Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: København og Omegn

ANONYM. Viinhandel en gros & en detail. De tre Hjorte, Vestergade No. 12, Kjöbenhavn. Litografi. 10 x 15 cm. [Udgivet ca. 1850]. Et sjældent billede i fornem gammel ramme. (#1742)
DKK 3450 / EUR 456

Viser bygningen på hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde. Prospektet er udarbejdet i H. G. F. Holms ("Fattig-Holm") manér.
 
 
ANONYM. Vue Septentrional du Palais Royal de Copenhague batie par Christian VI, Roy de Danemarck. A Paris chez Mondhare rue S. Jacques à l'Hotel Saumur. *** Prospekt af det Kongelige Slot i København bygget af Christian den Sjette, Danmarks konge. Kobberstik fra omkring år 1750, udgivet i Paris. 24 x 40 cm. Håndkoloreret. Papirmål inklusive marginer : 28 x 43 cm. - Højre margin tæt beskåret. (#12397)
DKK 1150 / EUR 152

Kukkasse-billede. Måske kunne København i det 18. århundrede konkurrere med Stockholm om titlen Nordens Venedig.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - EMILIE KILDE. Emilie Kilde. Paa Strandvejen ved Kjöbenhavn. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af J. P. Møller. 20 x 26,5 cm. (#4671)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KØBENHAVN. Kjöbenhavn seet fra Valby=Bakke. Copenhagen taken from Valby=Bakke. Copenhague prise du côté d'ouest. Litografi af A. Nay efter forlæg af Wilhelm Petersen. 19,5 x 29,5 cm. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 36 x 43,5 cm. Fint eksemplar. - H. C. Andersens København med Christiansborg Slot midt i billedets baggrund. (#15462)
DKK 2150 / EUR 284

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
CHATELAIN, HENRI ABRAHAM - KØBENHAVN, FREDERIKSBORG, BERGEN. Carte de l'Etat du Royaume de Dannemarck et diverses observations pour conduire à l'Intelligence de l'Histoire et du Gouvernement de ce Royaume. Kobberstik. 34 x 44 cm, inklusive tekst. [Amsterdam ca. 1715, evt. lidt senere]. Med 3 prospekter: Vuë de Friderichsbourg, 11 x 9 cm. Vuë de Coppenhague, 14 x 25 cm. Vuë de Bergen, 11 x 9 cm. Billedet af København viser byen set fra Christianshavn med nogle ryttere i forgrunden. Bag rytterne ses Børsen og Slottet. Under de 3 billeder en omfattende tekst på fransk om Kongeriget Danmarks administrative forhold. - De 3 prospekter er håndkolorerede. Kobberstikket er i en nyere ramme med passepartout (Brock Rammer). Rammen måler 60 x 70 cm. (#11342)
DKK 5000 / EUR 661

Fra Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie & à la Geographie Ancienne et Moderne..., bind 4.
Atlas Historique var med kort af Châtelain og tekst af Nicholas Gueudeville og H. P. Limiers. Der udkom ialt 7 bind i årene 1705-1720. Senere tryk kendes frem til 1739.
Henri Abraham Châtelain (1684-1743). Geograf og udgiver.
 
 
CHRISTENSEN, C. F. - SORGENFRI SLOT. Sorgenfrie Slot / Château de Sorgenfrie. Stålstik af J. Gray efter forlæg af C. F. Christensen. 12 x 13,5 cm. Gammel håndkolorering. I en velholdt, gylden-patineret sølvramme fra omkring år 1860. Rammen måler 21,5 x 27 cm. - Godt eksemplar. (#14253)
DKK 2250 / EUR 297

Fra "Danmark - Et malerisk Atlas tegnet efter Naturen af C. F. Christensen, ledsaget med poetiske Vignetter af J. L. Heiberg", udgivet i København 1841-42 af H. J. Bing.
Christian Ferdinand Christensen (1805-83). Især kendt som teatermaler.
 
 
DAHLBERG, ERIK - KØBENHAVN. Accurata delineatio Castrorum Suecicorum, ut et Haffniæ, Regni Daniæ Metropolis. Kobberstik efter forlæg af Erik Dahlberg. 24 x 31 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. (#7024)
DKK 2000 / EUR 264

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
GAIMARD, PAUL - BALLERUP KIRKE. Tour de l'église de Ballerup, près Copenhague. Litografi af A. Mayer efter eget forlæg. 24 x 36 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#4165)
DKK 750 / EUR 99

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - BALLERUP KIRKE. Tour de l'église de Ballerup, près Copenhague. Litografi af A. Mayer efter eget forlæg. 24 x 36 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. Nyere ramme med passepartout. Rammen måler 44 x 54 cm. (#8181)
DKK 1650 / EUR 218

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - BØRSEN. Bourse de Copenhague. Litografi af Guiaud efter forlæg af A. Mayer. 27,5 x 38,5 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. Børsen set fra Slotspladsen ved Kancelliet. (#9552)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - NIKOLAJ KIRKE. Église St. Nicolas, à Copenhague. Litografi af Jacottet efter forlæg af A. Mayer. 40 x 25 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. Skt. Nikolaj Kirke med de primitive fjælleboder, der var flyttet fra Højbro Plads, i forgrunden. (#4272)
DKK 2000 / EUR 264

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
GAIMARD, PAUL - ROSENBORG SLOT. Chambre de Chrétien IV, au Château de Rosenborg. Litografi af Dauzatz efter forlæg af A. Mayer. 25 x 43 cm. Paris, Arthus-Bertrand éditeur, uden år. (#4333)
DKK 800 / EUR 105

Fra "Atlas historique et pittoresque lithographié d'apres les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud", bind 1 [udsendt i hefter 1842-1852].
Dette planchebind indgik i "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche... Udgivet i Paris 1842-1856. Ialt kom 26 bind med tekst og 5 bind med illustrationer.
Denne store ekspedition til Skandinavien, Lapland, Spitsbergen, Færøerne, Island, Rusland og Baltikum hed officielt "Commission scientifique du Nord", dog er den bedre kendt som "Recherche-Ekspeditionen" efter det statelige ekspeditionsskib, korvetten La Recherche, eller som "Gaimard-Ekspeditionen" efter ekspeditionens leder, den franske marinelæge og naturforsker Paul Gaimard.
Både franske og nordiske naturforskere deltog i de tre sommertogter i perioden 1838-1840. De blev ledsaget af franske kunstnere, der arbejdede på stedet - senere blev deres tegninger overført til den litografiske sten.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - CHRISTIANSHOLM. Christiansholm. *** Kobberstik af J. Holm efter tegning af H. G. F. Holm. 11 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [1826-38]. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. (#29)
DKK 1500 / EUR 198

Fra første udgaves fjerde hefte af "Sjællands yndigste Egne", 1826 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - SOPHIENHOLM. Sophienholm i Frederiksdal. Kobberstik af J. Holm efter forlæg af H. G. F. Holm. 11 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I nyere dækramme ( mål: 24 x 30 cm ). Fint eksemplar. (#13040)
DKK 800 / EUR 105

Fra første udgaves fjerde hefte af "Sjælland yndigste Egne", 1826 - evt. fra anden udgave af værket, 1838.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - SORGENFRI SLOT. Sorgenfrie. The seat of Prince Christian of Denmark. Drawn by H. G. F. Holm of Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. Stålstik af W. H. Lizars efter tegning af H. G. F. Holm. 10,5 x 16 cm. 1823. I smuk håndskåren passepartout med enkel stregforgyldning. Passepartouten måler 25 x 30,5 cm. (#13221)
DKK 750 / EUR 99

 
 
JACOBSEN, ALFRED (Udg.) - TIVOLI. Danske Billeder Nr. 242: Ved Indgangen til Tivoli. København [ca.1901]. Litografi. Papirmål 34 x 42 cm. (#5227)
DKK 300 / EUR 39

Alfred Jacobsen udsendte "Danske Billeder" fra 1886 og mere end 30 år frem. Ialt kom serien til at omfatte over 300 forskellige billedark.
Alfred Jacobsen (1853-1924), litograf og forlægger. Allerede 1874 etablerede han egen litografisk anstalt i København, kort tid efter begyndte han selv som udgiver. Med "Danske Billeder" og "Danske Theaterdekorationer" lykkedes det Alfred Jacobsen fra 1880erne og frem at udkonkurrere de tyske billedark, der indtil da havde været dominerende på det danske marked.
 
 
JOHNSTON, R. - KØBENHAVN. Copenhagen. - R. Johnston del., H. Dawe sculp. - Pub. 1. June 1815, by J. J. Stockdale, 41 Pall Mall. Radering af H. Dawe efter forlæg af R. Johnston. 18 x 23 cm. Udgivet af Stockdale 1815. Gammel, formentlig samtidig, kolorering. Nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 32,5 x 37,5 cm. - København set fra Frederiksberg med Frederiksberg Kirke til venstre i billedet. (#13710)
DKK 2500 / EUR 330

 
 
LA CROIX, A. PHEROTEE DE - KØBENHAVN. Koppenhague. Kobberstik. 18 x 26 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Trykt ca. 1700]. I en Skensved ramme fra omkring år 1870. Rammen måler 36 x 44 cm. (#8101)
DKK 5000 / EUR 661

Pherotee de la Croix (ca. 1640-1715) var en fransk forfatter med en stor og alsidig produktion, heriblandt en omfattende beskrivelse af verden, hvor man fik en samlet fremstilling af den vesterlandske geografiske viden sidst i det syttende århundrede. Nærværende kobberstik stammer fra en en fransksproget udgave af dette værk.
 
 
LEY, H.C. - KØBENHAVN, RÅDHUSPLADSEN. Industriudstillingsbygningen. Litografi af CLP efter forlæg af H.C.Ley. 29,5 x 37,5 cm. Koloreret. Trykt af Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. [ ca. 1872 ]. Smal nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 35 x 42,5 cm. (#12305)
DKK 1150 / EUR 152

I dag ligger her Industriens Hus.
 
 
LUND, F. C. [Christiansborg Slot]. Titelblad til Danske Nationaldragter. [1864]. Litografi. 14 x 16,5 cm. Papirmål ; 27 x 17 cm. - Det andet Christiansborg og Slotspladsen set fra Højbro Plads. (#12824)
DKK 500 / EUR 66

Maleren Frederik Christian Lund (1826-1901) rejste fra 1854 rundt i Danmark, Slesvig og Holsten for at tegne og male bøndernes dragter med et større billedværk for øje. I 1864 kom første udgave af "Danske Nationaldragter", senere udgaver kendes fra 1890, 1915 og 1926.
Nærværende litografi er fra førsteudgaven 1864.
 
 
NIELSEN, R. N. - KØBENHAVN. Kjöbenhavn fra Dosseringen ved Blegdammene. Radering ved R. N. Nielsen. 15 x 24 cm. Raderingen er ikke koloreret. [Tryk fra ca. 1835-40]. Nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 36,5 cm. (#15004)
DKK 2500 / EUR 330

Rasmus Nicolai Nielsen ( ? - 1839). Kobberstikker og trykker.
 
 
NORDISK HUSFLIDSTIDENDE - TOLDBODEN, KØBENHAVN. "Fra Toldboden." Litografi. 28,5 x 40 cm. Udgivet af Redaktionen for Nordisk Husflidstidende. Trykt af Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. [ca. 1872]. Danske Billeder 2den Række No. 10. ; Billeder for Folkeskolen og Dövstummeskolen 1ste Række No. 5. (#475)
DKK 300 / EUR 39

 
 
PETERSEN, S. H. - AMALIENBORG, KØBENHAVN. Kongens Palais i Kiøbenhavn. 1832. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Nyere ramme med passepartout (Brock Rammehåndværk). Rammen måler 25 x 28 cm. Fint eksemplar. - Christian den Niendes Palæ, eller Schacks Palæ - i dag Dronning Margrethe den Andens residens. (#10768)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - CHARLOTTENLUND. Charlottenlund. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#12579)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KØBENHAVN. Friheds-Stötten. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15407)
DKK 1450 / EUR 191

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - KØBENHAVN. Nørre Port. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Håndkoloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 24,5 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#10410)
DKK 1750 / EUR 231

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - SORGENFRI SLOT. Sorgenfrie. Originalt kobberstik. 12,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#3202)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Arrest=Huset. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Københavns Arresthus lå på hjørnet af Hestemøllestræde og Slutterigade. (#646)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Bernsdorf. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Bernstorff Slot set fra haven. Slottet blev opført 1759-64 som sommerbolig for Grev J. H. E. Bernstorff. (#659)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Cancelliet. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Den Røde Bygning set fra Slotsholmsgade. Kancelliet, der siden 1721 har været sæde for centraladministrationen, er bygget af Generalbygmester J. C. Ernst. Bygningen er i dag sæde for Finansministeriet. (#661)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Cancelliet. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. Fin nyere ramme med passepartout (Brock Rammer). Rammen måler 28 x 36 cm. - Den Røde Bygning set fra Slotsholmsgade. Kancelliet, der siden 1721 har været sæde for centraladministrationen, er bygget af Generalbygmester J. C. Ernst. Bygningen er i dag sæde for Finansministeriet. (#8876)
DKK 1150 / EUR 152

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Charlottenborg. Originalt kobberstik. 15 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Charlottenborg set fra Kongens Nytorv med Nyhavn yderst til venstre i billedet. Bygningen fik navn efter Dronning Charlotte Amalie, hvis enkesæde det var fra år 1700. Fra 1791 har det Kongelige Kunstakademi haft til huse her. (#662)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Det Kongel: Waisenhuus. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Vajsenhuset set fra Nytorv. Til højre hjørnet af Rådhuset. Bygningen lå der, hvor Domhuset ligger nu. Vajsenhuset rummede en skole for fattige børn, et apotek, en boglade, et bogtrykkeri og en kirke. (#754)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Eremitage. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28 x 35 cm. - Eremitage Slottet set fra Dyrehaven op mod hovedindgangen. (#8803)
DKK 1850 / EUR 244

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Fridrichs Tydske Kirke paa Christianshavn. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Christianskirken set fra Strandgade. Kirken blev bygget til den tyske menighed på Christianshavn, og den opførtes i årene 1755-59. På billedet ses kirken uden spir - dette kom først på i år 1769. (#676)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Fridrichsberg Slot Bÿe og Have i Grund Ridsning. Ao.1760. Originalt kobberstik. 17 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Denne grundplan over Frederiksberg dækker området mellem Rahbeks Allé, Valby Langgade, Søndre Fasanvej, Smallegade samt et stykke af Frederiksberg Allé, Gammel Kongevej og Vesterbrogade. (#670)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Grevel: Danneskiold Laurwigske Palais. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Prospekt af den bygning, der i dag huser Håndværkerforeningen. Til venstre kommer en karet fra Dronningens Tværgade. (#663)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Grevel: Holsteiniske Palais. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Holsteins Palæ i Stormgade 10. (#721)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. H: Zebaoths Kirke. Originalt kobberstik. 18 x 26 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Garnisons Kirke set fra Sankt Annæ Plads. Kirken blev opført 1703-06, spiret blev ændret 1886. (#760)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Harboes Frue=Closter. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Papiret er med vertikal fold som ved udgivelsen i 1764. - Det Harboeske Enkefruekloster blev stiftet år 1735 af Geheimeraadinde Christine Harboe. Bygningen var beliggende i Stormgade. (#679)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Hell: Geistes Kirke. Originalt kobberstik af W. A. Müller. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Helligaandskirken set fra Strøget. Bag kirken ses nogle af husene i Valkendorfsgade. (#712)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Söe=Arsenalet. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Sø-Arsenalet på Arsenaløen set fra Christiansholm. Foran broen over til øen står de to søjler, som Admiralitetet rejste ved Commissariatsbygningen i Størrestræde, i dag Holmens Kanal, i anledning af Kronprins Frederiks bryllup med Prinsesse Louise i 1743. (#733)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. St. Nicolai Kirke. Originalt kobberstik. 17 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Nikolaj Kirke set fra Vingaardsstræde. Sankt Nikolaj Kirke er en af Københavns ældste kirker, den brændte i 1795 og i 1804 blev sognet nedlagt, hvorefter kirken henlå i forfalden tilstand, indtil den 1915-17 blev genrejst. (#726)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Theatrum Comicum. Originalt kobberstik. 16 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Det Kongelige Teater, tegnet af Nicolai Eigtved, på Kongens Nytorv. Til højre ses Holmens Kanal, dengang kaldet Størrestræde, med Flådens Hovedmagasin. (#745)
DKK 700 / EUR 92

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Tugt=Huset. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med folder som ved udgivelsen i 1764. - Stikket viser Børnehuset eller Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavns Torv. (#755)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Wartow Hospital. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. - Vartov set fra Vester Voldgade. (#751)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVN. Wor Frue Kirke. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. Bagside med et par forstærkninger. - Vor Frue Kirke set fra Dyrkøb. Kirken blev ødelagt ved englændernes bombardement 1807. (#127)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - KØBENHAVNS UNIVERSITET. Universitæt. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1764. I nyere ramme med passepartout (Brock Rammehåndværk). Rammen måler 28 x 36 cm. - Prospekt af Københavns Universitets Kommunitetsbygning set fra Sankt Pederstræde. (#10924)
DKK 1400 / EUR 185

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 2, København 1764.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - BØRSEN, KØBENHAVN. Börsen. La Bourse. Litografi efter tegning af Heinrich Hansen. 16,5 x 23,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammemål: 29 x 35 cm. (#10306)
DKK 2500 / EUR 330

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - CHRISTIANSBORG. Christiansborg Slot. Château du Christiansbourg. Farvelitografisk tryk fra ca. 1860 efter forlæg af A. Burmester. Med særdeles god senere håndkolorering. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammemål: 30 x 36 cm. Udsøgt eksemplar. - Det andet Christiansborg og Slotskirken. I baggrunden af billedet ses kirketårnene fra Vor Frue Kirke og Sankt Petri Kirke. (#15069)
DKK 4150 / EUR 548

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - KØBENHAVN. [Kjöbenhavn. Copenhague]. Litografi efter forlæg af Nordal Grove. 17,5 x 29 cm. Trykt ca. 1860. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 30 x 40,5 cm. - København set fra Valby Bakke. (#10305)
DKK 2750 / EUR 363

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - TOLDBODEN, KØBENHAVN. Toldboden. La Douane. Litografi af Ad. Kittendorff efter tegning af Emanuel Larsen. 19,5 x 29,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 38 cm. (#10396)
DKK 3500 / EUR 462

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - AMAGERTORV. [ Amager Torv ]. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I nyere, håndforsølvet Carl Petersen ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 37 cm. Fornemt eksemplar. - Prospekt af Amagertorv mellem Københavns to store brande i 1728 og 1795. I baggrunden ses Nikolaj Kirkes spir. Nikolaj Kirke brændte i 1795, og det prægtige spir fra 1669 styrtede ned. (#14501)
DKK 3000 / EUR 396

Fra Thurahs "Hafnia Hodierna", 1748.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - AMALIENBORG, KØBENHAVN. Grund=tegning af Een, Hendes Kongl: Höÿhed Printzesse Charlotta Amalia tilhörende Have. Originalt kobberstik. 44 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Et par ubetydelige skjolder i marginen, berører ikke billedet. (#4028)
DKK 300 / EUR 39

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - AMALIENBORG, KØBENHAVN. Grund=tegning og Opstalt af de Amalienborger=Bÿgninger ud til Haven. Originalt kobberstik. 27 x 46 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Et par ubetydelige skjolder i marginen, berører ikke billedet. (#4029)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - HELLIGAANDSKIRKEN, KØBENHAVN. Grund=tegning og Opstalt af Prædikke=Stolen i Hel; Giæstes Kirke. Originalt kobberstik. 45 x 28 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. - Helligaandskirken, i perioder kendt under navnet Helliggejst, udbrændte næsten totalt i 1728. I årene derefter blev kirken genopbygget i ændret skikkelse : den middelalderlige klosterkirke blev til en prunkløs barokkirke. (#3780)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - HELLIGAANDSKIRKEN, KØBENHAVN. Opstalt af Hel=Giæstes Kirke. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. - Helligaandskirken, i perioder kendt under navnet Helliggejst, udbrændte næsten totalt i 1728. I årene derefter blev kirken genopbygget i ændret skikkelse : den middelalderlige klosterkirke blev til en prunkløs barokkirke. (#3781)
DKK 350 / EUR 46

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af Assistentz=Huuset + Opstalt af et Borger=Huus. Originalt kobberstik. 28 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3768)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af det Grammiske Palais. Originalt kobberstik. 27 X 45 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3761)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af det Grævel: Holsteenske Palais. Originalt kobberstik. 30 x 46 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. - Palæet lå på Kongens Nytorv. (#6391)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af det Grævl: Danneskiold=Laurwigsche Palais. Originalt kobberstik. 26 X 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3762)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af det Kongl: Hoff=Marechals Palais. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. - I dag Postgaarden i Købmagergade. (#3752)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af det Wurtenbergiscke Pallast. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3751)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af en hans Excellence Herr Greve af Danneskiold Laurwigen tilhörende Gaard; som er i Store Kongens gade beligende. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3763)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af et Borger=Huus. Originalt kobberstik. 28 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3769)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af Hans Excell: Herr Geheim=Conferentz=Raad von Holsteins Palais. Originalt kobberstik. 26 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3764)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KØBENHAVN. Opstalt af Herr Greve af Danneskiold Samsöes Gaard. Originalt kobberstik. 26 x 43 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3753)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - PRINSENS PALÆ, KØBENHAVN. Opstalt af det Kongl: Palais. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Margin er lidt plettet. - Prinsens Palæ, det nuværende Nationalmuseet. (#9174)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSENBORG SLOT, KØBENHAVN. Opstalt af Rosenborg Slott ud til Gaarden. Kobberstik. 45 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Margin er lidt plettet. Lille rift i nedre margin repareret. (#3493)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSENBORG SLOT, KØBENHAVN. Opstalt af Rosenborg Slott ud til Haven. Kobberstik. 44 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Margin er lidt plettet. (#3495)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - SANKT PETRI KIRKE, KØBENHAVN. Grund=tegning og Opstalt af Prædike=Stoolen i St. Petri Kirke. Originalt kobberstik. 46 x 28 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. Nedre margin lidt beskåret. (#6389)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - SANKT PETRI KIRKE, KØBENHAVN. Opstalt af St. Petri Kirke. Originalt kobberstik. 44 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3737)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - SOPHIENBERG SLOT. Facade af Sophienberg=Slott imod Hauen. - Grundtegning af andet Stokwerk af Sophienberg. Originalt kobberstik. 27 x 43 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Margin lidt slidt. - Sophienberg var tidligere et kongeligt slot. Sophie Magdalene lod Eigtved bygge det i årene 1744-46. I 1793 kom det på private hænder. Oberst A. Falkenskjold købte slottet i 1797, han nedrev det meste af bygningen og gav slottet den skikkelse, som det har i dag. (#4033)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - SØETATEN, KØBENHAVN. Opstalt af Söe=Etatens General=Commissariat. Originalt kobberstik. 27 x 44 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er renset. (#3725)
DKK 500 / EUR 66

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - VARTOV, KØBENHAVN. Opstalt af Wartorvs Hospital. Originalt kobberstik. 25 x 43 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. (#4023)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 1, 1746.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
ZEUTHEN, C. O. - THORVALDSENS MUSEUM. Det Indre af Thorvaldsens Museum, med hans Grav. L'Interieur du Musée de Thorvaldsen, avec son tombeau. Litografi af Th. Albert efter forlæg af Zeuthen. 18,5 x 24,0 cm. Trykt af C. Schmidt's Lith. Inst. Berlin og udgivet af P. G. Philipsens Forlag (ca. 1850-1860). (#10904)
DKK 350 / EUR 46

 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen