Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Militaria

ANONYM. Canonnier Persan. Akvarel fra omkring år 1850. 12 x 17 cm. I nyere Carl Petersen ramme med passepartout (Brock Rammer). Rammen måler 26 x 30 cm. (#9659)
DKK 4150 / EUR 548

 
 
BARDENFLETH, FREDERIK LØVENØRN - EM. BÆRENTZEN. F. L. v. Bardenfleth Generallieutenant og Commanderende General for Holsteen og Lauenborg, Chef for den kongelige militaire Höiskole og for Landcadetcorpset, Ordens-Skatmester. Litografi efter daguerreotypi. 41,5 x 31,5 cm. Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. [ca. 1852]. Lidt plettet. (#4827)
DKK 400 / EUR 52

 
 
BÆRENTZEN, EM. - ISTED. Idsted Hede. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 20 x 28,5 cm. På billedet ses soldater ved et lejrbål og vagtposter på bakketoppe. (#5314)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
DAHLBERG, ERIK - BREDSTRUP, FREDERICIA. Castra Suedica ad Friderici Uddam d: 23. Aug: locari coepta, et d: 26. Octobr: A: 1657. soluta. Kobberstik af N. Perelle efter forlæg af Erik Dahlberg. 28 x 34 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1696-1729]. På kortet vender nord nedad. - Karl X Gustav drog med sin hær op gennem Sønderjylland i august 1657 og ankom den 24. foran Frederiksodde [Fredericia]. Her begyndte man dagen efter at beskyde de danske fæstningsværker, men de gav svar på tiltale. Den svenske konge besluttede da at lægge sin lejr længere tilbage til egnen omkring Bredstrup. Ifølge den latinske titel på kobberstikket begyndte man at anlægge den svenske lejr ved Frederiksodde den 23. august 1657 - og lejren blev ophævet den 26. oktober 1657. (#6923)
DKK 1450 / EUR 191

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - FREDERIKSODDE [ = FREDERICIA ]. Repræsentatio Op= et Expugnationis nuper exstructi Oppidi et Munimenti Fridericiudde abs Locumtenente Regio Illust. et Excell. Dn. Comiti Carolo Gustavo Wrangelio 24. Octob: 1657. factæ. Kobberstik [efter forlæg af Erik Dahlberg ]. 27 x 57 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Sammensat af to stykker papir. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. Bagside forstærket med Japan-papir. I nyere ramme med passepartout. Rammen måler 45 x 73 cm. - Godt eksemplar. - Billedet viser svenskernes storm på Frederiksodde den 24. oktober 1657. Fra Galgebakken ses ned over fæstningsværkerne, byen og Lillebælt. De svenske tropper var på ca. 7000 vel øvede soldater - på dansk side rådede man over omkring 3000 mand, heraf var hovedparten uøvede, nyudskrevne bønderkarle. Kampen blev hurtigt afgjort, og svenskerne besatte byen. (#9058)
DKK 3750 / EUR 496

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - STORE BÆLT. Expeditio Gloriosa Potentisimi: Regis Svecorum Caroli Gustavi qua mare Balticum glacie constrictum transiens cum Excercitu omnique bellico apparatu e Langelandia in Laalandiam et cæteras Insulas Danicas penetravit, die 7 februarÿ Anno 1658. * Den svenske hærs march over Store Bælt. Kobberstik efter forlæg af Erik Dahlberg. 28,5 x 45 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Papiret er med vertikale folder som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er beskåret i højre margin. I håndforsølvet ramme med passepartout fra Brock Rammer. Rammen måler 44 x 59 cm. - Godt eksemplar i en fornem ramme. (#8930)
DKK 7000 / EUR 925

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - LIVGARDEN. Danske Billeder Nr. 260: [ Fodgarden paa Kongens Fødselsdag - Officer og Fanebærer]. København [formentlig omkring 1920]. Litografi. Koloreret. Trykt på karton. Mål: 33 x 42 cm. (#6253)
DKK 300 / EUR 39

Danske Billeder Nr. 260 blev første gang udgivet i 1903.
Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - SOLDATER. Danske Billeder Nr. 273: [Soldater]. København [ca.1907]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. (#4536)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - SOLDATER. Danske Billeder Nr. 274: [Soldater]. København [ca.1907]. Litografi. Koloreret. Papirmål 34 x 42 cm. (#5209)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
THEATRUM EUROPAEUM - SØSLAG I ØRESUND. See Treffen Zwischen den Schweditchen und Hollandischen Flootten, durch den He: Reichs Admiral Wrangel, und He: Admirael Leüt: Opdam, so geschegen im Sund, Anno 1658... *** Søslag ved Kronborg i Øresund i oktober 1658 mellem den svenske flåde under Rigsadmiral Wrangel og den hollandske flåde under Admiralløjtnant Opdam. [ Svenskerne søgte forgæves at spærre den hollandske flåde vejen til København ]. Kobberstik. 28 x 36 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen i 1667. I nyere ramme med passepartout. Rammen måler 38 x 46 cm. - Et par ubetydelige smårifter ved nedre margin. (#14755)
DKK 3750 / EUR 496

Theatrum Europaeum er titlen på et tysksproget historieværk grundlagt af Matthäus Merian og udsendt i 21 bind i Frankfurt am Main i årene 1633 til 1738. Nærværende kobberstik stammer fra bind VIII. Dette bind kendes i tryk fra 1667 og 1693.
 
 
TORDENSKIOLD, PEDER - SIMONSEN, NIELS. Tordenskjolds Hukkert i Fægtning med en svensk Fregat. Litografi af Ad. Kittendorff efter Niels Simonsens maleri fra 1847. 20 x 27,5 cm. Tryk: I. W. Tegner & Kittendorffs lithografiske Institut. Smal nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 33,5 cm. - Fint eksemplar. (#11458)
DKK 1750 / EUR 231

 
 
- - -

Siden er under udarbejdelse. Spørg efter det De søger: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen