Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Danmark

CHATELAIN, HENRI ABRAHAM - DANMARK. Nouvelle Carte Geographique du Royaume de Dannemarck avec une table des villes les plus remarquables. Kobberstik. 50 x 60 cm, inklusive tekst. Papiret er med folder som ved udgivelsen. [Amsterdam ca. 1715, evt. lidt senere]. - Fin samtidig håndkolorering. - Særdeles godt eksemplar. (#11085)
DKK 5500 / EUR 727

Danmarkskort med en fortegnelse over de vigtigste byer.
Fra Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie & à la Geographie Ancienne et Moderne..., bind 4.
Atlas Historique var med kort af Châtelain og tekst af Nicholas Gueudeville og H. P. Limiers. Der udkom ialt 7 bind i årene 1705-1720. Senere tryk kendes frem til 1739.
Henri Abraham Châtelain (1684-1743). Geograf og udgiver.
 
 
CHATELAIN, HENRI ABRAHAM - DANMARK, OLDENBURG. Nouvelle Carte Genealogique de la Maison de Schawenbourg, de Holstein, d'Oldenbourg, et des Ducs de Sleswick, qui ont donné l'Origine à la Famille Roiale de Dannemarck. Kobberstik. 38 x 93 cm, inklusive tekst. Ikke koloreret. [Amsterdam ca. 1715, evt. lidt senere]. Sammensat af to stykker papir. Med folder i papiret som ved udgivelsen. Godt eksemplar. (#4127)
DKK 2350 / EUR 310

Genealogisk tavle over det Danske Kongehus' oprindelse. Med to indsatte kort over Danmark og Oldenborg, begge måler 10 x 14 cm.
Fra Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie & à la Geographie Ancienne et Moderne..., bind 4.
Atlas Historique var med kort af Châtelain og tekst af Nicholas Gueudeville og H. P. Limiers. Der udkom ialt 7 bind i årene 1705-1720. Senere tryk kendes frem til 1739.
Henri Abraham Châtelain (1684-1743). Geograf og udgiver.
 
 
JANSSONIUS, JOHANNES - DANMARK. Totius Iutiæ Generalis Accurata delincatio. *** Partielt Danmarkskort : Dækker Jylland, Als, Fyn med omliggende øer samt Sjælland. Udgivet af Johannes Janssonius i Amsterdam ca. 1650. Kobberstik. 44 x 56 cm. Konturkoloreret. Bagsidetekst på hollandsk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 50 x 58 cm. - Bagsideteksten kan svagt skimtes gennem papiret. Kortet er blevet foldet inden koloreringen var helt tør, så der er flere steder en svag (spejlvendt) afsmitning. Marginen har et par små forstærkninger bagpå. Som helhed: Et pænt eksemplar med patina. (#11730)
DKK 4500 / EUR 595

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.
 
 
JANSSONIUS, JOHANNES - DANMARK. Totius Iutiæ Generalis Accurata delincatio. Apud Janssonio-Waesbergios, et Mosem Pitt. *** Partielt Danmarkskort : Dækker Jylland, Als, Fyn med omliggende øer samt Sjælland. Kobberstik i sort / hvid. 44 x 56 cm. Udgivet af Moses Pitt i Oxford ca. 1680. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 59 x 69 cm. Fint eksemplar. (#4264)
DKK 4000 / EUR 529

I begyndelsen af det 17. århundrede var Amsterdam blevet en af de driftigste handelsbyer i Europa : Hjemsted for Hollandsk Ostindisk Kompagni og centrum for diamanthandel og bankvirksomhed. Samtidig blev Amsterdam den vigtigste by i Europa for fremstilling af og handel med landkort - først og fremmest fordi Mercators Atlas fra 1606 og frem blev udgivet i Amsterdam.

Gerard Mercators (1512-1594) skelsættende Atlas udkom i tre dele i Duisburg i årene 1585-1595. I 1604 købte kartografen og forlæggeren Jodocus Hondius (1563-1612) kobberpladerne. I 1606 udsendte han i Amsterdam en ny, forøget udgave af Mercators Atlas; Hondius havde tilføjet ca. 40 af sine egne kort, hvorfor dette Atlas blev kendt som Mercator-Hondius Atlas. Sammen med sønnerne Jodocus II og Henricus lagde Hondius senior navn til de mange forøgede udgaver af Mercators Atlas - på flere sprog - der dominerede korthandelen de næste 20-30 år.

I samme periode virkede en anden vigtig kartograf og kortforlægger : Willem Blaeu (1571-1638). Blaeu slog sig i 1599 ned i Amsterdam, og her grundlagde han et firma, der fremstillede jord- og himmelglober samt instrumenter til præcisionsmålinger. Inden længe begyndte han også at udsende søkort-atlas, og i en lang periode var Willem Blaeu den førende producent af søkort i Nederlandene. Omkring 1630 var konkurrencen imidlertid blevet så hård på dette feldt, at Willem Blaeu ville udvide repertoiret - han begyndte at arbejde på et atlas med landkort over hele den kendte verden. Det skulle indeholde de mest ajourførte kort, og som følge heraf gik det meget langsomt. I 1635 udsendte Willem Blaeu sammen med sønnen Johannes de to første bind af "Theatrum Orbis Terrarum" ("Atlas over hele Verden"). Bindene gjorde stor lykke, og de næste ca. 35 år udsendte Blaeu Familien mange forskellige atlasudgaver, hvoraf den største var i 11 bind - den drivende kraft var Johannes Blaeu (1596-1673), og han var en god del af tiden i hård konkurrence med Johannes Janssonius.

Johannes Janssonius (1588-1664). Faderen var boghandler og forlægger i Arnhem, hvor han var virksom i årene 1597-1629. Blandt andet publicerede han sammen med Hondius Familien flere udgaver i miniatureformat af Gerard Mercators Atlas i årene 1607 til 1621.
I 1612 giftede Johannes Janssonius sig med en datter af Jodocus Hondius, slog sig ned i Amsterdam og virkede her i mange år som selvstændig bogforlægger og kortudgiver. I perioden 1630 til 1638 var Janssonius i kompagniskab med svogeren Henricus Hondius, og fra 1633 begynder Janssonius' navn at optræde på titelbladet i Mercator-Hondius Atlas. Efter 1638 blev titlens "Atlas" ændret til "Atlas Novus", undertiden "Novus Atlas", i begge tilfælde at gengive med "Nyt Atlas" - en beretiget ændring, for så vidt som Janssonius stræbte efter at ajourføre sine kort. Ikke mange år senere blev det nu stærkt reviderede atlas udsendt under Janssonius' navn alene - Mercator og Hondius forsvandt fra titelbladet.

Efter Johannes Janssonius' død i 1664 arvede svigersønnen Johannes Waesbergen mange af kobberpladerne. En del år senere stillede Waesbergen kobberpladerne til rådighed for Moses Pitt, som ville lave et engelsk atlas af samme omfang som de store atlasser af Blaeu og Janssonius. I årene 1680-83 kom 4 bind med kort og tekst samt et femte bind med tekst alene af "The English Atlas", så stoppede udgivelsen. Moses Pitt var ruineret og måtte to år i gældsfængsel. Nærværende eksemplar af Johannes Janssonius' partielle Danmarkskort er fra denne torso.
 
 
MERCATOR, GERARD - DANMARK. Daniae Regnum. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio. *** Kort over Danmark udarbejdet af den nyere tids største kartograf, Gerard Mercator. Kobberstik. 37 x 44 cm. [ Udgivet af Jodocus Hondius i Amsterdam ca. 1606 ]. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. God og typisk kolorering af en tidlig udgave af Mercators Danmarkskort. I en nyere sølvramme med passepartout fra Brock Rammer. Rammen måler 49 x 58 cm. - Fra en udgave af Mercators Atlas med latinsk tekst. Kortet blev første gang publiceret i år 1595. (#12236)
DKK 9000 / EUR 1190

Gerard Mercator (1512-1594).
Mercator var aktiv som astronom, kalligraf, kartograf, kobberstikker, instrumentmager, globusmager og landmåler. Han var på en og samme tid videnskabsmand og kunsthåndværker.
I de sidste mange år af sit liv arbejdede Mercator på at udgive sine kort i 3 bind. Her blev navnet Atlas for første gang anvendt om en samling af kort. De første to bind af Mercators Atlas blev udgivet i 1585 og 1589, tredie og sidste bind - med Skandinavien og de Arktiske områder - udkom i 1595, året efter Mercators død. I 1602 udkom værket igen i en komplet udgave. Herefter var det ikke længere Mercators arvinger, der stod for udgivelsen af det højt ansete værk.
I år 1604 købte Jodocus Hondius kobberpladerne, og i de næste ca. 30 år udsendte Jodocus Hondius og sønnerne Henricus og Jodocus II mange udvidede udgaver af Mercators Atlas - på flere forskellige sprog - som dominerede korthandelen i den første trediedel af det 17. århundrede.
 
 
MERCATOR, GERARD - DANMARK. Daniae Regnum. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio. *** Kort over Danmark udarbejdet af den nyere tids største kartograf, Gerard Mercator. Kobberstik. 37 x 44 cm. [ Udgivet af Henricus Hondius i Amsterdam ca. 1630 ]. Gammel, stærk - måske samtidig - håndkolorering. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 47,5 x 57 cm. - Fra en udgave af Mercators Atlas med fransk tekst. Kortet blev første gang publiceret i år 1595. (#13098)
DKK 7500 / EUR 992

Gerard Mercator (1512-1594).
Mercator var aktiv som astronom, kalligraf, kartograf, kobberstikker, instrumentmager, globusmager og landmåler. Han var på en og samme tid videnskabsmand og kunsthåndværker.
I de sidste mange år af sit liv arbejdede Mercator på at udgive sine kort i 3 bind. Her blev navnet Atlas for første gang anvendt om en samling af kort. De første to bind af Mercators Atlas blev udgivet i 1585 og 1589, tredie og sidste bind - med Skandinavien og de Arktiske områder - udkom i 1595, året efter Mercators død. I 1602 udkom værket igen i en komplet udgave. Herefter var det ikke længere Mercators arvinger, der stod for udgivelsen af det højt ansete værk.
I år 1604 købte Jodocus Hondius kobberpladerne, og i de næste ca. 30 år udsendte Jodocus Hondius og sønnerne Henricus og Jodocus II mange udvidede udgaver af Mercators Atlas - på flere forskellige sprog - som dominerede korthandelen i den første trediedel af det 17. århundrede.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - DANMARK. Nova Daniæ Regni Tabula. Si non ab omnibus certe a quamplurimis omnibus priores editiones scatuerunt mendis re purgata Ao. MDCCXXIX. Samuel Ioachim sculpsit Hakenberg. Kobberstik af Samuel Ioachim. 40 x 32,5 cm. [ Udgivet 1730 ]. Med folder i papiret som ved udgivelsen. Konturkoloreret. Papirmål : 44 x 35 cm. - Venstre margin til dels fornyet. (#11286)
DKK 5000 / EUR 661

Fra Erik Pontoppidans ældste topografiske arbejde "Theatrum Daniæ, veteris et modernæ", Bremen 1730. Kobberstikket er udført af den lokale træskærer på Als, Samuel Joachim, mens Erik Pontoppidan virkede der som præst.
 
 
ROBERT DE VAUGONDY - DANMARK. Royaume de Danemarck, qui comprend le Nort-Jutland divisé en ces quatre Dioceses, le Sud-Jutland divisé en ses deux Duchés de Sleswick et de Holstein, et les Isles de Fionie, Selande, Laland, &c. Par le Sr. Robert, Géographe. Kobberstik udgivet i Paris ca. 1760. Kobberstik. 50 x 58 cm. Konturkoloreret. Med stor titelkartouche. [Udgivet i Paris ca. 1760]. (#4111)
DKK 2750 / EUR 363

Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766). Fransk geograf.
Han var ud af den i kartografiens historie højt estimerede Sanson familie, og i 1730erne fortsatte han i embedet som Kongelig Geograf efter sin onkel Pierre Moulard Sanson. Et "Atlas Portatif" udkom både i 1748 og i 1762. Sammen med sønnen Didier udsendte han i 1757 et "Atlas Universel".
Didier Robert de Vaugondy (1723-1786). Fransk geograf.
Han fortsatte familietraditionen og udnævntes i 1760 til Kongelig Geograf. Hans primære indsats blev at foranstalte nye udgaver af faderens forskellige geografiske arbejder, bl.a. "Nouvel Atlas Portatif" i 1784.
De udsendte begge deres arbejder under navnet Robert de Vaugondy, så det kan undertiden være svært at afgøre hvem æren tilkommer.
 
 
WIT, FREDERICK DE - DANMARK. Dania Regnum In quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulæ Danicæ et Provinciæ Iutia, Scania, Blekingia et Hallandia. Per F. de Wit. *** Kort over Danmark, Hertugdømmerne og Skåne, Halland og Blekinge. Kobberstik. 51 x 59 cm. [ Amsterdam ca. 1680 ]. Gammel - formentlig samtidig - konturkolorering. Stor titelkartouche i sort / hvid. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 54 x 63 cm. - Godt eksemplar. (#7053)
DKK 4750 / EUR 628

Frederick de Wit (1630-1706) var en højt anset kobberstikker i anden halvdel af det 17. århundrede - og i den sidste tredjedel af århundredet var han tillige en af de førende kortforlæggere i Amsterdam.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen