Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Polen

CHATELAIN, HENRI ABRAHAM - TYSKLAND, POLEN, BERGEN. Carte Pour Servir à l'Intelligence de l'Histoire de Gustave Adolphe, de Christine, de Charles Gustave et de Charles XII. Kobberstik. 35 x 44 cm, inklusive tekst. Ikke koloreret. [Amsterdam ca. 1715, evt. lidt senere]. Med 3 billeder: Kort over svenske erobringer i Tyskland (Carte des Conquestes du Grand Gustave en Allemagne), 14 x 16 cm. Kort over svenske erobringer i Polen (Carte des Conquestes de Charles Gustave et de Charles XII en Pologne ), 14 x 16 cm. Prospekt af Bergen, 14 x 12 cm. Under disse 3 stik en femspaltet historisk fremstilling på fransk. - Fint eksemplar. (#4130)
DKK 950 / EUR 125

Fra Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie & à la Geographie Ancienne et Moderne..., bind 4.
Atlas Historique var med kort af Châtelain og tekst af Nicholas Gueudeville og H. P. Limiers. Der udkom ialt 7 bind i årene 1705-1720. Senere tryk kendes frem til 1739.
Henri Abraham Châtelain (1684-1743). Geograf og udgiver.
 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Poland. Pub. Jan. 1. 1801, for J. Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Polen. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15299)
DKK 750 / EUR 99

Et historisk kort. Polen blev delt tre gange i slutningen af det 18. århundrede: 1772, 1793 og 1795 - hvor Rusland, Preussen og Østrig delte landet imellem sig. På kortet er angivet hvornår de enkelte områder overgik til de tre nævnte stater.
 
 
DAHLBERG, ERIK - POLEN, PREUSSEN. Delineatio et Situs Montower Spitze, ut et fortalitii quod S. R. M. Sueciæ in eo extrui curavit Ao. 1656. + Exquisita delineatio Fluvii Nogat Terræq; adiacentis Montower Spitze dictæ, usque ad Mare Balthicum. A. 1656. *** To kort : Det øvre kort viser floderne Vistula, Boraw og Nogats sammenløb. Det nedre kort viser floden Nogats løb. Kobberstik. Samlet mål : 24,5 x 31 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1696-1729]. Papirmål : 29 x 39 cm. (#1585)
DKK 750 / EUR 99

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WEIMAR - MÄHREN, POLEN. Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober u. Nieder-Schlesien. Bearbeitet von C. Gräf. *** Kort over Markgrevskabet Mähren og Hertugdømmet Øvreschlesien og Nedreschlesien. Bearbejdet af C. Gräf. Kortet måler 44,5 x 56,5 cm. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1860. Papirmål inklusive marginer : 58 x 69,5 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Nogle brunpletter i margin, ellers velholdt eksemplar. (#11987)
DKK 450 / EUR 59

Fra: Hand-Atlas der Erde und des Himmels. In siebzig Blättern. Zweiundvierzigste Auflage. Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns. Weimar, Geographisches Institut [ca. 1860].
 
 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WEIMAR - POLEN. Preussische Provinz Schlesien. Bearbeitet von Adolf Gräf. *** Kort over den preussiske provins Schlesien. I Adolf Gräfs bearbejdelse. Kortet måler 49 x 65 cm. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1860. Papirmål inklusive marginer : 58 x 70 cm. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Med enkelte brunpletter, ellers godt eksemplar. (#11985)
DKK 450 / EUR 59

Fra: Hand-Atlas der Erde und des Himmels. In siebzig Blättern. Zweiundvierzigste Auflage. Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns. Weimar, Geographisches Institut [ca. 1860].
 
 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WEIMAR - POLEN, TYSKLAND. Die preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen. Bearbeitet von C. Gräf. *** Kort over de preussiske provinser Preussen og Posen samt over Kongeriget Polen. Bearbejdet af C. Gräf. Kortet måler 54,5 x 63 cm. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1860. Papirmål inklusive marginer : 58 x 70 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Margin er en anelse plettet, ellers godt eksemplar. (#11980)
DKK 500 / EUR 66

Fra: Hand-Atlas der Erde und des Himmels. In siebzig Blättern. Zweiundvierzigste Auflage. Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns. Weimar, Geographisches Institut [ca. 1860].
 
 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WEIMAR - POLEN, TYSKLAND. Preussische Provinz Pommern. Reducirt nach den Preussischen Generalstabs Aufnahmen. Redigirt von H. Kiepert. Revidirt von A. Gräf 1857. *** Kort over den preussiske provins Pommern. Formindsket udgave af den Preussiske Generalstabs opmålinger. Redigeret af Heinrich Kiepert. Revideret af Adolf Gräf 1857. Kortet måler 51 x 64,5 cm. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1860. Med indsat specialkort over Stettin og omegn. Papirmål inklusive marginer : 58 x 70 cm. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Godt eksemplar. (#11978)
DKK 450 / EUR 59

Fra: Hand-Atlas der Erde und des Himmels. In siebzig Blättern. Zweiundvierzigste Auflage. Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns. Weimar, Geographisches Institut [ca. 1860].
 
 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT, WEIMAR - TYSKLAND. Nord und West-Deutschland. Der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten. Der preussische Staat wird eingetheilt in VIII Provinzen : 1) Ost u. West-Preussen. 2) Posen. 3) Brandenburg. 4) Pommern. 5) Schlesien. 6) Sachsen. 7) Westfalen. 8) Rhein-Provinz. * Bearbeitet von H. Kiepert u. A. Gräf 1857. *** Kort over området fra Hamborg i nord til München i syd og fra Aachen i vest til Königsberg i øst. Bearbejdet af Heinrich Kiepert og A. Gräf 1857. Kortet måler 53 x 63,5 cm. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inklusive marginer : 58 x 69,5 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. - Papiret har nogle brunpletter. (#12032)
DKK 500 / EUR 66

Fra: Hand-Atlas der Erde und des Himmels. In siebzig Blättern. Zweiundvierzigste Auflage. Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns. Weimar, Geographisches Institut [ca. 1860].
 
 
MALLET, ALAIN MANESSON - POLEN. Pologne. (Over kortet : Das Königreich Poln). Kobberstik. 14 x 10 cm. Gammel håndkolorering. [Frankfurt 1684, evt. 1719]. I nyere ramme med passepartout (Brock Rammer). Rammen måler 28,5 x 23 cm. (#11100)
DKK 1750 / EUR 231

Alain Manesson Mallet (1630-1706), fransk militær ingeniør, kartograf og forfatter. Han var en overgang ansvarlig for de franske fortifikationer. Efter at han havde forladt hæren udgav han bøger om militære emner, hvor han behandlede både teoretiske og praktiske sider af militær ingeniørkunst.
I dag huskes han imidlertid bedst for sin encyklopædiske verdensbeskrivelse i 5 bind : "Description de l'univers : contenant les différentes systèmes du monde, les cartes générales & particulières de la géographie ancienne & moderne; les plans & les profils des principales villes & des autres lieux plus considérables de la terre; avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs blasons, titres & livrées; et les moeurs, religions, gouvernemens & divers habillemens de chaque nation", udsendt i Paris 1683.
Mallets verdensbeskrivelse kendes i yderligere to versioner, begge udsendt i Frankfurt am Main : en udgave fra 1684 og sluttelig en udgave fra 1719.
Nærværende eksemplar er fra en af de to sidstnævnte udgaver.
 
 
STIELER - PREUSSEN. Die preussischen Provinzen Preussen und Posen. Dabei Übersicht des Preussischen Staats, auch Umgeb. v. Königsberg u. v. Danzig. Neue Bearbeitung des Entwurfs v. 1819 v. Ad. St. 1833. Revid. 1845. *** Kort over de preussiske provinser Preussen og Posen. Tillige oversigtskort over 1) den preussiske stat, 2) Königsberg med omgivelser og 3) Danzig og omegn. Adolf Stielers udkast fra 1819 i ny bearbejdelse 1833. Her i en revideret version fra 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inklusive marginer : 35 x 40,5 cm. (#12146)
DKK 400 / EUR 52

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen