Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Møn

DAHLBERG, ERIK - STEGE, MØN. Ichnographia Stækæ In Insula Moënia quæ post Insulam auspicio Regis Sueciæ à Celsissimo Principe et Comite Palatino Sulsbacensi Occupatam, sese una cum Danorum copijs militaribus, quæ eò confugerant victoris arbitrio permisit, Mense,.... An. 1659. Kobberstik [ efter forlæg af Erik Dahlberg ]. 24 x 31 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. (#7037)
DKK 1400 / EUR 185

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - MØN. Stege [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Stege med " Kirken. Torvet. Raad Huset. Tugt-huset. Toldboden. Broe over Hafnen. Kölhalings=Plads. Rudera af Slottet." markeret. (#67)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - SJÆLLAND, MØN. Næstwed. Slagelse. Köge. Stege. Originalt kobberstik. 14 x 22,5 cm. Papirmål: 19,5 x 25,5 cm. - Bykort over Næstved, Slagelse, Køge og Stege samlet i eet tryk fra 1730. Hvert bykort måler 11,25 x 7 cm. (#13493)
DKK 350 / EUR 46

Fra Pontoppidans " Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks". Bremen 1730.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. "Theatrum Daniæ..." er en forløber til Pontoppidans "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - den første store samlede beskrivelse af Danmark.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen