Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Jylland

BLAEU, JOHANNES - JYLLAND. Iutia, olim Cimbrica Chersonesus. * Kort over Jylland og Slesvig. [Udgivet af Johannes Blaeu]. Kobberstik. 44 x 58 cm. Konturkoloreret. Latinsk tekst på bagsiden. Papirmål : 52,5 x 62 cm. Med vertikal fold som ved udgivelsen [Amsterdam ca. 1662]. - Et fint koloreret eksemplar af Blaeus "Det liggende Jylland". Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. (#12658)
DKK 5000 / EUR 661

Johannes Blaeu (1596-1673) havde i mere end 20 år været en af Nederlandenes førende kortforlæggere, da han satte kronen på værket med udgivelsen af "Atlas Maior". Dette atlas med ialt ca. 600 landkort udsendtes i årene 1658 til 1672 i 5 forskellige udgaver : Med latinsk tekst i 11 bind, med fransk tekst i 12 bind, med hollandsk tekst i 9 bind, med tysk tekst i 9 bind og med spansk tekst i 10 bind.
Nærværende kobberstik er fra den latinske udgave af "Atlas Maior".
 
 
BLAEU, JOHANNES - JYLLAND. Iutia, olim Cimbrica Chersonesus. * Kort over Jylland og Slesvig. [Udgivet af Johannes Blaeu]. Kobberstik. 44 x 58 cm. Konturkoloreret. Spansk tekst på bagsiden. Papirmål : 55 x 64 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen [Amsterdam ca. 1660]. - Et lyst koloreret eksemplar af Blaeus "Det liggende Jylland". Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. Kortet er blevet foldet inden koloreringen var helt tør, så der er flere steder en svag (spejlvendt) afsmitning. Som helhed et pænt eksemplar. (#12660)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Blaeu (1596-1673) havde i mere end 20 år været en af Nederlandenes førende kortforlæggere, da han satte kronen på værket med udgivelsen af "Atlas Maior". Dette atlas med ialt ca. 600 landkort udsendtes i årene 1658 til 1672 i 5 forskellige udgaver : Med latinsk tekst i 11 bind, med fransk tekst i 12 bind, med hollandsk tekst i 9 bind, med tysk tekst i 9 bind og med spansk tekst i 10 bind.
Nærværende kobberstik er fra den spanske udgave af "Atlas Maior".
 
 
BLAEU, JOHANNES - JYLLAND. Pars Borealior Iutiæ Septentrionalis, in qua Dioeceses Alburgensis et Viburgensis. * Kort over den nordlige del af Jylland med Aalborg Stift og Viborg Stift dækkende området fra Skagen i nord til lidt syd for linien Randers / Viborg / Holstebro. [Udgivet af Johannes Blaeu]. Kobberstik. 44 x 58 cm. Konturkoloreret. Latinsk tekst på bagsiden. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen [Amsterdam ca. 1660]. - Kortet er godt koloreret og i en fornem sølvramme. Rammen måler 61 x 71 cm. (#12662)
DKK 8500 / EUR 1124

Johannes Blaeu (1596-1673) havde i mere end 20 år været en af Nederlandenes førende kortforlæggere, da han satte kronen på værket med udgivelsen af "Atlas Maior". Dette atlas med ialt ca. 600 landkort udsendtes i årene 1658 til 1672 i 5 forskellige udgaver : Med latinsk tekst i 11 bind, med fransk tekst i 12 bind, med hollandsk tekst i 9 bind, med tysk tekst i 9 bind og med spansk tekst i 10 bind.
Nærværende kobberstik er fra den latinske udgave af "Atlas Maior".
 
 
HOFMAN, HANS DE - JYLLAND. Stiernholms Amt bestaaende af Bierre, Hatting og Nimb Herreder. Originalt kobberstik. 14 x 17 cm. Kortet er ikke koloreret. Patineret ramme med passepartout (Brock Rammer). Rammen måler 24 x 27 cm. (#8980)
DKK 1400 / EUR 185

Fra Hans de Hofmans Samlinger af Publique og Private Stiftelse, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge... bind 3: Aarhus og Viborg Stift. Kbh. 1758.
 
 
MEJER, JOHANNES - TØNDER AMT. Landtcarte der zu dem Ambte Tonderen gehörigen Marschländer. Anno 1652. *** Kobberstukket kort over de til Tønder Amt hørende Marskegne. I øverste venstre hjørne den imponerende titelkartouche og en tilegnelse fra Johannes Mejer til Hans Blohm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet måler 39 x 48 cm. Kortet er ikke koloreret og der er ikke tekst på bagsiden. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 41 x 50,5 cm. (#13334)
DKK 2500 / EUR 330

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - TØNDER AMT. Landtcarte der zu dem Ambte Tonderen gehörigen Marschländer. Anno 1652. *** Kobberstukket kort over de til Tønder Amt hørende Marskegne. I øverste venstre hjørne den imponerende titelkartouche og en tilegnelse fra Johannes Mejer til Hans Blohm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet måler 39 x 48 cm. Gammel konturkolorering. Ingen bagsidetekst. Papirmål : 49 x 59 cm. - Fint eksemplar. (#13408)
DKK 4000 / EUR 529

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MERCATOR, GERARD - JYLLAND. Iutia Septentrionalis. *** Kort over den midterste del af Jylland udarbejdet af den nyere tids største kartograf, Gerard Mercator. Kortet dækker området fra Horsens i syd til lidt nord for Limfjorden. Kobberstik. 14 x 20 cm. Fra Mercators "Atlas Minor" udgivet i Amsterdam af Hondius / Janssonius 1628. God, gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25 x 31 cm. (#12893)
DKK 2500 / EUR 330

 
 
MERCATOR, GERARD - JYLLAND. Iutia Septentrionalis. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio. *** Kort over den midterste del af Jylland udarbejdet af den nyere tids største kartograf, Gerard Mercator. Kortet dækker området fra Horsens i syd til lidt nord for Limfjorden. Kobberstik. 29 x 39,5 cm. Fransk tekst på bagsiden. [ Udgivet af Jodocus Hondius i Amsterdam ca. 1609 ]. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Papirmål: 44,5 x 55,5 cm. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Tidlig, kraftig, særdeles god kolorering. Topfint eksemplar. - Kortet kommer fra en fransksproget udgave af Mercators Atlas. Kortet blev første gang publiceret i år 1595. (#11787)
DKK 6500 / EUR 859

Gerard Mercator (1512-1594).
Mercator var aktiv som astronom, kalligraf, kartograf, kobberstikker, instrumentmager, globusmager og landmåler. Han var på en og samme tid videnskabsmand og kunsthåndværker.
I de sidste mange år af sit liv arbejdede Mercator på at udgive sine kort i 3 bind. Her blev navnet Atlas for første gang anvendt om en samling af kort. De første to bind af Mercators Atlas blev udgivet i 1585 og 1589, tredie og sidste bind - med Skandinavien og de Arktiske områder - udkom i 1595, året efter Mercators død. I 1602 udkom værket igen i en komplet udgave. Herefter var det ikke længere Mercators arvinger, der stod for udgivelsen af det højt ansete værk.
I år 1604 købte Jodocus Hondius kobberpladerne, og i de næste ca. 30 år udsendte Jodocus Hondius og sønnerne Henricus og Jodocus II mange udvidede udgaver af Mercators Atlas - på flere forskellige sprog - som dominerede korthandelen i den første trediedel af det 17. århundrede.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Præfecturæ Arhusiensis. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af D. C. Fester. 44 x 54 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. En 6 cm rift ved nedre margin udbedret. Med enkelte forstærkninger på bagsiden. Som helhed et rimelig velbevaret eksemplar, kortets alder taget i betragtning. - Kortet er dateret 1767 og tilegnet Frederik Danneskiold-Samsøe. Første dansk fremstillede specialkort over Århus Stift i Jylland, dækkende området fra Hobro i nord til Vejle i syd og fra Herning og Ikast i vest og med en rigdom af stednavne. Samsø er også med på kortet. Med dekorativ titelkartouche. (#629)
DKK 1950 / EUR 257

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Tabula Generalis Iutiæ Septentrionalis. Originalt kobberstik af J. G. Smid. 56 x 46 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. To små rifter i venstre side og to små rifter i højre side nænsomt udbedret. - Kortet er dateret 1767 og tilegnet Kong Christian den Syvende. Dansk tegnet og dansk trykt kort dækkende området fra Skagen i nord til Ribe i syd samt det nordlige Fyn og øerne Læsø, Samsø og Fanø. Med en rigdom af stednavne. Dekorativ titelkartouche efter forlæg af Nicolai Abildgaard. (#643)
DKK 2750 / EUR 363

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
WIT, FREDERICK DE - JYLLAND. Iutiæ. Tabula in qua sunt Dioeceses Alburgensis, Wiburgensis, Ripensis et Arhusiensis quæ et Sunt Divisæ in Omnia Dominia. Per F. de Wit Amstelodami. Ex Officina P. Mortier. *** Frederick de Wits kort over Jylland inddelt i Bispedømmerne Aalborg, Viborg, Ribe og Aarhus. Udgivet af Pieter Mortier [ Amsterdam ca. 1710 ]. Kobberstik. 59 x 48 cm. God - formentlig samtidig - håndkolorering. Med stor dekorativ titelkartouche. Papiret er med horisontal midterfold som ved udgivelsen. Lidt skjoldet i margin, men ellers et godt eksemplar. (#8822)
DKK 3500 / EUR 462

Frederick de Wit (1630-1706) var en højt anset kobberstikker i anden halvdel af det 17. århundrede - og i den sidste trediedel af århundredet var han tillige en af de førende kortforlæggere i Amsterdam. Efter Frederick de Wits død blev hans kort udgivet af Pieter Mortier (1661-1711), efterfulgt af Covens & Mortier.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen