor Frue Kirke. 9) Universitet. 10) S: Petri Kirke. 11) S. Annæ Capel og Broe" markeret. (#15388)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Erik Pontoppidans "Origines Hafniensis Eller Den kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn...", 1760.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - MØN. Virginea Danica vulgo Möen...Ao. MDCCLXIII. D. C. Fester delineavit. *** Kort over Møn samt den østlige del af Sjælland fra Præstø til Kallehave. Dateret 1763. Originalt kobberstik i sort / hvid efter tegning af D. C. Fester. 25 x 22,5 cm. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 41 x 39 cm. Fint eksemplar. (#14995)
DKK 3000 / EUR 396

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
STIELER - AMERICA. Mexico und Centro-America, entw. u. gez. vom Hauptm. v. Stülpnagel. Gotha, bei J. Perthes. 1836. Centro-America berichtigt 1841, Texas u. A. 1845. *** Kort over Mexico og Centralamerika af Kaptajn von Stülpnagel. Gotha, J. Perthes 1836. Centralamerika justeret 1841, Texas og andet 1845. Konturkoloreret tryk. Papirmål inkl. marginer : 35,5 x 43,5 cm. (#12117)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - AMERICA. West-Indien mit Florida, d. Landenge v. Panama u.s.w., entw. und gez. vom Hauptm. v. Stülpnagel. Gotha bei J. Perthes. 1837. Centro America berichtigt 1841. *** Kort over Vest-Indien, Florida, m.m. Tegnet af Kaptajn von Stülpnagel. Gothe, bei J. Perthes 1837. Central Amerika revideret 1841. Konturkoloreret tryk. Med indsatte specialkort i sort / hvid over Havana, Guadeloupe og Martinique. Papirmål inkl. marginer: 35,5 x 42 cm. (#12116)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - PALÆSTINA. Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen von K. v. Raumer und F. v. Stülpnagel. Gotha, bei J. Perthes 1844. Mit 5 Nebenkarten : 1) Die Länder der heiligen Schrift. 2) Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan. 3) Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus. 4) Jerusalem zur jetzigen Zeit. 5) Umgebung von Jerusalem. *** Kort over Palæstina efter de pålideligste gamle og nye kilder af K. v. Raumer og Friedrich von Stülpnagel. Med 5 specialkort. 1844. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inklusive marginer : 35 x 42,5 cm.- Øvre og nedre margin beskåret. (#12158)
DKK 750 / EUR 99

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - SKOTLAND. Schotland mit der Nördlichen Spitze von England, den Shires : Northumberland, Durham u. e. Th. v. Cumberland von F. v. Stülpnagel. 1837. Revidirt 1845. From c. 1850. *** Kort over Skotland samt den nordligste del af England og Irland. Tegnet af Friedrich von Stülpnagel 1837. Her i en revideret version fra 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inkl. marginer : 35 x 43,5 cm. (#12110)
DKK 400 / EUR 52

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - BØRSEN, KØBENHAVN. Börsen. La Bourse. Litografi efter tegning af Heinrich Hansen. 16,5 x 23,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammemål: 29 x 35 cm. (#10306)
DKK 2500 / EUR 330

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - KØBENHAVN. [Kjöbenhavn. Copenhague]. Litografi efter forlæg af Nordal Grove. 17,5 x 29 cm. Trykt ca. 1860. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 30 x 40,5 cm. - København set fra Valby Bakke. (#10305)
DKK 2750 / EUR 363

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - TOLDBODEN, KØBENHAVN. Toldboden. La Douane. Litografi af Ad. Kittendorff efter tegning af Emanuel Larsen. 19,5 x 29,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 38 cm. (#10396)
DKK 3500 / EUR 462

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
THEATRUM EUROPAEUM - SØSLAG I ØRESUND. See Treffen Zwischen den Schweditchen und Hollandischen Flootten, durch den He: Reichs Admiral Wrangel, und He: Admirael Leüt: Opdam, so geschegen im Sund, Anno 1658... *** Søslag ved Kronborg i Øresund i oktober 1658 mellem den svenske flåde under Rigsadmiral Wrangel og den hollandske flåde under Admiralløjtnant Opdam. [ Svenskerne søgte forgæves at spærre den hollandske flåde vejen til København ]. Kobberstik. 28 x 36 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen i 1667. I nyere ramme med passepartout. Rammen måler 38 x 46 cm. - Et par ubetydelige smårifter ved nedre margin. (#14755)
DKK 3750 / EUR 496

Theatrum Europaeum er titlen på et tysksproget historieværk grundlagt af Matthäus Merian og udsendt i 21 bind i Frankfurt am Main i årene 1633 til 1738. Nærværende kobberstik stammer fra bind VIII. Dette bind kendes i tryk fra 1667 og 1693.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSENBORG SLOT. [Rosenborg]. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Nyere ramme med passepartout. Rammen måler 28 x 35 cm. (#11614)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Thurahs "Hafnia Hodierna", 1748.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
TORDENSKIOLD, PEDER - SIMONSEN, NIELS. Tordenskjolds Hukkert i Fægtning med en svensk Fregat. Litografi af Ad. Kittendorff efter Niels Simonsens maleri fra 1847. 20 x 27,5 cm. Tryk: I. W. Tegner & Kittendorffs lithografiske Institut. Smal nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 33,5 cm. - Fint eksemplar. (#11458)
DKK 1750 / EUR 231

 
 
- - -
Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen