Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Fyn

JANSSONIUS, JOHANNES - FYN. Nova et Accurata descriptio totius Fioniæ vulgo Funen. Apud Janssonio-Waesbergios, et Mosem Pitt. *** Kort over Fyn, Als, Ærø og Langeland samt en del af Jyllands østkyst og Sjællands vestkyst. Udgivet af Moses Pitt i Oxford ca. 1680. Kobberstik. 40 x 51 cm. Håndkoloreret. Med elegant kartouche i nederste venstre hjørne. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 59 x 69 cm. Med ubetydelig reparation i nedre margin. (#15962)
DKK 3500 / EUR 462

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.

Efter Johannes Janssonius' død i 1664 arvede svigersønnen Johannes Waesbergen mange af kobberpladerne. En del år senere stillede Waesbergen kobberpladerne til rådighed for Moses Pitt, som ville lave et engelsk atlas af samme omfang som de store atlasser af Blaeu og Janssonius. I årene 1680-83 kom 4 bind med kort og tekst samt et femte bind med tekst alene af "The English Atlas", så stoppede udgivelsen. Moses Pitt var ruineret og måtte to år i gældsfængsel. Nærværende eksemplar af Johannes Janssonius' partielle Danmarkskort er fra denne torso.
 
 
SEUTTER, GEORG MATTHÄUS - SJÆLLAND, FYN, LOLLAND, FALSTER. Regni Danici Insulae Seelandia, Fionia, Lalandia, Falstria, Langelandia, Mona, cum adjacentibus geographica delineatione exhibitae à Matthaeo Seuttero, Geogr. Caesar. Aug. Vind. Kobberstik af Tobias Conrad Lotter. 50 x 58 cm. Udgivet af G.M.Seutter i Augsburg [ca. 1740]. Håndkoloreret. Imponerende titelkartouche i sort / hvid med Rigsvåbenet og adskillige figurer. - Fint eksemplar. (#10350)
DKK 3500 / EUR 462

Georg Matthäus Seutter (1678-1757). Geograf, kartograf, kobberstikker og forlægger. Han blev antaget som elev af Johann Baptist Homann i Nürnberg i 1697. Omkring år 1707 åbnede han i Augsburg et konkurrerende firma, der blev et af det 18. århundredes førende tyske kortforlag. I begyndelsen af 1730erne blev Seutter udnævnt til kejserlig geograf.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen