Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Billedark

JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - BRANDVÆSEN. Danske Billeder Nr. 201: [Brandvæsen: Stationssprøjte, Redningsstige etc.]. København [ca.1909]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 43 cm. (#5214)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - BRANDVÆSEN. Danske Billeder Nr. 202: [Brandvæsen: Brandbiler etc.]. København [ca.1915]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 43 cm. (#5220)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - FLAG. Danske Billeder Nr. 63: Forskellige Nationers Handelsflag. [Anden udgave]. København [formentlig omkring 1920]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. - Argentinske Republik. Belgien. Bolivia. Brasilien. Bulgarien. Chile. China. Columbia. Congostat. Estland. Cuba. Danmark. Forenede Stater. Frankrig. Grækenland. Litauen. Italien. Japan. Letland. Mexico. Finland. Nederlandene. Nicaragua. Norge. Persien. Östrig. Albanien. Rumænien. Rusland. Polen. Schweiz. Jugoslavien. Siam. Spanien. Storbritanien. Sverrig. Ungarn. Tyskland. Tyrkiet. Venezuela. Ægypten. Czekoslovakiet. (#5225)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - FLAG. Danske Billeder Nr. 275: [Danske Flag]. København [ca.1918]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. - 34 flag i forskellige størrelser. Papiret er trykt på begge sider. (#5223)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - FLAG. Danske Billeder Nr. 358: Flag. København [formentlig omkring 1920]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. - Ialt 26 flag: Franske, svenske, norske og amerikanske flag samt det engelske søhandelsflag. Papiret er trykt på begge sider. (#5226)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - HEST OG RYTTER. Danske Billeder Nr. 212: [Opstillingsbillede (Hest, Føl, forskellige Figurer der kan sættes op at ride]. København [ca.1897]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. - "Arket klæbes paa temmelig tyk Pap og skæres derefter omhyggelig ud. De _._._ Linier ridses let med en stum Kniv. De med X mærkede Flader paastryges Lim indtil de ._. Linier, og Stykkerne klæbes bag paa de tilsvarende Figurer; for at bringe Hestenes Ben til at sidde rigtig, maa man mærke sig de punkterede Linier over højre For- og Bagben. Naar Limen er tør, bøjes de paaklæbede Stykker lidt tilbage. Hestene kunne da staa, og Figurerne sættes op at ride (se Modeltegningen)." (#5234)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - LABYRINT. Danske Billeder Nr. 42: Labyrinth. København [ca.1889]. Litografi. Papirmål 42 x 34 cm. "Denne Labyrinth er konstrueret i Form som det gamle Kjøbenhavn med de fire Porte, Vester-, Nørre-, Øster- og Amagerport. Ved Hjælp af en Naal eller Pegepind søger man, gjennem en af Portene, ind i Labyrinthens Midte (Kongens Nyrorv) uden at overskride de sorte Linier.
Labyrinthen kan også anvendes som Spil af to eller flere Personer. I dette Øjemed er Planen mærket med røde Kugler. Den som passerer færrest røde Kugler, for at komme ind til Kongens Nytorv, er den Vindende..." (#5221)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - LIVGARDEN. Danske Billeder Nr. 260: [ Fodgarden paa Kongens Fødselsdag - Officer og Fanebærer]. København [formentlig omkring 1920]. Litografi. Koloreret. Trykt på karton. Mål: 33 x 42 cm. (#6253)
DKK 300 / EUR 39

Danske Billeder Nr. 260 blev første gang udgivet i 1903.
Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - RIGSVÅBENET. Danske Billeder Nr. 226: Det danske Rigsvaaben. København [ca.1900]. Litografi. Koloreret. Papirmål 42 x 34 cm. (#5210)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - SOLDATER. Danske Billeder Nr. 273: [Soldater]. København [ca.1907]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. (#4536)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - SOLDATER. Danske Billeder Nr. 274: [Soldater]. København [ca.1907]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. (#5209)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - TIVOLI. Danske Billeder Nr. 45: Tivolis Pantomimetheater. (Mekanisk Paafugletæppe og Dekorationer til Illumination). Dekorationer, Figurer og Arbejdstegninger med Vejledning findes paa Arkene 15, 16, 20, 46 og 47 af Alfred Jacobsens "Danske Billeder". København [ca.1889]. Litografi. Papirmål 34 x 42 cm. (#5229)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - TIVOLI. Danske Billeder Nr. 242: Ved Indgangen til Tivoli. København [ca.1901]. Litografi. Papirmål 34 x 42 cm. (#5227)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - ZOOLOGISK HAVE. Danske Billeder Nr. 216: [Opstillingsbillede med elefant]. København [ca.1896]. Litografi. Koloreret. Papirmål 42 x 34 cm. - "Arket klæbes paa tyk Pap og skæres derefter omhyggelig ud. Den ._._. Linie ridses let med en stum Kniv. Den med X mærkede Flade paastryges Lim indtil den ._._. Linie, og Stykket klæbes paa som Modeltegningen viser. For at bringe Elefantens Ben til at sidde rigtig, maa man mærke sig de punkterede Linier over højre For- og Bagben. Naar Limen er tør, bøjes det paaklæbede Stykke lidt tilbage, og Elefanten kan da staa." (#5230)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - ZOOLOGISK HAVE. Danske Billeder Nr. 228: Zoologisk Have 1 [ Fig. 1. Elefant med Passagerer. 2. Løve. 3. Tiger. 4. Bjørn. 5. Ulv. 6. Ræv. 7. Hjort. 8. Raadyr]. København [ca.1897]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. - "Arket klæbes paa temmelig tynd Pap og skæres derefter omhyggelig ud. De_ ._._ Linier ridses let med en stum Kniv. De med X mærkede Flader paastryges Lim indtil de ._. Linier, og Stykkerne klæbes bag paa de tilsvarende Figurer. Naar Limen er tør, bøjes de paaklæbede Stykker lidt tilbage, og Figurerne kunne da staa." (#5232)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
- - -

Siden er under udarbejdelse. Spørg efter det De søger: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen