Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Slesvig / Holsten

BLAEU, JOHANNES - JYLLAND. Iutia, olim Cimbrica Chersonesus. * Kort over Jylland og Slesvig. [Udgivet af Johannes Blaeu]. Kobberstik. 44 x 58 cm. Konturkoloreret. Latinsk tekst på bagsiden. Papirmål : 52,5 x 62 cm. Med vertikal fold som ved udgivelsen [Amsterdam ca. 1662]. - Et fint koloreret eksemplar af Blaeus "Det liggende Jylland". Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. (#12658)
DKK 5000 / EUR 661

Johannes Blaeu (1596-1673) havde i mere end 20 år været en af Nederlandenes førende kortforlæggere, da han satte kronen på værket med udgivelsen af "Atlas Maior". Dette atlas med ialt ca. 600 landkort udsendtes i årene 1658 til 1672 i 5 forskellige udgaver : Med latinsk tekst i 11 bind, med fransk tekst i 12 bind, med hollandsk tekst i 9 bind, med tysk tekst i 9 bind og med spansk tekst i 10 bind.
Nærværende kobberstik er fra den latinske udgave af "Atlas Maior".
 
 
BLAEU, JOHANNES - JYLLAND. Iutia, olim Cimbrica Chersonesus. * Kort over Jylland og Slesvig. [Udgivet af Johannes Blaeu]. Kobberstik. 44 x 58 cm. Konturkoloreret. Spansk tekst på bagsiden. Papirmål : 55 x 64 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen [Amsterdam ca. 1660]. - Et lyst koloreret eksemplar af Blaeus "Det liggende Jylland". Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. Kortet er blevet foldet inden koloreringen var helt tør, så der er flere steder en svag (spejlvendt) afsmitning. Som helhed et pænt eksemplar. (#12660)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Blaeu (1596-1673) havde i mere end 20 år været en af Nederlandenes førende kortforlæggere, da han satte kronen på værket med udgivelsen af "Atlas Maior". Dette atlas med ialt ca. 600 landkort udsendtes i årene 1658 til 1672 i 5 forskellige udgaver : Med latinsk tekst i 11 bind, med fransk tekst i 12 bind, med hollandsk tekst i 9 bind, med tysk tekst i 9 bind og med spansk tekst i 10 bind.
Nærværende kobberstik er fra den spanske udgave af "Atlas Maior".
 
 
HOMANN, JOHANN BAPTIST - TYSKLAND. Tabula Generalis Holsatiae complectens Holsatiae Dithmarsiae Stormariae et Vagriae Ducatus. Udgivet i Nürnberg ca. 1720. Kobberstik. 49 x 57 cm. Lyst tryk og lys kolorering. Med stor allegorisk titelkartouche i sort / hvid. - Venstre margin med lille reparation. (#4015)
DKK 1250 / EUR 165

Viser Holsten med hertugdømmerne Stormarn, Ditmarsken, Wagrien og Holsten. Øverst til højre de 4 hertugdømmers våbenskjold i sort/hvid.
Johann Baptist Homann (1663-1724). Tysk geograf, forlægger og kobberstikker. Homann begyndte sin udgivervirksomhed i Nürnberg omkring år 1702, efter hans død blev firmaet videreført af sønnen Johann Christoph (1703-1730), derefter - til ind i det 19. århundrede - blev kortene udgivet under navnet Homanns Arvinger. Firmaet regnes for at være det vigtigste tyske kortforlag i det 18. århundrede.
 
 
MEJER, JOHANNES - ANGELN, SCHWANSEN. Territoria Anglen et Schwansen. Anno 1649. *** Kobberstukket kort over Angeln og Schwansen. Med byerne Flensburg, Schleswig og Eckernförde samt Schlien fjord. I øverste højre hjørne den imponerende titel- og dedikationskartouche. Kortet måler 42,5 x 53,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papirmål: 46 x 56 cm. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Et godt eksemplar. (#13347)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - ANGELN, SCHWANSEN. Territoria Anglen et Schwansen. Anno 1649. *** Kobberstukket kort over Angeln og Schwansen. Med byerne Flensburg, Schleswig og Eckernförde samt Schlien fjord. I øverste højre hjørne den imponerende titel- og dedikationskartouche. Kortet måler 42,5 x 53,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papirmål: 45,5 x 55,5 cm. - Et godt eksemplar. (#13348)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - EJDERSTEDT. Landtcarte von Eÿderstede, Everschop und Uthholm. *** Kobberstukket kort over halvøen Ejderstedt. Området fra Husum til Ejderen. 43 x 61 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibung... " 1652. Gammel - måske samtidig - håndkolorering. Ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 44 x 63 cm. - Et par små rifter i venstre margin udbedret. Papiret er gulnet, men det harmonerer godt sammen med den fine, gamle kolorering. (#13335)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - EJDERSTEDT. Territoria Eÿderstede, Everschop et Uthholm. *** Kobberstukket kort over halvøen Ejderstedt. Området fra Husum til Ejderen. 42,5 x 61,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 44,5 x 61 cm. - Venstre og højre margin er meget tæt beskåret. Papiret er gulnet - men det harmonerer godt sammen med den fine, gamle kolorering. (#13738)
DKK 2750 / EUR 363

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - EJDERSTEDT. Territoria Eÿderstede, Everschop et Uthholm. *** Kobberstukket kort over halvøen Ejderstedt. Området fra Husum til Ejderen. 42,5 x 61,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 49,5 x 63 cm. Venstre og højre margin beskåret. I venstre side er en 10 cm rift nænsomt udbedret. Ellers et pænt eksemplar. (#13789)
DKK 2500 / EUR 330

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - FEMERN. Fimbriæ vulgo Femeren Delineatio Geometrica. *** Kort over øen Femern samt et del af det tyske fastland fra Grossenbrode til Heiligenhafen. Kobberstik. 23 x 29,5 cm. Både titelkartouche og dedikationskartouche er koloreret. 18 linjers tekst på hollandsk under kortet samt 10 linjer på bagsiden. [Amsterdam, Johannes Blaeu, ca. 1664]. Papirmål : 54 x 33,5 cm. - Papiret er renset. (#12851)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - GOTTORP. Nordertheil des Amptes Gottorff, Anno 1649. *** Kobberstukket kort over den nordlige del af Gottorp Amt. 38 x 57 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibung... " 1652. Kortet er ikke koloreret, og der er ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 39 x 58,5 cm. - Godt, stærkt tryk i sort / hvid. (#13337)
DKK 2750 / EUR 363

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - GOTTORP. Præfecturæ Gottorpiensis Pars Australis...Anno 1649. *** Kobberstukket kort over den sydlige del af Gottorp Amt. 40,5 x 60 cm. Med to indsatte specialkort: " Grundtriss von Fridrichstadt Anno 1649 " og " Grundtriss der Stadt Eckernföerde ". Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 42,5 x 62,5 cm. - To små rifter i venstre margin nænsomt udbedret. De nederste 5 cm af midterfolden forstærket bagpå. Ellers et godt eksemplar. (#13739)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - GOTTORP. Præfecturæ Gottorpiensis Pars Borealis. *** Kobberstukket kort over den nordlige del af Gottorp Amt. 38 x 56,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 42 x 60 cm. - Papiret er gulnet, men det harmonerer godt sammen med den fine, gamle kolorering. (#13746)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - PINNEBERG. Comitatus Pinnen Berg. *** Kobberstukket kort ove Grevskabet Pinneberg. Kortet dækker området fra Kellinghusen i nord til Hamburg i syd og viser en del af Elben. Med imponerende titelkartouche og indsat kort over Krempe. Kortet måler 42,5 x 55 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af Andres Lorensen Rodtgiesser, Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 45 x 58 cm. (#1236)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - PINNEBERG. Comitatus Pinnen Berg. *** Kobberstukket kort over Grevskabet Pinneberg. Kortet dækker området fra Kellinghusen i nord til Hamburg i syd og viser en del af Elben. Med imponerende titelkartouche og indsat kort over Krempe. Kortet måler 42,5 x 55 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af Andres Lorensen Rodtgiesser, Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 46 x 58 cm. Midterfolden er forstærket bagpå de øverste 3 cm. (#13331)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - PINNEBERG. Landt Carte von der Graffschaft Pinnen Berg. Ao. 1650. *** Kobberstukket kort over Grevskabet Pinneberg. Kortet dækker området fra Kellinghusen i nord til Hamburg i syd og viser en del af Elben. Med imponerende titelkartouche og indsat kort over Krempe. Kortet måler 42,5 x 54,5 cm, og det er ikke koloreret. Kobberstiksarbejdet er udført af Andres Lorensen Rodtgiesser, Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibung... " 1652. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 44 x 60 cm. Nogle små rifter i margin og et par centimeter ind i trykket er nænsomt repareret. (#13507)
DKK 2150 / EUR 284

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - STEINBURG. Newe Landtcarte von dem Ampte Steinborg. Der Kremper, undt Wilstermarsch. Anno 1651. *** Kobberstukket kort over Steinburg Amt med Itzehoe i centrum, Krempe og Wilster Marsk, Glückstadt og en del af Elben. 41 x 57 cm. Med indsat specialkort: " Grundtriss der Vestung Glückstadt ". Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibubg..." 1652. Gammel - måske samtidig - håndkolorering. Ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 42 x 59 cm. Papiret er gulnet - men det harmonerer godt sammen med den fine, gamle kolorering. (#13736)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - STEINBURG. Præfectura Steinborgh cum Kremper, et Wilstermarsch. *** Kobberstukket kort over Steinburg Amt med Itzehoe i centrum, Krempe og Wilster Marsk, Glückstadt og en del af Elben. 41 x 57 cm. Med indsat specialkort: " Grundtriss der Vestung Glückstadt ". Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 42 x 59 cm. - De nederste 10 cm af midterfold er forstærket bagpå. Lille stykke af nedre margin ved midterfold fornyet. Papiret er gulnet - men det harmonerer godt sammen med den fine, gamle kolorering. (#13734)
DKK 2750 / EUR 363

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - STORMARN. Stormaria Ducatus. Auctore Joh: Meyer Husumensi. *** Kobberstukket kort over Hertugdømmet Stormarn. Dækker området fra Winsen i syd til Neumünster i nord og fra Glückstadt i vest til Ratzeburg i øst. I dette område ser vi bl.a. Itzehoe, Oldesloe, Lübeck og Hamburg samt Elben fra Lauenburg til Glückstadt. Kortet måler 39,5 x 55 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papirmål: 41,5 x 57 cm. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Et godt eksemplar. (#13345)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - TRITTAU / REINBEK. Præfecturæ Trittow, Reinbeeck, Tremsbüttel et Steinhorst. *** Kobberstukket kort over området mellem Hamburg og Lübeck. 43,5 x 58,5 cm. Med indsat specialkort: " Grundriss von Oldesloh. Anno 1382 ". Kobberstiksarbejdet er udført af Andres Lorensen Rodtgiesser, Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 45 x 59 cm. - Øvre margin tæt beskåret. Papiret er gulnet og koloreringen er oxyderet - men det harmonerer rimelig godt sammen, dog er nogle steder misfarvet. (#13745)
DKK 1750 / EUR 231

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - TRITTAU / REINBEK. Præfecturæ Trittow, Reinbeeck, Tremsbüttel et Steinhorst. *** Kobberstukket kort over området mellem Hamburg og Lübeck. 43,5 x 58,5 cm. Med indsat specialkort: " Grundriss von Oldesloh. Anno 1382 ". Kobberstiksarbejdet er udført af Andres Lorensen Rodtgiesser, Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 45 x 62 cm. - Godt eksemplar. (#13744)
DKK 3000 / EUR 396

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - TØNDER AMT. Landtcarte der zu dem Ambte Tonderen gehörigen Marschländer. Anno 1652. *** Kobberstukket kort over de til Tønder Amt hørende Marskegne. I øverste venstre hjørne den imponerende titelkartouche og en tilegnelse fra Johannes Mejer til Hans Blohm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet måler 39 x 48 cm. Kortet er ikke koloreret og der er ikke tekst på bagsiden. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 41 x 50,5 cm. (#13334)
DKK 2500 / EUR 330

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - TØNDER AMT. Landtcarte der zu dem Ambte Tonderen gehörigen Marschländer. Anno 1652. *** Kobberstukket kort over de til Tønder Amt hørende Marskegne. I øverste venstre hjørne den imponerende titelkartouche og en tilegnelse fra Johannes Mejer til Hans Blohm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet måler 39 x 48 cm. Gammel konturkolorering. Ingen bagsidetekst. Papirmål : 49 x 59 cm. - Fint eksemplar. (#13408)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - WAGRIEN. Landtcarte von dem Lande Wageren. Welsches ist das Ostertheil von Holstein. Ao. 1651. *** Kobberstukket kort over Wagrien - den nordøstlige del af Holstein med byerne Kiel, Plön, Oldesloe, Lübeck og Oldenburg. 42,5 x 51,5 cm. Med to indsatte specialkort: " Grundtriss Oldenburg. Anno 1320 " og " Grundtriss Oldenburg. Anno 1651 ". Kobberstikket er ikke koloreret. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibubg..." 1652. Ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 44 x 61 cm. - Stærkt, godt tryk i sort / hvid. Midterfold forstærket bagpå. Spor af to vertikale foldninger. Et par små rifter ved margin nænsomt udbedret. (#13508)
DKK 2150 / EUR 284

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - WAGRIEN. Wagria, que est Pars Orientalis Holsatiæ. *** Kobberstukket kort over Wagrien - den nordøstlige del af Holstein med byerne Kiel, Plön, Oldesloe, Lübeck og Oldenburg. 42,5 x 51,5 cm. Med to indsatte specialkort: " Grundtriss Oldenburg. Anno 1320 " og " Grundtriss Oldenburg. Anno 1651 ". Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1662. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på latin. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 48 x 58 cm. - Godt eksemplar. (#13733)
DKK 3500 / EUR 462

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen