Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Flora Danica

Det botaniske værk Flora Danica er det største illustrationsværk i den danske bogs historie.
Hovedvægten kom til at ligge på de kobberstukne gengivelser af planter, og udgivelsen af disse strakte sig fra 1761 frem til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.

De kan se alle 3240 tavler på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside: www.kb.dk/da/nb/tema/naturvidenskab/floradanica/se_fd.html

Spørg efter den tavle De søger: info@erikfinnerup.dk
Vi har mere end 2000 håndkolorerede kobberstik fra Flora Danica på lager. Priser fra kr. 150 - 1500.

Flora Danica blev udgivet for at fremme den praktiske anvendelse af botanik samt for at vise at Danmark/Norge var en kulturnation. Værket skulle omfatte de lande der var undergivet Frederik V, som ikke kun var konge af Danmark og Norge, men også hertug af Slesvig og Holsten, greve af Oldenburg, Stormarn, Delmenhorst og Ditmarsken og til hvis lydlande hørte Island, Færøerne og Grønland.

Ildsjælen bag værket var i de første år Georg Christian Oeder. Han var på årelange indsamlingsrejser til landets forskellige dele, ledsaget af tegneren Martin Rössler. For at få kvaliteten så høj som muligt skulle planterne tegnes efter naturen ( altså ikke efter tørrede eksemplarer ). Efter hjemkomsten blev de endelige tegninger udført og derefter stukket i kobber af faderen, Michael Rössler. Grundet det lange åremål kom mange andre udgivere, tegnere og kobberstikkere senere til at arbejde ved Flora Danica.

På hver enkelt tavle står der i øverste højre hjørne Flora Danica efterfulgt af tavlens løbenummer, skrevet med romertal. Derimod er der ikke angivet noget navn på planten, da der dengang - ganske som i dag - var uenighed om planternes navne og systematik. Man vil til gengæld ofte finde tavler med håndskrevne navne, hvilket ikke bør opfattes som en fejl, men tværtimod som en værdifuld tilføjelse, der viser noget om svundne tiders navngivning af planter.

Der udsendtes både sort/hvide og håndkolorerede eksemplarer. Efter at Oeder havde udsendt sin subskriptionsindbydelse i 1761 viste værket sig hurtigt at få stor afsætning - der kom mange flere abonnenter på kolorerede eksemplarer end forudset.
For at klare efterspørgslen oprettede man en illuminationsskole, hvor eleverne var ubemidlede unge piger fra opfostringshuset på Christianshavn.

Guld-Potentil, håndkoloreret kobberstik, 1763.
Guld-Potentil,
håndkoloreret kobberstik,
1763.


Almindelig Knopnellike, håndkoloreret kobberstik, 1765.
Almindelig Knopnellike,
håndkoloreret kobberstik,
1765.

FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 24 [Lådden Stenurt. Sedum villosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. (#15700)
DKK 600 / EUR 79

Lådden Stenurt blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 33 [Hede-Melbærris. Arbutus Uva ursi. I dag er plantens latinske navn Arctostaphylos uva-ursi]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 36,5 x 24 cm. (#15701)
DKK 600 / EUR 79

Hede-Melbærris blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 36 [Fjeld-Bjørnebrod. Anthericum calyculatum. I dag er plantens latinske navn Tofielda pusilla]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6027)
DKK 600 / EUR 79

Fjeld-Bjørnebrod blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 48 [Trekløftet Snerre. Galium trifidum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6028)
DKK 600 / EUR 79

Trekløftet Snerre blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 64 [Vandportulak. Peplis portula]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6031)
DKK 950 / EUR 125

Vandportulak blev trykt til Flora Danica, hefte 2, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1763.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 69 [Dyndurt. Limosella aquatica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6032)
DKK 800 / EUR 105

Dyndurt blev trykt til Flora Danica, hefte 2, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1763.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 86 [Krans-Konval. Convallaria verticillata. I dag er plantens latinske navn Polygonatum verticillatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6017)
DKK 650 / EUR 85

Krans-Konval blev trykt til Flora Danica, hefte 2, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1763.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 94 [Desmerurt. Adoxa moschatellina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6019)
DKK 750 / EUR 99

Desmerurt blev trykt til Flora Danica, hefte 2, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1763.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 107 [Treblad-Siv. Juncus trifidus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6022)
DKK 400 / EUR 52

Treblad-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 2, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1763.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 129 [Småfrugtet Vandstjerne. Callitriche verna. I dag er plantens latinske navn Callitriche palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6034)
DKK 600 / EUR 79

Småfrugtet Vandstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 134 [Almindelig Fruebær. Rubus saxatilis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6000)
DKK 1000 / EUR 132

Almindelig Fruebær blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 136 [Skælrod. Lathraea squamaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6002)
DKK 850 / EUR 112

Skælrod blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 139 [Firblad. Paris quadrifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6003)
DKK 950 / EUR 125

Firblad blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 147 [Slangetunge. Ophioglossum vulgatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6005)
DKK 1150 / EUR 152

Slangetunge blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 158 [Sort Star. Carex atrata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6625)
DKK 1000 / EUR 132

Sort Star blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 177 [Knudearve. Centunculus minimus. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9040)
DKK 500 / EUR 66

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 179 [Brun Fladaks. Cyperus fuscus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6011)
DKK 600 / EUR 79

Brun Fladaks blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 182 [Fjeld-Turt. Sonchus alpinus. I dag er plantens latinske navn Cicerbita alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9953)
DKK 950 / EUR 125

Fjeld-Turt blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 185 [Pyramide-Læbeløs. Ajuga pyramidalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5969)
DKK 800 / EUR 105

Pyramide-Læbeløs blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 187 [Tangurt. Salsola hirsuta. I dag er plantens latinske navn Bassia hirsuta]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5970)
DKK 650 / EUR 85

Tangurt blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 197 [Blågrå Pil. Salix arenaria. I dag er plantens latinske navn Salix glauca]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5971)
DKK 1000 / EUR 132

Blågrå Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 198 [Samel. Samolus Valerandi]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5972)
DKK 1100 / EUR 145

Samel blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 199 [Nælde-Silke. Cuscuta europaea. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12762)
DKK 650 / EUR 85

Nælde-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 202 [Almindelig Ravnefod. Cochlearia Coronopus. I dag er plantens latinske navn Coronopus squamatus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5973)
DKK 650 / EUR 85

Almindelig Ravnefod blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 220 [Svinenød. Bunium Bulbocastanum. I dag er plantens latinske navn Conopodium majus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5978)
DKK 750 / EUR 99

Svinenød blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 229 [Rank Hjørneklap. Erysimum hieracifolium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5979)
DKK 1000 / EUR 132

Rank Hjørneklap blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 234 [Piskeris. Tamarix germanica. I dag er plantens latinske navn Myricaria germanica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5980)
DKK 700 / EUR 92

Piskeris blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 236 [Tue-Kæruld. Eriophorum vaginatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5981)
DKK 750 / EUR 99

Tue-Kæruld blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 243 [Strand-Vejbred. Plantago maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5982)
DKK 600 / EUR 79

Strand-Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 245 [Uld-Pil. Salix caprea I dag er plantens latinske navn Salix lanata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6630)
DKK 700 / EUR 92

Uld-Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 250 [Sort Radeløv. Asplenium Adiantum nigrum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5983)
DKK 800 / EUR 105

Sort Radeløv blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 261 [Hirse-Star. Carex panicea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5985)
DKK 800 / EUR 105

Hirse-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 272 [Fliget Vejbred. Plantago Coronopus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5990)
DKK 750 / EUR 99

Fliget Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 273 [Almindelig Sumpstrå. Scirpus palustris]. I dag er plantens latinske navn Eleocharis palustris. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12763)
DKK 650 / EUR 85

Almindelig Sumpstrå blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 282 [Vand-Pileurt. Polygonum amphibium. I dag er plantens latinske navn Persicaria amphibia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6035)
DKK 700 / EUR 92

Vand-Pileurt blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 283 [Sanikel. Sanicula europaea]. Håndkoloreret kobberstik. 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5992)
DKK 600 / EUR 79

Sanikel blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 285 [Grå Star. Carex canescens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5994)
DKK 400 / EUR 52

Grå Star blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 288 [ Svampe ]. [ Peziza punctata ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Poronia punctata ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 36,5 x 24 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7618)
DKK 350 / EUR 46

Peziza punctata blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 290 [Skov-Løg. Allium Scorodoprasum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5995)
DKK 700 / EUR 92

Skov-Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 305 [Blåtoppet Kohvede. Melampyrum nemorosum. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12764)
DKK 950 / EUR 125

Blåtoppet Kohvede blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 306 [Strand-Trehage. Triglochin maritimum. I dag er plantens latinske navn Triglocin maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6586)
DKK 900 / EUR 119

Strand-Trehage blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 315 [Lav Hindebæger. Statice Limonium. I dag er plantens latinske navn Limonium humile]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5954)
DKK 750 / EUR 99

Lav Hindebæger blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 320 [Hvid Næbfrø. Schoenus albus. I dag er plantens latinske navn Rhynchospora alba]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 25 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5956)
DKK 450 / EUR 59

Hvid Næbfrø blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 340 [Klatrende Lærkespore. Fumaria claviculata. I dag er plantens latinske navn Ceratocapnos claviculata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12765)
DKK 450 / EUR 59

Klatrende Lærkespore blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 341 [Firkløft. Cotula coronopifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5962)
DKK 950 / EUR 125

Firkløft blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 369 [Tvebo Star. Carex dioica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6589)
DKK 450 / EUR 59

Tvebo Star blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 370 [Akselblomstret Star. Carex remota]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5942)
DKK 600 / EUR 79

Akselblomstret Star blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 400 [Almindelig Bingelurt. Mercurialis perennis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5949)
DKK 900 / EUR 119

Almindelig Bingelurt blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 403 [Norsk Star. Carex spica androgyna etc. I dag er plantens latinske navn Carex norvegica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5950)
DKK 500 / EUR 66

Norsk Star blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 406 [Musehale. Myosurus minimus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5951)
DKK 450 / EUR 59

Musehale blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 407 [Amerikansk Ærenpris. Veronica peregrina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5952)
DKK 800 / EUR 105

Amerikansk Ærenpris blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 409 [Islandsk Guldkarse. Sisymbrium islandicum?. I dag er plantens latinske navn Rorippa islandica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6592)
DKK 850 / EUR 112

Islandsk Guldkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 410 [Strand-Loppeurt. Inula dysenterica. I dag er plantens latinske navn Pulicaria dysenterica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12766)
DKK 950 / EUR 125

Strand-Loppeurt blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 411 [Vår-Brunrod. Scrophularia vernalis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#13779)
DKK 650 / EUR 85

Vår-Brunrod blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 418 [Dværgsyre. Koenigia islandica. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15475)
DKK 450 / EUR 59

Dværgsyre blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 422 [Kærmysse. Calla palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5930)
DKK 800 / EUR 105

Kærmysse blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 424 [Glat Kongepen. Hypochoeris glabra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6596)
DKK 950 / EUR 125

Glat Kongepen blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 427 [Lyng-Silke. Cuscuta europaea epithymum. I dag er plantens latinske navn Cuscuta epithymum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15562)
DKK 500 / EUR 66

Lyng-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 428 [Vedbend-Ærenpris. Veronica hederaefolia. I dag er plantens latinske navn Veronica hederifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5931)
DKK 450 / EUR 59

Vedbend-Ærenpris blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 431 [Fladstrået Siv. Juncus bulbosus. I dag er plantens latinske navn Juncus compressus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6598)
DKK 400 / EUR 52

Fladstrået Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 432 [Krum Star. Carex spica unica subrotunda etc. I dag er plantens latinske navn Carex maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5933)
DKK 600 / EUR 79

Krum Star blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 438 [Skov-Fuglegræs. Alsine media decastemon. I dag er plantens latinske navn Stellaria neglecta]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6599)
DKK 1100 / EUR 145

Skov-Fuglegræs blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 439 [Blåstjerne. Sherardia arvensis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15571)
DKK 500 / EUR 66

Blåstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 442 [Bleg Star. Carex (Hall. Nr. 1374?). I dag er plantens latinske navn Carex pallescens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5935)
DKK 500 / EUR 66

Bleg Star blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 444 [Star. Carex montana? I dag er plantens latinske navn Carex sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5937)
DKK 750 / EUR 99

Star blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 455 [Hvid Snerre. Galium mollugo. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15596)
DKK 500 / EUR 66

Hvid Snerre blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 469 [ Svampe ]. [ 1) Peziza lentifera. 2) Peziza radiata. 3) Peziza cupularis ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Cyathus campanulatus. 2) Thelephora radiata. 3) Peziza scutellata ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7623)
DKK 400 / EUR 52

Peziza lentifera blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 484 [Mynte. Mentha silvestris. I dag er plantens latinske navn Mentha sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5910)
DKK 800 / EUR 105

Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 486 [Smalstråle. Aster annuus. I dag er plantens latinske navn Erigeron annuus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5912)
DKK 850 / EUR 112

Smalstråle blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 489 [Strandgåsefod. Chenopodium maritimum. I dag er plantens latinske navn Suaeda maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5913)
DKK 600 / EUR 79

Strandgåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 490 [Kær-Trehage. Triglochin palustre. I dag er plantens latinske navn Triglochin palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5914)
DKK 700 / EUR 92

Kær-Trehage blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 492 [Glat Ærenpris. Veronica serpyllifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5915)
DKK 500 / EUR 66

Glat Ærenpris blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 500 [Haremad. Lapsana communis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5917)
DKK 850 / EUR 112

Haremad blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 507 [Vand-Brunrod. Scrophularia aquatica. I dag er plantens latinske navn Scrophularia umbrosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5920)
DKK 950 / EUR 125

Vand-Brunrod blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 509 [Skovsalat. Prenanthes muralis. I dag er plantens latinske navn Mycelis muralis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6605)
DKK 750 / EUR 99

Skovsalat blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 514 [Kornet Stenbræk. Saxifraga granulata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6606)
DKK 1000 / EUR 132

Kornet Stenbræk blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 515 [Mark-Ærenpris. Veronica arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6607)
DKK 450 / EUR 59

Mark-Ærenpris blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 516 [Almindelig Mælkeurt. Polygala vulgare. I dag er plantens latinske navn Polygala vulgaris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6608)
DKK 800 / EUR 105

Almindelig Mælkeurt blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 517 [Dusk-Fredløs. Lysimachia thyrsiflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5922)
DKK 800 / EUR 105

Dusk-Fredløs blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 520 [Fjer-Knopurt. Centaurea phrygia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5924)
DKK 1000 / EUR 132

Fjer-Knopurt blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 521 [Springknap. Parietaria officinalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5925)
DKK 900 / EUR 119

Springknap blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 524 [Hvid Hestehov. Tussilago alba. I dag er plantens latinske navn Petasites albus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5927)
DKK 600 / EUR 79

Hvid Hestehov blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 525 [Almindelig Fuglegræs. Alsine media. I dag er plantens latinske navn Stellaria media]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5928)
DKK 600 / EUR 79

Almindelig Fuglegræs blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 528 [Finbladet Vejsennep. Sisymbrium Sophia. I dag er plantens latinske navn Descurainia sophia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6610)
DKK 750 / EUR 99

Finbladet Vejsennep blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 529 [Brudurt. Herniaria glabra9. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6611)
DKK 450 / EUR 59

Brudurt blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 536 [ Svampe ]. [ Embolus obvelatus ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Arcyria nutans ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med svampenavn tilføjet i gammel hånd. (#7624)
DKK 350 / EUR 46

Embolus obvelatus blev trykt til Flora Danica, hefte 9, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1770.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 548 [Sandkryb. Glaux maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5898)
DKK 750 / EUR 99

Sandkryb blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 550 [Tårnurt. Brassica campestris. I dag er plantens latinske navn Arabis glabra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6615)
DKK 600 / EUR 79

Tårnurt blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 552 [River. Asperugo procumbens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5899)
DKK 600 / EUR 79

River blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 557 [Strand-Karse. Lepidium latifolium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6616)
DKK 600 / EUR 79

Strand-Karse blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 563 [Flerårig Knavel. Scleranthus perennis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5901)
DKK 450 / EUR 59

Flerårig Knavel blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 569 [Kalkkarse. Lepidium alpinum. I dag er plantens latinske navn Arabis sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6618)
DKK 450 / EUR 59

Kalkkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 571 [Tigger-Ranunkel. Ranunculus sceleratus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6619)
DKK 800 / EUR 105

Tigger-Ranunkel blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 573 [Kær-Fnokurt. Cineraria palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5903)
DKK 850 / EUR 112

Kær-Fnokurt blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 579 [Stolthenriks-Gåsefod. Chenopodium Bonus Henricus. I dag er plantens latinske navn Chenopodium bonus-henricus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6620)
DKK 750 / EUR 99

Stolthenriks-Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 580 [Almindelig Katteurt. Nepeta Cataria. I dag er plantens latinske navn Nepeta cataria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6621)
DKK 750 / EUR 99

Almindelig Katteurt blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 581 [Dunet Vejbred. Plantago media]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6622)
DKK 450 / EUR 59

Dunet Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 586 [Bleg Kongelys. Verbascum Lychnitis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5906)
DKK 900 / EUR 119

Bleg Kongelys blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 587 [Ager-Galtetand. Stachys arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6623)
DKK 600 / EUR 79

Ager-Galtetand blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 592 [Liden Vortemælk. Euphorbia exigua]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5907)
DKK 600 / EUR 79

Liden Vortemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 10, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1771.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 606 [Almindelig Ager-Svinemælk. Sonchus arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5079)
DKK 950 / EUR 125

Almindelig Ager-Svinemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 608 [Tornblad. Ulex europaeus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5081)
DKK 650 / EUR 85

Tornblad blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 615 [Strand-Asters. Aster tripolium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4644)
DKK 650 / EUR 85

Strand-Asters blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 624 [Almindelig Strandarve. Arenaria peploides. I dag er plantens latinske navn Honckenya peploides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4652)
DKK 600 / EUR 79

Almindelig Strandarve blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 625 [Mark-Rødtop. Euphrasia Odontites. I dag er plantens latinske navn Odontites verna]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5083)
DKK 600 / EUR 79

Mark-Rødtop blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 637 [Almindelig Skjolddrager. Scutellaria galericulata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4656)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Skjolddrager blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 639 [Tofrøet Vikke. Ervum hirsutum. I dag er plantens latinske navn Vicia hirsuta]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6664)
DKK 500 / EUR 66

Tofrøet Vikke blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 640 [Vinget Perikon. Hypericum quadrangulum. I dag er plantens latinske navn Hypericum tetrapterum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5085)
DKK 950 / EUR 125

Vinget Perikon blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 643 [Nyse-Røllike. Achillea ptarmica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4658)
DKK 500 / EUR 66

Nyse-Røllike blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 645 [Bredbladet Dunhammer. Typha latifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4659)
DKK 600 / EUR 79

Bredbladet Dunhammer blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 646 [Dynd-Star. Carex limosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5086)
DKK 450 / EUR 59

Dynd-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 647 [Blære-Star. Carex vesicaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4660)
DKK 450 / EUR 59

Blære-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 656 [ Svampe ]. [ 1) Peziza sessilis hemisphaerica etc. 2) Fungoides coccineum etc. ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Peziza hemisphaerica. 2) Crouania humosa ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7626)
DKK 400 / EUR 52

Peziza sessilis hemisphaerica etc. blev trykt til Flora Danica, hefte 11, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1775.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 672 [Feber-Nellikerod. Geum urbanum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5087)
DKK 600 / EUR 79

Feber-Nellikerod blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 674 [Matrem. Matricaria Parthenium. I dag er plantens latinske navn Tanacetum parthenium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4662)
DKK 850 / EUR 112

Matrem blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 682 [Almindelig Svinemælk. Sonchus oleraceus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6704)
DKK 850 / EUR 112

Almindelig Svinemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 687 [Tvebo Baldrian. Valeriana dioeca. I dag er plantens latinske navn Valeriana dioica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4663)
DKK 850 / EUR 112

Tvebo Baldrian blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 689 [Almindelig Fredløs. Lysimachia vulgaris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4664)
DKK 1100 / EUR 145

Almindelig Fredløs blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 691 [Strand-Vejbred. Plantago squamata]. I dag er plantens latinske navn Plantago maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4665)
DKK 1100 / EUR 145

Strand-Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 701 [Hvene. Agrostis sylvestris. I dag er plantens latinske navn Agrostis sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5091)
DKK 350 / EUR 46

Hvene blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 702 [Fersken-Pileurt. Polygonum Persicaria. I dag er plantens navn Persicaria maculosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4670)
DKK 800 / EUR 105

Fersken-Pileurt blev trykt til Flora Danica, hefte 12, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1777.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 726 [Almindelig Betonie. Betonica officinalis. I dag er plantens latinske navn Stachys officinalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4676)
DKK 900 / EUR 119

Almindelig Betonie blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 728 [Læge-Alant. Inula Helenium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5092)
DKK 900 / EUR 119

Læge-Alant blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 731 [Gyldenlak-Hjørneklap. Erysimum cheiranthoides. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6705)
DKK 450 / EUR 59

Gyldenlak-Hjørneklap blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 733 [Gul Læbeløs. Teucrium Chamaepitys. I dag er plantens latinske navn Ajuga chamaepitys]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4680)
DKK 600 / EUR 79

Gul Læbeløs blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 735 [Skov-Springklap. Cardamine impatiens. I dag er plantens latinske navn Cardamine flexuosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4681)
DKK 600 / EUR 79

Skov-Springklap blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 736 [Mynte. Mentha gentilis. I dag er plantens latinske navn Mentha sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4682)
DKK 500 / EUR 66

Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 739 [Liden Nælde. Urtica urens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4684)
DKK 800 / EUR 105

Liden Nælde blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 740 [Vingefrøet Hindeknæ. Arenaria rubra marina. I dag er plantens latinske navn Spergularia maritima[. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4685)
DKK 600 / EUR 79

Vingefrøet Hindeknæ blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 741 [Farve-Gåseurt. Anthemis tinctoria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4686)
DKK 650 / EUR 85

Farve-Gåseurt blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 744 [Snerle-Pileurt. Polygonum Convolvulus. I dag er plantens latinske navn Fallopia convolvulus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6707)
DKK 750 / EUR 99

Snerle-Pileurt blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 748 [Almindelig Kvik. Triticum repens. I dag er plantens latinske navn Elytrigia repens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6709)
DKK 350 / EUR 46

Almindelig Kvik blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 749 [Lund-Rapgræs. Poa nemoralis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6710)
DKK 300 / EUR 39

Lund-Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 751 [Stortoppet Hvene. Agrostis flava. I dag er plantens latinske navn Agrostis gigantea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5094)
DKK 350 / EUR 46

Stortoppet Hvene blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 754 [Hjorterod. Athamantha Libanotis. I dag er plantens latinske navn Seseli libanotis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4688)
DKK 600 / EUR 79

Hjorterod blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 756 [Vinge-Pileurt. Polygonum dumetorum. I dag er plantens latinske navn Fallopia dumetorum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5110)
DKK 500 / EUR 66

Vinge-Pileurt blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 777 [ Svampe ]. [ 1) Botrytis spicata grisea etc. 2) Mucor glaucus ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Botrytis vera. 2) Aspergillus glaucus ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7633)
DKK 350 / EUR 46

Botrytis spicata grisea etc. blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 778 [ Svampe ]. [ Mucor septicus ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Aethalium septicum ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7634)
DKK 400 / EUR 52

Mucor septicus blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 779 [ Svampe ]. [ 1) Elvela pusilla. 2) Elvela minuta. 3) Elvela equina ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Peziza pusilla. 2) Lachnum bicolor. 3) Peziza equina ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7636)
DKK 300 / EUR 39

Elvela pusilla blev trykt til Flora Danica, hefte 13, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1778.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 784 [Vand-Brandbæger. Senecio aquaticus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4691)
DKK 800 / EUR 105

Vand-Brandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 794 [Krans-Mynte. Mentha sativa. I dag er plantens latinske navn Mentha aquatica x arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4693)
DKK 500 / EUR 66

Krans-Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 798 [Tarmvrid-Røn. Crataegus torminalis. I dag er plantens latinske navn Sorbus torminalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4695)
DKK 950 / EUR 125

Tarmvrid-Røn blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 801 [Dovre-Bynke. Artemisia rupestris. I dag er plantens latinske navn Artemisia norvegica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4697)
DKK 750 / EUR 99

Dovre-Bynke blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 803 [Liggende Pileurt. Polygonum aviculare]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4698)
DKK 500 / EUR 66

Liggende Pileurt blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 806 [Lygte-Pragtstjerne. Lychnis apetala. I dag er plantens latinske navn Silene uralensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5112)
DKK 650 / EUR 85

Lygte-Pragtstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 808 [Dunet Gedeblad. Lonicera xylosteum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4700)
DKK 800 / EUR 105

Dunet Gedeblad blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 809 [Tårnurt. Turritis glabra. I dag er plantens latinske navn Arabis glabra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4701)
DKK 750 / EUR 99

Tårnurt blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 810 [Høgeurt. Hieracium cymosum. I dag er plantens latinske navn Hieracium sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4708)
DKK 750 / EUR 99

Høgeurt blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 818 [Almindelig Sodaurt. Salsola Kali]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5114)
DKK 650 / EUR 85

Almindelig Sodaurt blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 837 [ Svampe ]. [ 1) Clavaria minor etc.. 2) Clavaria purpurea. 3) Clavaria ascendens ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Clavaria ligula ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7638)
DKK 500 / EUR 66

Clavaria minor etc. blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 838 [ Svampe ]. [ Lycoperdon corniferum ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Roestelia cornifera ] Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7639)
DKK 450 / EUR 59

Lycoperdon corniferum blev trykt til Flora Danica, hefte 14, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1780.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 849 [Svalerod. Asclepias Vincetoxicum. I dag er plantens latinske navn Vincetoxicum hirundinaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5115)
DKK 900 / EUR 119

Svalerod blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 850 [Vrietorn. Rhamnus catharticus. I dag er plantens latinske navn Rhamnus cathartica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5116)
DKK 900 / EUR 119

Vrietorn blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 858 [Syl-Firling. Spergula laricina. I dag er plantens latinske navn Sagina subulata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4709)
DKK 500 / EUR 66

Syl-Firling blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 859 [Sump-Evighedsblonmst. Gnaphalium uliginosum. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4705)
DKK 600 / EUR 79

Sump-Evighedsblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 860 [Kål-Tidsel. Cnicus oleraceus. I dag er plantens latinske navn Cirsium oleraceum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5104)
DKK 700 / EUR 92

Kål-Tidsel blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 863 [Gærde-Kørvel. Caucalis scandicina. I dag er plantens latinske navn Anthriscus caucalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5105)
DKK 700 / EUR 92

Gærde-Kørvel blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 864 [Farve-Reseda. Reseda luteola]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5106)
DKK 650 / EUR 85

Farve-Reseda blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 866 [Strand-Vortemælk. Euphorbia palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5107)
DKK 650 / EUR 85

Strand-Vortemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 869 [Skov-Brandbæger. Senecio silvaticus. I dag er plantens latinske navn Senecio sylvaticus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4706)
DKK 1000 / EUR 132

Skov-Brandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 873 [Stiv Surkløver. Oxalis corniculata. I dag er plantens latinske navn Oxalis dillenii]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5108)
DKK 1150 / EUR 152

Stiv Surkløver blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 884 [ Svampe ]. [ Tremella atra ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Exidia glandulosa ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7641)
DKK 500 / EUR 66

Tremella atra blev trykt til Flora Danica, hefte 15, udgivet af Otto Friderich Müller, København 1782.
Otto Friderich Müller (1730-1784). Europæisk berømt som forsker af sporeplanter og ferskvandsfauna og -flora. Han efterfulgte Georg Christian Oeder som udgiver af Flora Danica, og i årene fra 1775 til 1782 udsendte han 5 hefter med ialt 300 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 913 [Rundbladet Torskemund. Anthirrinum spurium. I dag er plantens latinske navn Kickxia spuria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5124)
DKK 500 / EUR 66

Rundbladet Torskemund blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 917 [Sand-Hjælme. Arundo arenaria. I dag er plantens latinske navn Ammophila arenaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4556)
DKK 500 / EUR 66

Sand-Hjælme blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 918 [Almindelig Hulsvøb. Chaerophyllum temulum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5125)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Hulsvøb blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 919 [Hvas Randfrø. Caucalis Anthriscus. I dag er plantens latinske navn Torilis japonica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5126)
DKK 500 / EUR 66

Hvas Randfrø blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 920 [Høj Sødgræs. Poa aquatica. I dag er plantens latinske navn Glyceria maxima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5117)
DKK 400 / EUR 52

Høj Sødgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 921 [Vellugtende Aftenstjerne. Hesperis inodora. I dag er plantens latinske navn Hesperis matronalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6715)
DKK 800 / EUR 105

Vellugtende Aftenstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 922 [Glat Dueurt. Epilobium montanum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4549)
DKK 1000 / EUR 132

Glat Dueurt blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 923 [Gyldenlak-Hjørneklap. Erysimum cheiranthoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15609)
DKK 950 / EUR 125

Gyldenlak-Hjørneklap blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 928 [Kær-Høgeskæg. Hieracium paludosum. I dag er plantens latinske navn Crepis paludosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4552)
DKK 900 / EUR 119

Kær-Høgeskæg blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 934 [Høj Stenkløver. Trifolium Melilotus officinalis. I dag er plantens latinske navn Melilotus altissima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5127)
DKK 750 / EUR 99

Høj Stenkløver blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 935 [Løgkarse. Erysimum Alliaria. I dag er plantens latinske navn Alliaria petiolata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4555)
DKK 1000 / EUR 132

Løgkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 938 [Spidshale. Rottboellia incurvata. I dag er plantens latinske navn Parapholis strigosa]. 1787. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5128)
DKK 400 / EUR 52

Spidshale blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 939 [Gul Frøstjerne. Thalictrum flavum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5129)
DKK 1000 / EUR 132

Gul Frøstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 942 [Afbidt Høgeskæg. Hieracium praemorsum. I dag er plantens latinske navn Crepis praemorsa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4554)
DKK 1100 / EUR 145

Afbidt Høgeskæg blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 950 [ Svampe ]. [ Helvella Pineti acaulis ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Thelephora laciniata Pers. var. resupinata ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7643)
DKK 500 / EUR 66

Helvella Pineti acaulis blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 965 [Gærde-Kartebolle. Dipsacus silvester. I dag er plantens latinske navn Dipsacus fullonum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5141)
DKK 800 / EUR 105

Gærde-Kartebolle blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 968 [Fjeld-Ribs. Ribes alpinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4560)
DKK 1150 / EUR 152

Fjeld-Ribs blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 970 [Skræppe-Brodfrø. Xanthium Strumarium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5142)
DKK 1150 / EUR 152

Skræppe-Brodfrø blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 973 [Almindelig Dværgløvefod. Aphanes arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5143)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Dværgløvefod blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 977 [Markarve. Arenaria serpyllifola]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4563)
DKK 700 / EUR 92

Markarve blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 981 [Stor Skjaller. Rhinanthus Crista galli. I dag er plantens latinske navn Rhinantus serotinus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4564)
DKK 1150 / EUR 152

Stor Skjaller blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 983 [Vår-Gæslingeblomst. Draba verna. I dag er plantens latinske navn Erophila verna]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5144)
DKK 500 / EUR 66

Vår-Gæslingeblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 984 [Vandpeberrod. Sisumbrium amphibium. I dag er plantens latinske navn Rorippa amphibia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6723)
DKK 1100 / EUR 145

Vandpeberrod blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 988 [Almindelig Rundbælg. Anthyllis vulneraria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4566)
DKK 1100 / EUR 145

Almindelig Rundbælg blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 997 [Gulgrå Museurt. Filago germanica. I dag er plantens latinske navn Filago lutescens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4568)
DKK 650 / EUR 85

Gulgrå Museurt blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1017 [ Svampe ]. [ 1) Peziza? carnosa. 2) Peziza? turbinata. 3) Peziza urceolata ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Ombrophila sarcoides. 2) Ombrophila sarcoides. 3) Solenia urceolata ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7651)
DKK 400 / EUR 52

Peziza? carnosa blev trykt til Flora Danica, hefte 17, udgivet af Martin Vahl, København 1790.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1031 [Mose-Post. Ledum palustre]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4569)
DKK 750 / EUR 99

Mose-Post blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1033 [Almindelig Spergel. Spergula arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6725)
DKK 400 / EUR 52

Almindelig Spergel blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1037 [Øjentrøst. Euphrasia officinalis. I dag er plantens latinske navn Euphrasia sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15631)
DKK 500 / EUR 66

Øjentrøst blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1038 [Helbladet Dodder. Myagrum sativum. I dag er plantens latinske navn Camelina alyssum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4570)
DKK 900 / EUR 119

Helbladet Dodder blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1040 [Stivhåret Kalkkarse. Turritis hirsuta. I dag er plantens latinske navn Arabis hirsuta]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4571)
DKK 800 / EUR 105

Stivhåret Kalkkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1046 [Krans-Tusindblad. Myriophyllum verticillatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6726)
DKK 500 / EUR 66

Krans-Tusindblad blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1047 [Gul Star. Carex flava]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5132)
DKK 500 / EUR 66

Gul Star blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1048 [Tråd-Star. Carex filiformis. I dag er plantens latinske navn Carex lasiocarpa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5150)
DKK 400 / EUR 52

Tråd-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1049 [Skede-Star. Carex distans. I dag er plantens latinske navn Carex hostiana]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6727)
DKK 500 / EUR 66

Skede-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1055 [Ægte Spyd-Pil. Salix arbuscula. I dag er plantens latinske navn Salix hastata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5152)
DKK 650 / EUR 85

Ægte Spyd-Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1057 [Uld-Pil. Salix Chrysantos. I dag er plantens latinske navn Salix lanata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4576)
DKK 800 / EUR 105

Uld-Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1058 [Laplands-Pil. Salix Lapponum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5134)
DKK 800 / EUR 105

Laplands-Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1059 [Krybende Hestegræs. Holcus mollis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5153)
DKK 450 / EUR 59

Krybende Hestegræs blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1079 [ Svampe ]. [ Sphaeria mammiformis ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Lasiosphaeria mutabilis ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med svampenavn tilføjet i gammel hånd. (#7663)
DKK 350 / EUR 46

Sphaeria mammiformis blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1084 [Læge-Stenfrø. Lithospermum officinale]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4578)
DKK 1100 / EUR 145

Læge-Stenfrø blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1090 [Smalbladet Hareøre. Bupleurum tenuissimum.] Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4581)
DKK 600 / EUR 79

Smalbladet Hareøre blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1094 [Knop-Siv. Juncus conglomeratus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5154)
DKK 450 / EUR 59

Knop-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1095 [Arktisk Siv. Juncus effusus. I dag er plantens latinske navn Juncus arcticus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6728)
DKK 500 / EUR 66

Arktisk Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1096 [Lyse-Siv. Juncus effusus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4584)
DKK 500 / EUR 66

Lyse-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1097 [Glanskapslet Siv. Juncus articulatus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6729)
DKK 500 / EUR 66

Glanskapslet Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1115 [Hare-Star. Carex ovalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5156)
DKK 600 / EUR 79

Hare-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1116 [Top-Star. Carex paniculata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5157)
DKK 700 / EUR 92

Top-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1117 [Knippe-Star. Carex Pseudocyperus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5158)
DKK 700 / EUR 92

Knippe-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1118 [Tykakset Star. Carex riparia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 22,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5159)
DKK 800 / EUR 105

Tykakset Star blev trykt til Flora Danica, hefte 19, udgivet af Martin Vahl, København 1794.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1145 [Skov-Svingel. Poa silvatica. I dag er plantens latinske navn Festuca altissima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5160)
DKK 400 / EUR 52

Skov-Svingel blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1150 [Hvidmelet Gåsefod. Chenopodium viride. I dag er plantens latinske navn Chenopodium album]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4605)
DKK 1000 / EUR 132

Hvidmelet Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1152 [Stinkende Gåsefod. Chenopodium vulvaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4608)
DKK 600 / EUR 79

Stinkende Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1153 [Mangefrøet Gåsefod. Chenopodium polyspermum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4609)
DKK 1000 / EUR 132

Mangefrøet Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1157 [Grenet Edderkopurt. Anthericum ramosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4612)
DKK 750 / EUR 99

Grenet Edderkopurt blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1159 [Blågrå Siv. Juncus glaucus. I dag er plantens latinske navn Juncus inflexus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5161)
DKK 650 / EUR 85

Blågrå Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1160 [Tyndstænglet Siv. Juncus Tenageja. I dag er plantens latinske navn Juncus tenageia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5162)
DKK 300 / EUR 39

Tyndstænglet Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1161 [Almindelig Rødknæ. Rumex acetosella]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4613)
DKK 900 / EUR 119

Almindelig Rødknæ blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1167 [Knoldet Brunrod. Scrophularia nodosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4617)
DKK 1150 / EUR 152

Knoldet Brunrod blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1172 [Bjerg-Kløver. Trifolium montanum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4623)
DKK 800 / EUR 105

Bjerg-Kløver blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1174 [Bakketidsel. Carlina vulgaris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6731)
DKK 1150 / EUR 152

Bakketidsel blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1176 [Almindelig Gråbynke. Artemisia vulgaris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5164)
DKK 900 / EUR 119

Almindelig Gråbynke blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1177 [Bakke-Fnokurt. Cineraria campestris. I dag er plantens latinske navn Cineraria integrifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4624)
DKK 1150 / EUR 152

Bakke-Fnokurt blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1199 [ Svampe ]. [ Thelephora papyracea ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Stereum hirsutum ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7689)
DKK 450 / EUR 59

Thelephora papyracea blev trykt til Flora Danica, hefte 20, udgivet af Martin Vahl, København 1797.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1205 [Hørbladet Nålebæger. Thesium pratense. I dag er plantens latinske navn Thesium ebracteatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5166)
DKK 450 / EUR 59

Hørbladet Nålebæger blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1206 [Almindelig Pastinak. Pastinaca sativa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15632)
DKK 950 / EUR 125

Almindelig Pastinak blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1207 [Tråd-Siv. Juncus filiformis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6734)
DKK 450 / EUR 59

Tråd-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1208 [Strand-Skræppe. Rumex maritimus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5167)
DKK 500 / EUR 66

Strand-Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1211 [Femhannet Hønsetarm. Cerastium viscosum. I dag er plantens latinske navn Cerastium semidecandrum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5168)
DKK 750 / EUR 99

Femhannet Hønsetarm blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1221 [Salomons Lysestage. Thlaspi campestre. I dag er plantens latinske navn Lepidium campestre]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5169)
DKK 750 / EUR 99

Salomons Lysestage blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1225 [Håret Visse. Genista pilosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6735)
DKK 450 / EUR 59

Håret Visse blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1227 [Tornet Salat. Lactuca Scariola. I dag er plantens latinske navn Lactuca serriola]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5171)
DKK 800 / EUR 105

Tornet Salat blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1229 [Rank Evighedsblomst. Gnaphalium silvaticum. I dag er plantens latinske navn Gnaphalium sylvaticum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4632)
DKK 750 / EUR 99

Rank Evighedsblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1230 [Klæbrig Brandbæger. Senecio viscosus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#4631)
DKK 1100 / EUR 145

Klæbrig Brandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1237 [Tyndakset Star. Carex strigosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5173)
DKK 500 / EUR 66

Tyndakset Star blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1238 [Almindelig Spyd-Pil. Salix hastata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#6736)
DKK 750 / EUR 99

Almindelig Spyd-Pil blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1247 [ Svampe ]. [ Agaricus glutinosus ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : (Gomphidius)! ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med svampenavn tilføjet i gammel hånd. - NB. Brun skjold i øverste højre hjørne (uden for trykranden). (#7691)
DKK 450 / EUR 59

Agaricus glutinosus blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1256 [ Svampe ]. [ Clavaria fistulosa ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7698)
DKK 300 / EUR 39

Clavaria fistulosa blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1263 [Græsbladet Vandaks. Potamogeton heterophyllum. I dag er plantens latinske navn Potamogeton gramineus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#6036)
DKK 800 / EUR 105

Græsbladet Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1270 [Langbladet Vortemælk. Euphorbia esula]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5725)
DKK 700 / EUR 92

Langbladet Vortemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1274 [Kanadisk Bakkestjerne. Erigeron canadensis. I dag er plantens latinske navn Conyza canadensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5728)
DKK 700 / EUR 92

Kanadisk Bakkestjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1275 [Ager-Museurt. Filago arvensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5729)
DKK 500 / EUR 66

Ager-Museurt blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1276 [Liden Museurt. Filago montana. I dag er plantens latinske navn Filago minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5730)
DKK 400 / EUR 52

Liden Museurt blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1280 [Mellembrudt Star. Carex divulsa. I dag er plantens latinske navn Carex polyphylla]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5732)
DKK 600 / EUR 79

Mellembrudt Star blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1281 [Almindelig Star. Carex caespitosa. I dag er plantens latinske navn Carex nigra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5733)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Star blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1285 [Svine-Mælde. Atriplex patula.] Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5735)
DKK 1000 / EUR 132

Svine-Mælde blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1288 [Navr. Acer campestre.] Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. Tavlen er fejlnummereret 1238. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5736)
DKK 800 / EUR 105

Navr blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1294 [ Svampe ]. [ 1) Peziza citrina. 2) Tubercularia vulgaris ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Helotium citrinum. 2) Nectria cinnabarina forma conidiifera ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7703)
DKK 400 / EUR 52

Peziza citrina blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1295 [ Svampe ]. [ 1) Agaricus applicatus. 2) Agaricus v. Merulius sp.? ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : 1) Agaricus (Pleurotus) perpusillus. 2) Arrhenia tenella ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med svampenavne tilføjet i gammel hånd. (#7704)
DKK 350 / EUR 46

Agaricus applicatus blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1299 [ Svampe ]. [ Boletus Molluscus ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Polyporus molluscus ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med svampenavn tilføjet i gammel hånd. (#7708)
DKK 300 / EUR 39

Boletus Molluscus blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1300 [ Svampe ]. [ Sphaeria alutacea ]. - [ Nomenclator Florae Danicae fra år 1887 : Cordyceps alutacea ]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med svampenavn tilføjet i gammel hånd. (#7709)
DKK 300 / EUR 39

Sphaeria alutacea blev trykt til Flora Danica, hefte 22, udgivet af J.W.Hornemann, København 1806.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1321 [Liden Steffensurt. Circaea alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15702)
DKK 750 / EUR 99

Liden Steffensurt blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1323 [Eng-Svingel. Festuca pratensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5738)
DKK 600 / EUR 79

Eng-Svingel blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1324 [Blød Hejre. Bromus mollis. I dag er plantens latinske navn Bromus hordeaceus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5739)
DKK 600 / EUR 79

Blød Hejre blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1331 [Liden Guldstjerne. Ornithogalum minimum. I dag er plantens latinske navn Gagea minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5744)
DKK 400 / EUR 52

Liden Guldstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1332 [Kastanie-Siv. Juncus castaneus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5745)
DKK 600 / EUR 79

Kastanie-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1334 [Kruset Skræppe. Rumex crispus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5748)
DKK 1150 / EUR 152

Kruset Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1335 [Butbladet Skræppe. Rumex obtusifolius]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5749)
DKK 1150 / EUR 152

Butbladet Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1342 [Grøn Star. Carex demissa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5753)
DKK 500 / EUR 66

Grøn Star blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1343 [Toradet Star. Carex intermedia. I dag er plantens latinske navn Carex disticha]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5754)
DKK 600 / EUR 79

Toradet Star blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1344 [Tråd-Star. Carex filiformis. I dag er plantens latinske navn Carex lasiocarpa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5755)
DKK 600 / EUR 79

Tråd-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1387 [Mælke-Dueurt. Epilobium nutans. I dag er plantens latinske navn Epilobium lactiflorum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5760)
DKK 350 / EUR 46

Mælke-Dueurt blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1393 [Gul Sennep. Sinapis alba. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15645)
DKK 950 / EUR 125

Gul Sennep blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1408 [Grenet Star. Carex chordorrhiza. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15642)
DKK 650 / EUR 85

Grenet Star blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1448 [Håret Kartebolle. Dipsacus pilosus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5763)
DKK 900 / EUR 119

Håret Kartebolle blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1449 [Vejbred-Vandaks. Potamogeton coloratus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#6041)
DKK 1000 / EUR 132

Vejbred-Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1454 [Eng-Klaseskærm. Oenanthe pimpinelloides. I dag er plantens latinske navn Oenanthe lachenalii]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5765)
DKK 1150 / EUR 152

Eng-Klaseskærm blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1455 [Skov-Løg. Allium Scorodoprasum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24,5 cm. (#15703)
DKK 1000 / EUR 132

Skov-Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1456 [Vild Løg. Allium oleraceum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5767)
DKK 800 / EUR 105

Vild Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1461 [Kløvplade. Alyssum incanum. I dag er plantens latinske navn Berteroa incana]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5770)
DKK 800 / EUR 105

Kløvplade blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1508 [Fjeld-Festgræs. Holcus alpinus. I dag er plantens latinske navn Hierochloë alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5777)
DKK 750 / EUR 99

Fjeld-Festgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1515 [Fjeldkonval. Uvularia amplexifolia. I dag er plantens latinske navn Streptopus amplexifolius]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5782)
DKK 1150 / EUR 152

Fjeldkonval blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1517 [Trekløft-Stenbræk. Saxifraga tridactylites]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5784)
DKK 350 / EUR 46

Trekløft-Stenbræk blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1518 [Rødlig Norel. Arenaria Gieseckii. I dag er plantens latinske navn Minuartia rubella]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#5785)
DKK 500 / EUR 66

Rødlig Norel blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1519 [Gyldentråd. Coptis trifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5786)
DKK 600 / EUR 79

Gyldentråd blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1524 [Arktisk Guldblomme. Arnica angustifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 25 cm. (#15677)
DKK 1150 / EUR 152

Arktisk Guldblomme blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1528 [Kolbe-Star. Carex Wormskjoldiana. I dag er plantens latinske navn Carex Scirpoidea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15678)
DKK 500 / EUR 66

Kolbe-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1567 [Knudearve. Centunculus simplex. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15679)
DKK 450 / EUR 59

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 27, udgivet af J.W.Hornemann, København 1818.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1582 [Sort Sennep. Sinapis nigra. I dag er plantens latinske navn Brassica nigra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5793)
DKK 1150 / EUR 152

Sort Sennep blev trykt til Flora Danica, hefte 27, udgivet af J.W.Hornemann, København 1818.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1622 [Fladtrykt Kogleaks. Schoenus compressus. I dag er plantens latinske navn Blysmus compressus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15705)
DKK 600 / EUR 79

Fladtrykt Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1631 [Skovbyg. Elymus europaeus. I dag er plantens latinske navn Hordelymus europaeus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15706)
DKK 500 / EUR 66

Skovbyg blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1634 [Strand-Vejbred. Plantago maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5795)
DKK 950 / EUR 125

Strand-Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1635 [Rust-Vandaks. Potamogeton lucens. I dag er plantens latinske navn Potamogeton alpinus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#6037)
DKK 1000 / EUR 132

Rust-Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1643 [Engelsk Limurt. Silene anglica. I dag er plantens latinske navn Silene gallica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. (#5797)
DKK 750 / EUR 99

Engelsk Limurt blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1683 [Skov-Rørhvene. Arundo silvatica. I dag er plantens latinske navn Calamagrostis arundinacea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15681)
DKK 500 / EUR 66

Skov-Rørhvene blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1685 [Almindelig Rapgræs. Poa trivialis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15708)
DKK 500 / EUR 66

Almindelig Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1686 [Enårig Rapgræs. Poa annua]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15709)
DKK 500 / EUR 66

Enårig Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1689 [Strand-Siv. Juncus maritimus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15710)
DKK 600 / EUR 79

Strand-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1690 [Fin Siv. Juncus capitatus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15711)
DKK 500 / EUR 66

Fin Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1692 [Hoved-Frytle. Luzula congesta. I dag er plantens latinske navn Luzula multiflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15682)
DKK 750 / EUR 99

Hoved-Frytle blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1693 [Grønlig Vintergrøn. Pyrola chloranta]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5802)
DKK 1000 / EUR 132

Grønlig Vintergrønt blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1702 [Almindelig Tandbæger. Ballota ruderalis. I dag er plantens latinske navn Ballota nigra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5805)
DKK 1150 / EUR 152

Almindelig Tandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1703 [Fjeld-Læbeløs. Ajuga genevensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5806)
DKK 1000 / EUR 132

Fjeld-Læbeløs blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1704 [Almindelig Grådodder. Alyssum calysinum. I dag er plantens latinske navn Alyssum alyssoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5807)
DKK 750 / EUR 99

Almindelig Grådodder blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1705 [Hvid Stenkløver. Melilotus vulgaris. I dag er plantens latinske navn Melilotus alba Medicus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5808)
DKK 750 / EUR 99

Hvid Stenkløver blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1707 [Fin Kløver. Trifolium filiforme. I dag er plantens latinske navn Trifolium dubium]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5809)
DKK 600 / EUR 79

Fin Kløver blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1742 [Bølget Kogleaks. Scirpus radicans]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15683)
DKK 650 / EUR 85

Bølget Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1744 [Risgræs. Leersia oryzoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15715)
DKK 500 / EUR 66

Risgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1750 [Bakke-Svovlrod. Selinum Oreoselinum. I dag er plantens latinske navn Peucedanum oreoselinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5812)
DKK 950 / EUR 125

Bakke-Svovlrod blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1753 [Nedliggende Surkløver. Oxalis corniculata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5813)
DKK 950 / EUR 125

Nedliggende Surkløver blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1759 [Langskulpet Vinterkarse. Erysimum praecox. I dag er plantens latinske navn Barbarea verna]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. (#5817)
DKK 1150 / EUR 152

Langskulpet Vinterkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1761 [Have-Karse. Lepidium sativum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15717)
DKK 500 / EUR 66

Have-Karse blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1763 [Gulhvid Evighedsblomst. Gnaphalium luteo-album. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15684)
DKK 500 / EUR 66

Gulhvid Evighedsblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1768 [Star. Carex fulva. I dag er plantens latinske navn Carex sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15718)
DKK 650 / EUR 85

Star blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1804 [Gul Rævehale. Alopecurus fulvus. I dag er plantens latinske navn Alopecurus aequalis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15719)
DKK 450 / EUR 59

Gul Rævehale blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1805 [Stakløs Hejre. Festuca speciosa. I dag er plantens latinske navn Bromus inermis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15720)
DKK 650 / EUR 85

Stakløs Hejre blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1807 [Kortstilket Vandaks. Potamogeton nitens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15721)
DKK 650 / EUR 85

Kortstilket Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1808 [Grenet Vejbred. Plantago arenaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15685)
DKK 950 / EUR 125

Grenet Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1811 [Mørk x Filtbladet Kongelys. Verbascum collinum. I dag er plantens latinske navn Verbascum nigrum x thapsus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5819)
DKK 1150 / EUR 152

Mørk x Filtbladet Kongelys blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1815 [Rosen-Dueurt. Epilobium roseum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15686)
DKK 950 / EUR 125

Rosen-Dueurt blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1822 [Voldtimian. Thymus Acinos var. villosus. I dag er plantens latinske navn Satureja acinos]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15687)
DKK 950 / EUR 125

Voldtimian blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1825 [Liden Katost. Malva pusilla. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15688)
DKK 1150 / EUR 152

Liden Katost blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1828 [Filtet Hestehov. Tussilago spuria. I dag er plantens latinske navn Petasites spurius]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5823)
DKK 1150 / EUR 152

Filtet Hestehov blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1830 [Tvebo Galdebær. Bryonia dioica. I dag er plantens latinske navn Bryonia cretica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5824)
DKK 1150 / EUR 152

Tvebo Galdebær blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1862 [Fåblomstret Kogleaks. Scirpus pauciflorus. I dag er plantens latinske navn Eleocharis quinqueflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#1004)
DKK 500 / EUR 66

Fåblomstret Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1866 [Park-Snerre. Galium pusillum. I dag er plantens latinske navn Galium pumilum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#3802)
DKK 600 / EUR 79

Park-Snerre blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1868 [Knoldet Hulsvøb. Myrrhis bulbosa. I dag er plantens latinske navn Chaerophyllum bulbosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15689)
DKK 750 / EUR 99

Knoldet Hulsvøb blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1873 [Sump-Skræppe. Rumex paluster. I dag er plantens latinske navn Rumex palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5650)
DKK 950 / EUR 125

Sump-Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1879 [Klippe-Kalkkarse. Arabis Holboelli]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5679)
DKK 500 / EUR 66

Klippe-Kalkkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1881 [Vej-Guldkarse. Nasturtium silvestre. I dag er plantens latinske navn Rorippa sylvestris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5746)
DKK 750 / EUR 99

Vej-Guldkarse blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1883 [Strand-Stenkløver. Melilotus dentatus. I dag er plantens latinske navn Melilotus dentata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5834)
DKK 950 / EUR 125

Strand-Stenkløver blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1885 [Smalfliget Brandbæger. Senecio erucaefolius. I dag er plantens latinske navn Senecio erucifolius]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5836)
DKK 950 / EUR 125

Smalfliget Brandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1886 [Trindstænglet Star. Carex teretiuscula. I dag er plantens latinske navn Carex diandra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5842)
DKK 600 / EUR 79

Trindstænglet Star blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1887 [Langakset Star. Carex paradoxa. I dag er plantens latinske navn Carex appropinquata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5843)
DKK 600 / EUR 79

Langakset Star blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1889 [Stilkløs Kilebæger. Atriplex portulacoides. I dag er plantens latinske navn Halimione portulacoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5844)
DKK 1000 / EUR 132

Stilkløs Kilebæger blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1890 [Enårig Bingelurt. Mercurialis annua]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5845)
DKK 1000 / EUR 132

Enårig Bingelurt blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1902 [Cystoseira fibrosa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15724)
DKK 450 / EUR 59

Cystoseira fibrosa blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1922 [Blågrøn Kogleaks. Scirpus glaucus. I dag er plantens latinske navn Schoenoplectus tabernaemontani]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5846)
DKK 800 / EUR 105

Blågrøn Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1924 [Sudetisk Rapgræs. Poa sudetica. I dag er plantens latinske navn Poa chaixii]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15725)
DKK 450 / EUR 59

Sudetisk Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1926 [Stor Vandarve. Montia fontana]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15726)
DKK 650 / EUR 85

Stor Vandarve blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1929 [Småblomstret Frytle. Luzula parviflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5848)
DKK 1150 / EUR 152

Småblomstret Frytle blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1939 [Blodstillende Bibernelle. Poterium Sanguisorba. I dag er plantens latinske navn Sanguisorba minor]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5852)
DKK 1000 / EUR 132

Blodstillende Bibernelle blev trykt til Flora Danica, hefte 33, udgivet af J.W.Hornemann, København 1829.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1981 [Slank Blærerod. Utricularia neglecta. I dag er plantens latinske navn Utricularia australis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5853)
DKK 600 / EUR 79

Slank Blærerod blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1983 [Trekantet Kogleaks. Scirpus triqueter]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5854)
DKK 650 / EUR 85

Trekantet Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1984 [Eng-Rottehale. Phleum pratense]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15727)
DKK 650 / EUR 85

Eng-Rottehale blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1985 [Eng-Rævehale. Alopecurus pratensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. (#15728)
DKK 500 / EUR 66

Eng-Rævehale blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1987 [Hør-Silke. Cuscuta epilinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. (#15729)
DKK 650 / EUR 85

Hør-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1991 [Hundepersille. Aethusa Cynapium. I dag er plantens latinske navn Aethusa cynapinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15690)
DKK 500 / EUR 66

Hundepersille blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1994 [Liden Storkenæb. Geranium pusillum. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5857)
DKK 800 / EUR 105

Liden Storkenæb blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1995 [Smalbladet Kællingetand. Lotus corniculatus [zeta], tenuifolius.. I dag er plantens latinske navn Lotus glaber]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5858)
DKK 850 / EUR 112

Smalbladet Kællingetand blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1997 [Toårig Høgeskæg. Crepis biennis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5859)
DKK 1100 / EUR 145

Toårig Høgeskæg blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1999 [Sol-Bakkestjerne. Erigeron compositus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5860)
DKK 650 / EUR 85

Sol-Bakkestjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2047 [Swertie. Swertia perennis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5866)
DKK 1150 / EUR 152

Swertie blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2048 [Mur-Gåsefod. Chenopodium murale]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5867)
DKK 1150 / EUR 152

Mur-Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2049 [Hjertebladet Gåsefod. Chenopodium hybridum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15691)
DKK 1150 / EUR 152

Hjertebladet Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2052 [Cypres-Vortemælk. Euphorbia cyparissias]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15732)
DKK 950 / EUR 125

Cypres-Vortemælk blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2054 [Fliget Svaleurt. Chelidonium majus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5869)
DKK 1150 / EUR 152

Fliget Svaleurt blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2055 [Eng-Troldurt. Pedicularis palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5870)
DKK 1150 / EUR 152

Eng-Troldurt blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2056 [Have-Kål. Brassica oleracea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5871)
DKK 1000 / EUR 132

Have-Kål blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2057 [Vand-Mynte. Mentha latifolia. I dag er plantens latinske navn Mentha aquatica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15692)
DKK 1150 / EUR 152

Vand-Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2058 [Smalhovedet Tidsel. Carduus tenuiflorus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15693)
DKK 1150 / EUR 152

Smalhovedet Tidsel blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2059 [Sarracenisk Brandbæger. Senecio saracenicus. I dag er plantens latinske navn Senecio fluviatilis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5872)
DKK 1150 / EUR 152

Sarracenisk Brandbæger blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2103 [Almindelig Firling. Sagina procumbens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15733)
DKK 450 / EUR 59

Almindelig Firling blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2104 [Strand-Firling. Sagina maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15734)
DKK 450 / EUR 59

Strand-Firling blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2105 [Langstilket Vandaks. Potamogeton fluitans. I dag er plantens latinske navn Potamogeton nodosus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9119)
DKK 950 / EUR 125

Langstilket Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2106 [Tråd-Vandaks. Potamogeton filiformis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9120)
DKK 400 / EUR 52

Tråd-Vandaks blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2109 [Kølet Løg. Allium carinatum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15735)
DKK 950 / EUR 125

Kølet Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2110 [Kantet Løg. Allium angulosum. I dag er plantens latinske navn Allium senescens]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5873)
DKK 750 / EUR 99

Kantet Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2112 [Spidsblomstret Siv. Juncus acutiflorus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9121)
DKK 700 / EUR 92

Spidsblomstret Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2114 [Tykbladet Fladstjerne. Stellaria crassifolia. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9122)
DKK 600 / EUR 79

Tykbladet Fladstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2116 [Græsbladet Fladstjerne. Stellaria graminea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15736)
DKK 650 / EUR 85

Græsbladet Fladstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2117 [Firehannet Hønsetarm. Cerastium tetrandum. I dag er plantens latinske navn Cerastium diffusum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15737)
DKK 750 / EUR 99

Firehannet Hønsetarm blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2119 [Strand-Malurt. Artemisia gallica. I dag er plantens latinske navn Artemisia maritima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5876)
DKK 800 / EUR 105

Strand-Malurt blev trykt til Flora Danica, hefte 36, udgivet af J.W.Hornemann, København 1834.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2164 [Tagrør. Arundo Phragmites. I dag er plantens latinske navn Phragmites australis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5877)
DKK 700 / EUR 92

Tagrør blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2165 [Bjerg-Rørhvene. Arundo Epigejos. I dag er plantens latinske navn Calamagrostis epigeios]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5878)
DKK 950 / EUR 125

Bjerg-Rørhvene blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2166 [Stortoppet Rapgræs. Poa serotina . I dag er plantens latinske navn Poa palustris]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9099)
DKK 400 / EUR 52

Stortoppet Rapgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2171 [Stilk-Siv. Juncus alpinus. I dag er plantens latinske navn Juncus alpinoarticulatus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9100)
DKK 600 / EUR 79

Stilk-Siv blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2178 [Fliget Brøndsel. Bidens tripartita]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5882)
DKK 1150 / EUR 152

Fliget Brøndsel blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2179 [Fligbladet Tidselkugle. Echinops sphaerocephalus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9103)
DKK 950 / EUR 125

Fligbladet Tidselkugle blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2180 [Hjertegræs-Star. Carex brizoides. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 23 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9104)
DKK 600 / EUR 79

Hjertegræs-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2181 [Steppe-Star. Carex oligocarpa. I dag er plantens latinske navn Carex supina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9106)
DKK 450 / EUR 59

Steppe-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2182 [Sølv-Poppel. Populus alba]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5883)
DKK 1000 / EUR 132

Sølv-Poppel blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2184 [Bævreasp. Populus tremula]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5884)
DKK 950 / EUR 125

Bævreasp blev trykt til Flora Danica, hefte 37, udgivet af J.W.Hornemann, København 1836.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2221 [Flerfarvet Ærenpris. Veronica agrestis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5886)
DKK 800 / EUR 105

Flerfarvet Ærenpris blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2222 [Udspærret Annelgræs. Glyceria distans. I dag er plantens latinske navn Puccinellia distans]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#6039)
DKK 400 / EUR 52

Udspærret Annelgræs blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2223 [Enårig Kambunke. Koeleria cristata. I dag er plantens latinske navn Lophochloa cristata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9107)
DKK 500 / EUR 66

Enårig Kambunke blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2224 [Engriflet Silke. Cuscuta lupuliformis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9108)
DKK 700 / EUR 92

Engriflet Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2225 [Eng-Guldstjerne. Ornithogalum pratense. I dag er plantens latinske navn Gagea pratensis]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5887)
DKK 950 / EUR 125

Eng-Guldstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2226 [Svine-Mælde. Atriplex angustifolia. I dag er plantens latinske navn Atriplex patula]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9109)
DKK 950 / EUR 125

Svine-Mælde blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2227 [Sand-Løg. Allium vineale. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9110)
DKK 600 / EUR 79

Sand-Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2228 [Nøgle-Skræppe. Rumex conglomeratus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9111)
DKK 950 / EUR 125

Nøgle-Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2229 [Skov-Skræppe. Rumex Nemolapathum. I dag er plantens latinske navn Rumex sanguineus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9112)
DKK 800 / EUR 105

Skov-Skræppe blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2231 [Kødet Hindeknæ. Arenaria marina. I dag er plantens latinske navn Spergularia marina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9113)
DKK 400 / EUR 52

Kødet Hindeknæ blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2232 [Mark-Hindeknæ. Arenaria media. I dag er plantens latinske navn Spergularia rubra]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9114)
DKK 400 / EUR 52

Mark-Hindeknæ blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2239 [Kransbladet Bækarve. Elatine Alsinastrum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#6040)
DKK 750 / EUR 99

Kransbladet Bækarve blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2241 [Vedvarende Måneskulpe. Lunaria rediviva]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5889)
DKK 1150 / EUR 152

Vedvarende Måneskulpe blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2242 [Polarræddike. Eutrema Edwarsii]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5890)
DKK 750 / EUR 99

Polarræddike blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2245 [Bladløs Fladbælg. Lathyrus Aphaca]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5892)
DKK 900 / EUR 119

Bladløs Fladbælg blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2246 [Plet-Amarant. Amarantus Blitum. I dag er plantens latinske navn Amaranthus lividus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#5893)
DKK 1150 / EUR 152

Plet-Amarant blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2247 [Nikkende Star. Carex acuta. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9116)
DKK 600 / EUR 79

Nikkende Star blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2248 [Næb-Star. Carex ampullacea. I dag er plantens latinske navn Carex rostrata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9117)
DKK 500 / EUR 66

Næb-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2249 [Skede-Star. Carex Hornschuchiana Hopp. I dag er plantens latinske navn Carex hostiana]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#9118)
DKK 400 / EUR 52

Skede-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 38, udgivet af J.W.Hornemann, København 1839.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
- - -

De kan se alle 3240 tavler på Dansk Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks hjemmeside: www.pictures.dnlb.dk

Spørg efter den tavle De søger: info@erikfinnerup.dk
Vi har mere end 2000 håndkolorerede kobberstik fra Flora Danica på lager. Priser fra kr. 150 - 1500.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen