Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Landkort: Belgien

BULL, A. - HOLLAND, BELGIEN. Nederlandene og Belgien. Gjennemseet og revideret af P. C. Friedenreich, tegnet og graveret af A. Bull. Kjöbenhavn 1855. Forlagt af C. Steen & Sön. Trykt i Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. Konturkoloreret litografi. 60 x 49 cm. I sort / hvid: Indsat kort over Brüssel, 5 x 5 cm, Amsterdam, 7 x 6 cm. (#4143)
DKK 350 / EUR 46

Otto Adolph Emil Bull (1813-1874). Korttegner. Han blev uddannet som litograf, fra 1857 medejer af det Bærentzenske Lithografiske Institut.
 
 
HOMANNS ARVINGER - TYSKLAND. Germania Benedictina quae in illa sunt Monasteria Ord. S.Benedicti monstrans exacte ita delineata per P. R. C. P. W. C. B. S. excusa studio et sumtibus Homannianorum Heredum. Udgivet i Nürnberg, dateret 1732. Kobberstik. 47 x 57 cm. Koloreret. Kartoucher med religiøse motiver i stærk gul kolorering dominerer. Med indsat kort i sort / hvid der viser klostrene i Polen og Litauen. - Nedre margin delvis forstærket bagpå og med lille skjold i venstre og højre hjørne ( berører ikke kortet ). Derudover et fint eksemplar. (#4076)
DKK 2500 / EUR 330

Viser Sankt Benedikt klostre.
Dækker Tyskland fra syd og op til Hildesheim - og dele af Bøhmen, Østrig, Schweiz og Belgien.
Johann Baptist Homann (1663-1724). Tysk geograf, forlægger og kobberstikker. Homann begyndte sin udgivervirksomhed i Nürnberg omkring år 1702, efter hans død blev firmaet videreført af sønnen Johann Christoph (1703-1730), derefter - til ind i det 19. århundrede - blev kortene udgivet under navnet Homanns Arvinger. Firmaet regnes for at være det vigtigste tyske kortforlag i det 18. århundrede.
 
 
LOTTER, TOBIAS CONRAD - BELGIEN. Germaniae Inferioris sive Belgii Pars Meridionalis exhibens X. Provincias Catholice cum Confiniis Galliae Germ. Hollandiae recentissime et curatissime in lucem edita per M Tob Conr Lotter Geogr.Aug. [Udgivet i Augsburg omkring år 1750]. Kobberstik. 50 x 58 cm. Koloreret. Med titelkartouche samt byplan over Ostende i sort / hvid. (#3859)
DKK 1750 / EUR 231

Viser Belgien, Luxemburg, Nordfrankrig, Rhein- og Saarland.
Tobias Conrad Lotter (1717-1777). Tysk kobberstikker og forlægger. Han stak mange af G. M. Seutter den Ældres kort, blev gift med hans datter og var med til at lede det Seutterske firma fra 1756.
 
 
STIELER - HOLLAND, BELGIEN, LUXEMBURG. Niederlande, Belgien, Luxemburg. Entw. u. gez. v. Ad. Stieler. 1833. Rev. 1845. *** Kort over Holland, Belgien og Luxemburg. Tegnet af Adolf Stieler. 1833. Her i en revideret version fra 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inkl. marginer : 43,5 x 35 cm. (#12141)
DKK 400 / EUR 52

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
WIT, FREDERICK DE - BELGIEN. Comitatus Flandriæ Tabula, in Lucem Edita a Frederico de Wit Amsterodami. *** Kort over Grevskabet Flandern. Vi ser den nordvestlige del af Belgien fra Bruxelles til den Engelske Kanal, blandt byerne findes Antwerpen, Bruxelles, Valenciennes, Arras og Brügge. Kobberstik af Abraham Deur. 46 x 56,5 cm. Udgivet af Frederick de Wit i Amsterdam ca. 1690. Gammel konturkolorering. Byerne er markeret med rødt. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 49 x 61 cm. De nederste 10 cm af midterfolden er forstærket bagpå. (#13881)
DKK 2150 / EUR 284

Frederick de Wit (1630-1706) var en højt anset kobberstikker i anden halvdel af det 17. århundrede - og i den sidste tredjedel af århundredet var han tillige en af de førende kortforlæggere i Amsterdam.
 
 
- - -

Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Gamle Landkort af høj kvalitet - køber vi gerne.

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen