Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Sjælland

BATTY, CAPTAIN - FREDERIKSBORG. Palace of Fredericksborg, Denmark. Drawn by Captn. Batty. Engraved by T. Higham. Stålstik af T. Higham efter forlæg af Captain Batty. 12 x 20,5 cm. Udgivet ca. 1850. I dækramme ( Mål : 27 x 34,5 cm). (#9469)
DKK 500 / EUR 66

 
 
BATTY, CAPTAIN - FREDERIKSBORG. Palace of Fredericksborg - Entrance Side. Stålstik af Freebairn efter forlæg af Captain Batty. 12,5 x 20,5 cm. London 1829. Nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 27 x 34 cm. (#11694)
DKK 1650 / EUR 218

 
 
BEAUMONT, VICOMTE ADALBERT DE - HELSINGØR, KRONBORG. Elseneur et le Château de Kroneborg pris du Sund / Elseneur and Castle of Cronborg from the Sound. * Prospekt af Helsingør og Kronborg set fra Øresund. Litografi af C. Bentley efter forlæg af Vicomte de Beaumont. 27,5 x 39 cm. [1840]. Samtidig håndkolorering. I forgyldt ramme med passepartout fra Brock Rammer. Rammen måler 50,5 x 61,5 cm. - Meget fin kolorering. (#12519)
DKK 9500 / EUR 1256

Fra Adalbert de Beaumonts "Sketches in Denmark, Sweden, Lapland & Norway", udgivet London 1840.
 
 
BERTIUS, PETRUS - KRONBORG, HELSINGØR, ØRESUND. "Cronenburg". Kobberstik. 14 x 19 cm. [Amsterdam 1616, evt. 1632]. Gammel håndkolorering. Nyere ramme med passepartout. Rammen måler 25 x 29 cm. - Gengivelsen af Helsingør, Kronborg og Sundet er inspireret af det tilsvarende billede i Braun & Hogenbergs "Civitates Orbis Terrarum". (#14250)
DKK 2750 / EUR 363

Fra Petrus Bertius' "Commentariorum Rerum Germanicarum Libri Tres". Dette geografiske værk kendes i udgaver både med og uden illustrationer. Forlæggeren Johannes Janssonius i Amsterdam udgav i 1616 og 1632 Bertius' værk illustreret med kort og prospekter. Nærværende eksemplar er fra et af disse to tryk.
 
 
BRAUN & HOGENBERG - HELSINGØR, RIBE. Elsenor. Ripen. To prospekter på samme tavle : Helsingør og Ribe. Kobberstik. Samlet mål: 34 x 47,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med latinsk bagsidetekst. [ Udgivet i Köln omkring år 1600 ]. I nyere ramme med glas på begge sider. Rammen måler 40,5 x 54 cm. Særdeles godt tryk i sort / hvid. - Fra femte bind af Braun & Hogenbergs "Civitates Orbis Terrarum". Prospektet af Helsingør bygger muligvis på et forlæg af Hans Knieper (kendt fra Kronborgtapeterne). Vi ser Kronborg under opførelse og den gamle toldbod, der var en afgørende forudsætning for Helsingørs velstand. Orlogs- og koffardiskibe ses i Øresund. Prospektet af Ribe er den ældste trykte afbildning af byen. Som venteligt ses Domkirken midt i byen som den alt dominerende bygning, til højre herfor kongeslottet Riberhus. Prospektet giver formentlig et pålideligt billede af Ribe mod slutningen af det 16. århundrede. Sandsynligvis er historikeren Anders Sørensen Vedel ophavsmand til denne fremstilling af Ribe - en formodning, der bestyrkes af, at man mellem Domkirken og Riberhus ser gengivet Uraniscus Velleiana, Anders Sørensen Vedels pendant til Tycho Brahes Uranienborg. (#13899)
DKK 7500 / EUR 992

Georg Braun og Frans Hogenbergs berømte værk "Civitates Orbis Terrarum" kom ialt til at bestå af 6 bind, udsendt i årene 1572-1617 i Köln. Her findes mere end 500 prospekter af - eller kort over - (især) europæiske byer. Værket kom i 3 forskellige udgaver: Med tekst på latin, fransk og tysk.
"Civitates Orbis Terrarum" var tænkt som et sidestykke / supplement til Abraham Ortelius' "Theatrum Orbis Terrarum", et højt estimeret atlas med landkort, første gang udsendt i 1570 og frem til 1612 trykt i mere end 40 udgaver.
Danmark, Slesvig og Holsten er rigt repræsenteret med prospekter og bykort i "Civitates Orbis Terrarum". Det skyldes først og fremmest, at Heinrich Rantzau, statholder i Slesvig og Holsten, ydede en værdifuld hjælp ved at fremskaffe billeder og beskrivelser af byer og slotte i Kongeriget og Hertugdømmerne.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - ANTVORSKOV SLOT. Prospect af Antvorskov=Slot i Sædland, at see mod Bÿen Slagelse. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 38 cm). - Prospekt med "Veien fra Slagelse. Veien til Corsöer. Amts=Forvalterens Boelig" markeret. Antvorskov Kloster blev grundlagt af Valdemar den Store, under Frederik den Anden blev det ombygget til Kongeslot, i dag er kun en ruin tilbage. (#13796)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - FREDENSBORG. Prospect af det Kongl: Slott Fredensborg i Siælland, at see naar man kommer Konge-Veien fra Friderichsborg. Kobberstik af J. Haas efter forlæg fra 1756 af Johan Jacob Bruun. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Prospekt af Fredensborg med "1. Slottet. 2. Kirken. 3. Cavaillierhuset. 4. Port Taarnet. 5. Slotts=forvalterens Bolig. 6. de övrige Betienternes Boliger" markeret. - I nyere håndforsølvet Carl Petersen ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 37 cm. Fornemt eksemplar. (#158)
DKK 3500 / EUR 462

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - FREDERIKSBORG SLOT. Prospect af Det Kongelig Slott Friderichsborg at see over Söen fra Slotts Haugen. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 27,5 x 32,5 cm. - Godt eksemplar. (#14458)
DKK 2500 / EUR 330

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - FRYDENLUND SLOT. Prospect af Det Kongl: Lÿst Slott Frÿdenlund, at See fra midten i Haugen. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 38,5 cm). - Frydenlund blev opført i 1722. Her mødtes i 1770-71 Dronning Caroline Mathilde og Struensee. Frydenlund er i dag i privateje. (#13799)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - HILLERØD. Prospect af Hilleröd Kiöbsted med Frideriksborg=Slott at see fra Iæger Bakken Anno 1754. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret har et par vertikale folder. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28 x 45 cm. - Prospekt af Hillerød med "Frideriksborg=Slott. Det Store Port=Taarn. Amtmandens og Slottsforvalterens Boliger. Staldene. Ladegaarden. Den Latinske Skole. Kirke=Gaardens Bÿgning. Veÿen fra Kiöbenhavn" markeret. (#15437)
DKK 1750 / EUR 231

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - JÆGERSPRIS SLOT. Prospect af Det Kongel: Slott Iægerspriis, i Sædland, at See Fra Slotts=gaarden. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31,5 x 38,5 cm). - Jægerspris Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen, hvor navnet var Abrahamstrup. Navnet Jægerspris stammer fra 1677. (#13800)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - KORSØR. Prospect af Kiöbstaden Corsöer i Sædland, at See fra den Nordre Siide Ao. 1755. Kobberstik af Hans Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Korsør, som byen tog sig ud midt i det 18. århundrede. "Kirken i Bÿen. Land=Porten. Corsöre=Slott. Söen. Færgehuuset over paa Dyrehoved. Sproge Land." er markeret på billedet. (#11115)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - KØGE. Prospect af Kiöbstaden Kiöge, i Sædland, at See fra den Söndre Siide. Kobberstik af Hans Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er i sort / hvid. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. - Prospekt af Køge med "Kirken. Raadhuuset. Kaldes Spinde=Gaarden. Vejen til Nestved. Vej til en næst=liggende Bonde=Bÿe." markeret. (#11117)
DKK 600 / EUR 79

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SOPHIENBERG. Prospect af Sophienberg=Slott i Sædland, at See fra Helsingörs Landeveÿ naaer man kommer fra Kiöbenhavn. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31,5 x 38,5 cm). - Sophienberg Slot ved Strandvejen var tidligere et kongeligt slot. Sophie Magdalene lod Eigtved bygge det i årene 1744-46. I 1793 kom det på private hænder. Oberst A. Falkenskjold købte slottet i 1797, han nedrev det meste af bygningen og gav slottet den skikkelse, som det har i dag. (#13810)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SORGENFRI SLOT. Prospect af Det Kongelig Lÿst Slott Sorgenfrie i Sædland, at See fra midten i Haugen. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 38,5 cm). (#13815)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - STORE HEDDINGE. Prospect af Kiöbstaden Store=Heddinge i Sædland, at See fra den Westre Siide. Kobberstik af Hans Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 49 cm). - Prospekt af Store Heddinge med "Kirken. Præste-gaarden. Skolen. En liden Herregaard, kaldes Erichstrup. Indkiörselen til Bÿen" markeret. (#13816)
DKK 650 / EUR 85

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - VORDINGBORG. Prospect af Kiöbstaden Wordingborg i Sædland, at See fra den Østre Siide Ao. 1754. Kobberstik af H. Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Vordingborg med "Wordingborg Slott. Kaldes Cancelliet fra Kong Waldemari Tider af. Et gammelt afbrudt Taarn kaldet Ørme Taarnet. Rytter Staldene. Byens Kirke. Falster-Land. Aarne=Skoven. Söen" markeret. (#9954)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - VORDINGBORG SLOT. Prospect af Wordingborg=Slott i Sædland, at See fra midten af indgangen. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde omkring år 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 38 cm). - Prospekt af Vordingborg Slot med "Slottet. Slotsforvalterens Boelig. Domestique Huusene. AarneSkaaven. Falster Land. Et gammelt afbrudt Taarn kaldet Orme-Taarnet" markeret. Vordingborg Slot blev opført ca. 1670 og nedrevet i 1770erne. (#13819)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FAXE KALKBRUD. Kalkbrud ved Faxö. Litografi af A. Nay efter forlæg af A. Juuel. 19,5 x 28 cm. I forgrunden er nogle arbejdere ved at bryde kalken. I baggrunden til højre skimtes Møn. (#750)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FREDERIKSVÆRK. Frederiksværk. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af Th. Brendstrup. 19 x 27,5 cm. Billedet er taget fra Norske Bakke og derfor kan man ikke se byen. Krudtværket ses midt i billedet, i baggrunden ses Roskilde Fjord. (#774)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - GILLELEJE. Parti ved Nakkehoved. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. Rohde. 19,5 x 27,5 cm. Prospekt af Nakkehoved Klint taget fra Gilleje. I forgrunden en fiskerhytte med båd og garn. (#850)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HELLEBÆK. Odinshöi ved Hellebæk. Litografi af E. Vesterberg efter forlæg af Fr. Rohde. 20 x 28,5 cm. Billedet er taget fra Nakkehoved Fyr. I baggrunden skimtes Kronborg. (#925)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HELSINGØR. Helsingör. Litografi af A. Nay efter eget forlæg. 19,5 x 28 cm. Prospekt af byen med Marienlyst til højre i billedet. Bag byen og Kronborg Slot ses Øresund med flere skibe, bl.a. en hjuldamper. (#5177)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HELSINGØR. Helsingör. Litografi af A. Nay efter eget forlæg. 19,5 x 28 cm. Prospekt af byen med Marienlyst til højre i billedet. Bag byen og Kronborg Slot ses Øresund med flere skibe, bl.a. en hjuldamper. - Nyere ramme med dækkarton. (#5490)
DKK 800 / EUR 105

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - NYKØBING SJÆLLAND. Egnen ved Nykjöbing i Odsherred. Litografi af J. Hellesen efter eget forlæg. 20 x 28 cm. Billedet er taget fra Paradishøjen ved Nykøbing Fjord. I forgrunden en bondegård, bag denne fjorden og bagest skimtes byen. (#651)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ROSKILDE DOMKIRKE. Roeskilde Domkirke. Litografi af A. Nay efter eget forlæg. 18,5 x 26,5 cm. (#9097)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - STEVNS KLINT. Stevns Klint med Höierup Kirke. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 28 cm. (#971)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - VORDINGBORG. Parti ved Vordingborg. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af J. P. Möller. 20 x 27 cm. I baggrunden til venstre ses Gåsetårnet, til højre ses skibe i vandet. (#855)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ØRESUND. Parti af Sundet, ved Kronborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af C. F. Sörensen. 20 x 27,5 cm. I baggrunden til venstre ses Kronborg og lidt af Helsingør. (#5207)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
CHRISTENSEN, C. F. - HELSINGØR, KRONBORG. Helsingör og Kronborg / Elsineur & Kronborg. Stålstik af J. Gray efter forlæg af C. F. Christensen. 12 x 13,5 cm. Gammel håndkolorering. I en velholdt, gylden-patineret sølvramme fra omkring år 1860. Rammen måler 21,5 x 27 cm. - Godt eksemplar. (#14248)
DKK 2250 / EUR 297

Fra "Danmark - Et malerisk Atlas tegnet efter Naturen af C. F. Christensen, ledsaget med poetiske Vignetter af J. L. Heiberg", udgivet i København 1841-42 af H. J. Bing.
Christian Ferdinand Christensen (1805-83). Især kendt som teatermaler.
 
 
CHRISTENSEN, C. F. - VALLØ KLOSTER. Vallöe Kloster / Le Couvent de Vallöe. Stålstik af J. Gray efter forlæg af C. F. Christensen. 12 x 13,5 cm. Monteret på grøn karton. (#11082)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark - Et malerisk Atlas tegnet efter Naturen af C. F. Christensen, ledsaget med poetiske Vignetter af J. L. Heiberg", udgivet i København 1841-42 af H. J. Bing.
Christian Ferdinand Christensen (1805-83). Især kendt som teatermaler.
 
 
CHRISTENSEN, C. F. - VORDINGBORG. Valdemars Taarn / La Tour de Valdemar. Stålstik af J. Gray efter forlæg af C. F. Christensen. 13 x 13,5 cm. - Monteret på grøn karton. (#11081)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark - Et malerisk Atlas tegnet efter Naturen af C. F. Christensen, ledsaget med poetiske Vignetter af J. L. Heiberg", udgivet i København 1841-42 af H. J. Bing.
Christian Ferdinand Christensen (1805-83). Især kendt som teatermaler.
 
 
DAHLBERG, ERIK - KORSØR. Ichnographia Delineatio Corsoræ et locorum illi adiacentium maximé, Castelli noui à Rege Sueciæ ad portum defendendum extructi Ao. 1659. Kobberstik [ efter forlæg af Erik Dahlberg ]. 25 x 31 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. (#7029)
DKK 1250 / EUR 165

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - KRONBORG, HELSINGØR. Ichnographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis Quæ auspicio Regis Sueciæ, à Comite Carolo Gust. Wrangelio Regni Sueciæ Architalasso, die 15. Aug. oppugnari cepta est, die à 6. Sept. A. 1658. deditionem fecit. Kobberstik af La Pointe efter forlæg af Erik Dahlberg. 25 x 31 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. (#7028)
DKK 1250 / EUR 165

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - KØGE. Delineatio oppidi Köeg ante quam novis operibus muniretur Anno 1659. - Delineatio Geometrica Oppidi Köeg eo statu, quo post factam Pacem, Seren. Rege Daniæ restituebatur A. 1660. Kobberstik. 31 x 25 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. Venstre margin tæt beskåret, ellers godt eksemplar. (#8920)
DKK 1250 / EUR 165

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DURAND, ANDRÉ - KRONBORG. Cour Intérieure du Château de Kronenbourg à Elseneur (9 Novembre 1839). Figures par Raffet. Gihaut Frères, éditeurs, Boulevard des Italiens, 5. Imprimée par Auguste Bry, 134, rue du Bac, à Paris. Litografi efter forlæg af André Durand. Formentlig udgivet omkring år 1850 (forlægget dateret 1848). 42 x 28 cm. (#4814)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
GAIMARD, PAUL - FREDERIKSBORG SLOT. Château de Frédériksborg (La Grosse Tour). Litografi af A. Mayer efter eget forlæg. 40 x 27 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#5038)
DKK 2500 / EUR 330

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - FREDERIKSBORG SLOT. Cour du Château de Frédériksborg. Litografi af Dauzats efter forlæg af A. Mayer. 26 x 41 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#6173)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - KRONBORG SLOT. Cour du Château de Kronborg. Litografi af Ph. Benoist efter forlæg af A. Mayer. 25 x 38 cm. Koloreret. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#4186)
DKK 1950 / EUR 257

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - KRONBORG SLOT. Cour du Château de Kronborg. Litografi af Ph. Benoist efter forlæg af A. Mayer. 25 x 38 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#4271)
DKK 1150 / EUR 152

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - KRONBORG SLOT. Tour de la Chapelle du Château de Kronborg. Litografi af Dauzats efter forlæg af A. Mayer. 24 x 36 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#4188)
DKK 1950 / EUR 257

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - ROSKILDE DOMKIRKE. Cathédrale de Röeskilde. Tombeaux de Chrétien III et de Frédéric III. Litografi af Bayot efter forlæg af A. Mayer. 28 x 41 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#5299)
DKK 650 / EUR 85

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
HOLM, H. G. F. ("Fattig-Holm"). Marienlyst. In Hamlet's Garden near Elsinore. Drawn by H. G. F. Holm of Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Edinburgh Published by Oliver & Boyd 4th June 1821. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10,5 x 16 cm. Edinburgh 1821. I smuk håndskåren passepartout med enkel stregforgyldning. Passepartouten måler 23 x 29 cm. (#8995)
DKK 500 / EUR 66

 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - BREDE. Brede. The retreat of the late Peter Foersom. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Brede. Afdøde Peter Foersoms refugium. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15374)
DKK 1450 / EUR 191

Peter Foersom (1777-1817), Skuespiller og Shakespeare-Oversætter.
"Det var Foersoms store Fryd, naar Foraaret kom, og han med hele sin Familie kunde forlade Theatret og Hovedstaden med al dens Vrøvl for at nyde Naturen og Landlivet, som han elskede høit. I tidligere Tid vare to smaa leiede Værelser i en skjult, afsides Bondegaard mellem Brede og Lundtofte hans hele landlige Herlighed... I de sidste fire Aar af Foersoms liv gav Schimmelmann ham og hans Familie Bolig paa Bredegaard. Her var det, han mest gav sig af med sin Oversættelse af Shakespeare, og den Friskhed og Kraft, som findes i denne, skyldes maaske meget hans egen Glæde ved Sommerlivet."
Nikolaj Bøgh: Peter Foersom. En Levnedsskildring. Kbh. 1895. Side 74.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - EREMITAGEN. The Hermitage in Iægersborg Park. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th june 1823. *** Eremitagen. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15375)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - MARIENLYST SLOT. Marienlyst. *** Kobberstik af J. Holm efter tegning af H. G. F. Holm. 11 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [1827-38]. Monteret i nyere dækramme ( mål : 27 x 34,5 cm ). (#10282)
DKK 750 / EUR 99

Fra første udgaves femte hefte af "Sjællands yndigste Egne", 1827 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - RUNGSTED. Ewaldshöi. Kobberstik af J. Holm efter forlæg af H. G. F. Holm. 10,6 x 14,2 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I nyere dækramme ( mål: 24 x 30 cm ). (#10281)
DKK 650 / EUR 85

Fra første udgaves andet hefte af "Sjællands yndigste Egne", 1826 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - SORGENFRI SLOT. Sorgenfri. *** Kobberstik af J. Holm efter tegning af H. G. F. Holm. 11 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [1826-38]. Monteret i nyere dækramme ( mål : 27 x 34,5 cm ). (#13596)
DKK 800 / EUR 105

Fra første udgaves tredie hefte af "Sjællands yndigste Egne", 1826 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
KIESER, EBERHARD & DANIEL MEISNER - HELSINGØR. Elsenor in Dennemarck. Kobberstik. 9,5 x 14,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1638- ]. Fin patineret ramme med passepartout (Brock Rammehåndværk). Rammen måler 20 x 25 cm. (#12280)
DKK 2150 / EUR 284

Første gang trykt i Kieser & Meisners "Thesaurus Philo-Politicus...Politisches Schatzkästlein". Dette værk udkom i Frankfurt am Main i årene 1623-1631 i to bind med tilsammen 830 illustrationer. På hvert kobberstik ses et prospekt ved siden af et symbolsk bllede. Det symbolske billede bliver nedenunder uddybet i rimede sentenser.
I 1637-1638 kom en ny udgave ved Paul Fürst i Nürnberg. Han skar antallet af illustrationer ned til 800, ændrede deres rækkefølge og gav værket en ny titel : "Sciographia cosmica". I de næste ca. 50 år udsendte Paul Fürst og hans efterkommere værket uden større ændringer.
Nærværende eksemplar er fra en udgave af "Sciographia cosmica".
 
 
KØBKE, CHRISTEN - FREDERIKSBORG SLOT. Frederiksborg Slot. (Aften). Litografi af A. Kittendorff efter Chr. Købkes maleri fra 1835. 22 x 32,5 cm. Udgivet af I. W. Tegner & Kittendorffs Lith. Inst. (#770)
DKK 500 / EUR 66

I. W. Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut virkede fra 1850 til 1893.
 
 
LIZARS, W. H. - ESRUM SØ. View on Esrom Lake. Drawn by Petersen from a Picture by Dahl. Engraved by W. H. Lizars. Edinburgh Published by Oliver & Boyd 4th June 1821. *** Esrum Sø. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af Petersen og I. C. Dahl. 10 x 16 cm. Udgivet i Edinburgh 1821. I nyere dækramme ( mål: 22,5 x 28 cm ). (#10228)
DKK 450 / EUR 59

 
 
LUND, J. L. - BAGSVÆRD SØ. View on Bagsværd Lake, near Frederiksdal. Drawn by Professor Lund R(oyal) A(cademy) Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Bagsværd Sø. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af J. L. Lund. 16 x 10 cm. Prospekt i sort / hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 22 cm. Fint eksemplar. (#15382)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
MARSELIS, CHRISTOPH - FREDERIKSBORG. Fridrichsburg. *** Kobberstik af Iohann August Corvinus efter tegning af Christoph Marselis. 26 x 37,5 cm. Udgivet af Ieremias Wolff i Augsburg [1718]. Prospektet er i sort / hvid. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 34 x 46 cm. - Prospekt af Frederiksborg med "Dass Königliche Schloss. Die Cantzeleÿ. Der Spahrpenning. Die Badstube im Walde. Stallungen. Der kleine Garthen auf den Ravelin. Der Küchengarthen. Dass Dorff" markeret. (#15384)
DKK 5250 / EUR 694

Fra "Vorstellung der remarquabelsten Prospekten in Denemarken", Augsburg 1718.
 
 
PETERSEN, S. H. - BISTRUP VED ROSKILDE. Bidstrup ved Roeskilde. Originalt kobberstik. 13 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I smuk håndskåren passepartout med enkel stregdekoration. (#4774)
DKK 600 / EUR 79

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - ESROM KLOSTER. Esrom Kloster med Udsigt til Kullen i Skaane. Originalt kobberstik. 13 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#1077)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - HELLEBÆK. Hellebek ved Helsingöer. Originalt kobberstik. 13 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#2108)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - HELSINGØR. Helsingiörs=Havn seet fra den nordre Side. Kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I nyere ramme. Rammen måler 21,5 x 26,5 cm. (#12176)
DKK 950 / EUR 125

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - JÆGERSPRIS SLOT. Jægerspriis. Originalt kobberstik. 12,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#2112)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KRONBORG SLOT. Cronborg Slotsgaard. Originalt kobberstik. 13 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#1047)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - LEDREBORG. Lethreborg ved Roeskilde. Originalt kobberstik. 13 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#2477)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - LØVENBORG VED HOLBÆK. Lövenborg ved Holbek. Originalt kobberstik. 14 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 25 x 29,5 cm. (#2558)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - MARIENLYST SLOT. Marienlÿst ved Helsingöer. Originalt kobberstik. 13 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#3153)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - VORDINGBORG. Ruiner af Waldemars Slot i Wordingborg. Akvatintestik af S.H.P. 17 x 24 cm. Udgivet ca. 1830. (#5468)
DKK 500 / EUR 66

Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt "Dansk Atlas" 1831-35.
 
 
PETERSEN, S. H. - VORDINGBORG. Waldemars Taarn. Akvatintetryk af S. H. Petersen. 16,2 x 20,5 cm. Trykket er i sort / hvid. (#10409)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Malerisk Geographie", udgivet 1823-26 i København.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Dansk Atlas" 1831-35 (i samarbejde med P.W.Becker) samt ovennævnte "Malerisk Geographie".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Antwortsckow. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Antvorskov Slot, der i dag kun er en ruin, ligger ca. 1 km syd-sydøst for Slagelse. (#794)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Baroniet Löwenborg. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af C. F. Numsen. 20 x 29 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1774. - Stamhuset Løvenborg blev oprettet i 1766 og i 1773 ophøjet til et baroni. (#142)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 6, København 1774.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Bregntved. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Herregården Bregentved ligger ca. 4 km sydøst for Haslev. (#799)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Corsöer. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Korsør set fra Storebælt. Til venstre i billedet Slottet, til højre byen. (#986)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Corsör [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Korsør med " Kirken. Raad=Huuset. Slot og Fæstning. Skibs Broe. Vei til Slagelse." markeret. (#991)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Cronborg Slotgaard. Originalt kobberstik. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Kronborg Slotsgård. (#1046)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Grevel: Moltkiske Lÿst=Huus ved Helsingör. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Marienlyst set fra øst. (#1070)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Helsingör [grundplan]. Originalt kobberstik. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Helsingør med " S: Olai Kirke. Vor Frue Kirke. Hospital og Skole. Fattig=Huus. Torvet. Raad Huset. Öresunds Toldboed. Vei til Kiöbenhavn. Vei til Roskild." markeret. (#1054)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Hilleröd ved Friderichsborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Hillerød med " Inderste Slots Gaard. Mellemste Slots Gaard. Yderste Forgaard. Salpeter Verk. Hospitalet. Kirke Gaarden. Skolen." markeret. (#1055)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Holbek [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Holbæk med " Kirken. Raad-Huuset. Gammel Slots Plads. Skibs Broe. Ise Fiorden." markeret. (#1058)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Iægerspris. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Jægerspris Slot mod hovedindgangen. (#1062)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Kallundborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Kalundborg med " Vor Frue Kirke. Voldsted af det Gamle Slot. Torvet. Raad=Huset. S: Olai Kirke. Söe Taarnet. Skibs=Broen." markeret. (#1065)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Köge [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Køge med " Kirken. Skolen. Torvet. Raad Huset. de Fattiges Kirkegaard. Skibs=Broen." markeret. (#1066)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Lethreborg. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Ledreborg ligger ca. 10 km sydvest for Roskilde. (#1067)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Nestved [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Næstved med " St. Peders Kirke. S Mortens K:. Hell: Giæstes K:. Torvet. Raad-Huuset. Sorte Brödre. Store Broe. Lille Nestvett. Ringsteds Port. Öster Port." markeret. (#1029)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Nyekiöbing i Ods Herret [grundplan]. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Nykøbing Sjælland med " Kirken. Raad=Huset ved Adelgaden. Skibs=Broen. Nÿekiöbings=Fiord. Iise=Fiorden." markeret. (#1071)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Prestöe [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Præstø med " St. Anthonii Kirke. Raadhuset. Torvet. Skibs=Broer. Vester=Broe. Öster=Broe." markeret. (#1031)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Prospect af Gaunöe Gaard fra den Östre Side at see. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af Bang. 19 x 30 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Herregården Gavnø, på øen af samme navn, ligger 5 km sydvest for Næstved. (#800)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Præstöe. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Præstø set fra sydøst. Yderst til højre kirken og foran byen ses Tubæk Å. (#7536)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Ringsted. Originalt kobberstik. 16 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Ringsted fra sydvest, midt i billedet ses kirken, nederst til venstre Have Mølle. (#1032)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Ringsted [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Ringsted med " Kirken. Closter Lade Gaard. Torvet. Raad=Huuset. S: Hans Kirke Gaard. Vei til Roeskil. Vei til Slagelse. Möllen." markeret. (#1034)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Skelskör [grundplan]. Net Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Skælskør med " S: Nicol: Kirke. Torvet. Raad Huset. Skibs Broe. S: Maria Kirke Gaard." markeret. (#1001)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Skilskiör. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Skælskør set fra nordvest, i forgrunden vejen fra Korsør. (#1000)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Slagelse. Originalt kobberstik af J. Haas. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Slagelse set fra sydøst, midt i billedet ses Skt. Mikkels Kirke og til venstre Skt. Peters Kirke. (#992)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Slagelse [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Slagelse med " S: Michels Kirke. Skolen. Raad-Huset. Torvet. Hell: Giest: Kirke. S: Petri Kirke. Vei til Korsöer. Vei til Ringsted." markeret. (#998)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Slangerup. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - På dette prospekt af Slangerup ses i forgrunden Græse Å. Midt i byen ligger kirken, hvor Thomas Kingo var præst 1668-77. (#1078)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Slangerup [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bykort over Slangerup med " Kirken. Torvet. Raad=Huuset. Closter=Plads. Broebek=Broe. Have Möllen. Heste Market." markeret. (#1269)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Sophienberg. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Sophienberg var tidligere et kongeligt slot. Sophie Magdalene lod Eigtved bygge det i årene 1744-46. I 1793 kom det på private hænder. Oberst A. Falkenskjold købte slottet i 1797, han nedrev det meste af bygningen og gav slottet den skikkelse, som det har i dag. (#1331)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Soröe. Kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med folder som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Sorø set fra den anden side af søen. Til højre i billedet Kirken og Sorø Akademi. (#15113)
DKK 750 / EUR 99

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Soröe Academie. Kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med folder som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Akademiet set fra søen. (#4051)
DKK 800 / EUR 105

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Soröe [grundplan]. Kobberstik af J. Haas efter forlæg af D. C. Fester. 18 x 28 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med midterfold som ved udgivelsen i 1767. Lille forstærkning nederst bagpå ved midterfold. - Bykort over Sorø med Kirken, Kirkegaarden, Academiet, Fratergaarden, Professor Residentzer med Haver, Den Botaniske Have, Philosoph=Gangen samt 17 andre steder markeret. (#1041)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Stevens Klint. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1763. - Prospekt af Stevns Klint med Højerup Kirke midt i billedet. (#115)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 1, København 1763.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Store Heddinge. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Store Heddinge domineret af kirken. (#1035)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Store Heddinge [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Store Heddinge med " Kirken. Raad Huset. Torvet. Erichstrup." markeret. (#1040)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Valloe. Kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Parpiret er med folder som ved udgivelsen i 1767. - Det nuværende Vallø Slot blev bygget i 1580erne. I 1738 oprettede Dronning Sofie Magdalene "Vallø Adelige Frøkenkloster". I dag er reglerne for at få en bolig blevet lempet. (#802)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Vemeltoft. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Vemmetofte Adelige Jomfrukloster ligger 15 km sydvest for Store Heddinge. Stiftelsen blev oprettet i 1735 efter Prinsesse Sophie Hedvigs død efter Dronning Charlotte Amalies ønske. (#809)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Vordingborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Vordingborg med " Kirken. Voldsted af det Gamle Slot. Torvet. Skolen. Raad=Huuset. Skibs-Broen." markeret. (#1005)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND. Wordingborg. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Vordingborg, i hvis midte man ser Gåsetårnet og den såkaldte Kancellibygning. I baggrunden Masnedsund. (#1002)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND, MØN. Næstwed. Slagelse. Köge. Stege. Originalt kobberstik. 14 x 22,5 cm. Papirmål: 19,5 x 25,5 cm. - Bykort over Næstved, Slagelse, Køge og Stege samlet i eet tryk fra 1730. Hvert bykort måler 11,25 x 7 cm. (#13493)
DKK 350 / EUR 46

Fra Pontoppidans " Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks". Bremen 1730.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. "Theatrum Daniæ..." er en forløber til Pontoppidans "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - den første store samlede beskrivelse af Danmark.
 
 
RIETER, JACOB - SJÆLLAND. En Bonde=Kones Vinter=Dragt fra den sydlige Egn af Sielland / Winter Anzug einer Bäuerin aus der südlichen Gegend von Seeland. Kobberstik. 21 x 14 cm. Håndkoloreret. (#3851)
DKK 650 / EUR 85

Fra "Danske Nationale Klædedragter" udgivet af J. Rieter ca. 1805.
Jacob Rieter (1758-1823). Født i Schweiz. Opholdt sig i Danmark i perioder i årene 1797-1805. Gjorde sammen med landsmanden Johannes Senn dragtstudier i Holsten og på Vesterhavsøerne i begyndelsen af det 19. århundrede. Disse studier satte sig et varigt spor i den smukke samling kobberstik, ialt 72, af danske nationaldragter, han udsendte omkring 1805. Fra 1806 var Rieter bosat i Schweiz.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - VEMMETOFTE. Vemmetofte efter Restaurationen 1862, seet fra Haven. Litografi efter forlæg fra 1862 af Th. Zeltner. 32 x 54 cm. Koloreret. - Margin lidt plettet. To svage folder i billedets højre side, formentlig fremkommet ved trykningen. (#5413)
DKK 1750 / EUR 231

Theodor Zeltner (1822-1904). Arkitekt, slotsforvalter. I 1860 blev Zeltner bygmester ved Vemmetofte Kloster.
Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ANTVORSKOV SLOT. Prospect af det Kongel: Slott Antvorskow imod Marken. Originalt kobberstik. 27 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Antvorskov Slot, der idag kun er en ruin, ligger ca. 1 km. syd-sydøst for Slagelse. (#1562)
DKK 750 / EUR 99

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - FRYDENLUND. Facade af Frÿdenlund. - Grundtegning af Kammerne under Taget. - Grundtegning af den överste Sal. Originalt kobberstik. 26 x 42 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Frydenlund blev opført i 1722. Her mødtes i 1770-71 Dronning Caroline Mathilde og Struensee. Frydenlund er i dag i privateje. (#4038)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - HØRSHOLM SLOT. Prospect af det Kongel: Slott Hirschholm, imod Haven. - Vuë du Château Roïal de Hirschholm, vers le jardin. - Prospect von dem Königl: Schloss Hirschholm, gegen dem Garten. Kobberstik. 28 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en nyere ramme med passepartout. Rammen måler 38 x 52 cm. - Hirschholm Slot blev bygget 1731-39 til Dronning Sophie Magdalene. En del år senere blev slottet benyttet i "det udvidede venskab" mellem Dronning Caroline Mathilde og J. F. Struensee. Kongefamilien ønskede efter affæren ikke at residere på Hirschholm Slot. Kong Frederik den Sjette lod i 1810 slottet nedrive, og stenene blev brugt ved genopbygningen af det i 1794 brændte Christiansborg. (#8244)
DKK 2750 / EUR 363

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - JÆGERSPRIS SLOT. Prospect af det Kongel: Slott Iägerspriis imod indkiörselen. Originalt kobberstik. 28 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Jægerspris Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen, hvor navnet var Abrahamstrup. Navnet Jægerspris stammer fra 1677. (#1404)
DKK 750 / EUR 99

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSKILDE DOMKIRKE. Forestilling af Laaget over Kong Frederich den Tredies Kiste. - Forestilling af Kisten paa Siden. - Forestilling af begge Enderne af Kistene. Originalt kobberstik. 42 x 26 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - 4 små pletter i margin. (#1383)
DKK 300 / EUR 39

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSKILDE DOMKIRKE. Laaget over Kong Christian den Fierdes Liig Kiste. - Liig=Kisten paa Siden at see. - Liig Kisten paa Enderne at see. Originalt kobberstik. 42 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Nedre margin med et par reparationer. (#1382)
DKK 300 / EUR 39

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - VALLØ SLOT. Prospect af det Kongl: Slott Wallöe. - Vuë du Château de Wallöe. - Prospect von dem Königl: Schloss Wallöe. Kobberstik. 26 x 41 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Det nuværende Vallø Slot blev bygget i 1580erne. I 1738 oprettede Dronning Sofie Magdalene "Vallø Adelige Frøkenkloster". I dag er reglerne for at få en bolig blevet lempet. (#9189)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - VEMMETOFTE. Prospect af det Adelige Jomfrue=Kloster Wemmetofte imod Indkiörselen. Originalt kobberstik. 27 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Vemmetofte Adelige Jomfrukloster ligger 15 km sydvest for Store Heddinge. Stiftelsen blev oprettet 1735 af Dronning Charlotte Amalie. (#3468)
DKK 950 / EUR 125

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - VORDINGBORG SLOT. Prospect af Vordingborg=Slott, imod Indkiörselen. Originalt kobberstik. 26 x 41 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. (#4039)
DKK 950 / EUR 125

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen