Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Jylland

BERTIUS, PETRUS - HADERSLEV. Haderslebia. Kobberstik. 14 x 19 cm. [ Amsterdam 1616, evt. 1632 ]. Kobberstikket er ikke koloreret. - Haderslev i fugleperspektiv. (#12289)
DKK 1450 / EUR 191

Fra Petrus Bertius' "Commentariorum Rerum Germanicarum Libri Tres". Dette geografiske værk kendes i udgaver både med og uden illustrationer. Forlæggeren Johannes Janssonius i Amsterdam udgav i 1616 og 1632 Bertius' værk illustreret med kort og prospekter. Nærværende eksemplar er fra et af disse to tryk.
 
 
BRAUN & HOGENBERG - KOLDING. Colding Schlos und Stat. Kobberstukket prospekt af Kolding. 35 x 48 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med latinsk bagsidetekst. Papirmål: 41 x 53 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. [ Udgivet i Köln omkring år 1600 ]. Papiret er renset og bagsiden er forstærket med Japanpapir. Et par små rifter i marginen er nænsomt udbedret. - Fra femte bind af Braun & Hogenbergs "Civitates Orbis Terrarum". Byen ses i fugleperspektiv med hver bygning aftegnet. I forgrunden ses fjorden og bagest ses slottet. I nederste venstre hjørne er en kartouche med 31 navne på steder og bygninger i byen. (#13885)
DKK 2500 / EUR 330

Georg Braun og Frans Hogenbergs berømte værk "Civitates Orbis Terrarum" kom ialt til at bestå af 6 bind, udsendt i årene 1572-1617 i Köln. Her findes mere end 500 prospekter af - eller kort over - (især) europæiske byer. Værket kom i 3 forskellige udgaver: Med tekst på latin, fransk og tysk.
"Civitates Orbis Terrarum" var tænkt som et sidestykke / supplement til Abraham Ortelius' "Theatrum Orbis Terrarum", et højt estimeret atlas med landkort, første gang udsendt i 1570 og frem til 1612 trykt i mere end 40 udgaver.
Danmark, Slesvig og Holsten er rigt repræsenteret med prospekter og bykort i "Civitates Orbis Terrarum". Det skyldes først og fremmest, at Heinrich Rantzau, statholder i Slesvig og Holsten, ydede en værdifuld hjælp ved at fremskaffe billeder og beskrivelser af byer og slotte i Kongeriget og Hertugdømmerne.
 
 
BRAUN & HOGENBERG - KOLDING. Colding Schlos und Stat. Kobberstukket prospekt af Kolding. 35 x 48 cm. Fin, gammel håndkolorering. Med latinsk bagsidetekst. [ Udgivet i Amsterdam af Johannes Janssonius 1657 ]. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. I nyere ramme med glas på begge sider. Rammen måler 44 x 55 cm. Kolding ses i fugleperspektiv med hver bygning aftegnet. I forgrunden ses fjorden og bagest ses slottet. I nederste venstre hjørne er en kartouche med 31 navne på steder og bygninger i byen. Fint eksemplar. - Dette er anden, let ændrede, version af Braun & Hogenbergs prospekt af Kolding. Johannes Janssonius erhvervede i 1653 Braun & Hogenbergs kobberplader. I 1657 udsendte Janssonius 8 bind med ialt 500 byprospekter. Nærværende kobberstik stammer fra denne udgivelse. Prospektet er første gang udgivet i femte bind af Braun & Hogenbergs "Civitates Orbis Terrarum". (#13900)
DKK 5000 / EUR 661

Georg Braun og Frans Hogenbergs berømte værk "Civitates Orbis Terrarum" kom ialt til at bestå af 6 bind, udsendt i årene 1572-1617 i Köln. Her findes mere end 500 prospekter af - eller kort over - (især) europæiske byer. Værket kom i 3 forskellige udgaver: Med tekst på latin, fransk og tysk.
"Civitates Orbis Terrarum" var tænkt som et sidestykke / supplement til Abraham Ortelius' "Theatrum Orbis Terrarum", et højt estimeret atlas med landkort, første gang udsendt i 1570 og frem til 1612 trykt i mere end 40 udgaver.
Danmark, Slesvig og Holsten er rigt repræsenteret med prospekter og bykort i "Civitates Orbis Terrarum". Det skyldes først og fremmest, at Heinrich Rantzau, statholder i Slesvig og Holsten, ydede en værdifuld hjælp ved at fremskaffe billeder og beskrivelser af byer og slotte i Kongeriget og Hertugdømmerne.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - KOLDINGHUS. Prospect af Det Kongel: Slott Coldinghuus i Jÿlland, at see fra den Østre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31,5 x 38,5 cm). - Kolding Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Efter en omskiftelig tilværelse nedbrændte slottet i 1808 under spanske troppers indkvartering. Det Koldinghus man ser i dag er et resultat af restaurering/genopbygning fra omkring år 1890 og frem til nu. (#13797)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SKANDERBORG SLOT. Prospect af Det Kongel: Slott Skanderborg i Jylland, at see fra den Nordre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 31 x 38 cm). - Skanderborg Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Under Frederik II blev middelalderborgen udvidet og ombygget til et renæssanceslot, 1560-1572. I 1767 blev slottet solgt til nedrivning, og i dag er kirken alt hvad der er tilbage af den gamle kongeresidens. (#13832)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til " Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SKANDERBORG SLOT. Prospect af Det Kongel: Slott Skanderborg i Jylland, at see fra den Nordre Siide Ao. 1760. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Skanderborg Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Under Frederik II blev middelalderborgen udvidet og ombygget til et renæssanceslot, 1560-1572. I 1767 blev slottet solgt til nedrivning, og i dag er kirken alt hvad der er tilbage af den gamle kongeresidens. (#11125)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - BOVBJERG. Bovbjerg ved Vesterhavet. Litografi af A. Nay efter forlæg af C. F. Sörensen. 19,5 x 27,5 cm. I forgrunden ses en strandingsscene, i baggrunden til venstre Ferring Kirke. (#5241)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - CHRISTIANSHEDE. Alheden. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19 x 27,5 cm. Billedet viser et område af Alheden lidt vest for Ikast. (#5267)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FANØ. Parti paa Stranden ved Fanö. Litografi af A. Nay efter forlæg af C. Frederik Sörensen. 19,5 x 28 cm. Skibe på stranden, i det fjerne skimtes Jerne Kirke. (#5072)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FREDERICIA. Fredericia. Litografi af A. Nay efter eget forlæg. 19,5 x 28 cm. Byen set fra Dronningens Bastion. I baggrunden Lillebælt og Fyn, hvor man bl.a. kan skimte Middelfart Kirke. (#5243)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - GREISDALEN. Greisdalen. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af F. C. Kierschou. 19 x 27 cm. Billedet er taget i nærheden af Greismølle med Mølleåen i forgrunden til venstre. (#5191)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HADERSLEV. Haderslev. Litografi af A. Nay efter forlæg af Th. Brendstrup. 19,5 x 27 cm. Midt i billedet ses byen med husene grupperet omkring Domkirken. (#5239)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KALØ. Kallö. Litografi af E. Westerberg efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27,5 cm. Midt i billedet ses ruinerne af Kalø Slot. Slottet blev nedrevet i 1672 og materialerne herfra brugt ved bygningen af Charlottenborg. I baggrunden til højre skimtes Århus. (#5259)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KALØ. Kallö. Litografi af E. Westerberg efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27,5 cm. God, formentlig senere håndkolorering. Nyere forgyldt ramme (Brock Rammer). Rammen måler 30 x 37 cm. Fint eksemplar. - Midt i billedet ses ruinerne af Kalø Slot. Slottet blev nedrevet i 1672 og materialerne herfra brugt ved bygningen af Charlottenborg. I baggrunden til højre skimtes Århus. (#5323)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KOLDING. Kolding. Litografi af A. Nay efter eget forlæg. 19,5 x 27,5 cm. Midt i billedet ses byen med kirken og ruinerne af Koldinghus til venstre, fjorden ses i baggrunden til højre. (#5245)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - LIMFJORDEN. Parti ved Liimfjorden. Ved Nibe. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 20 x 28 cm. Prospekt af Limfjorden taget fra Nibe. I forgrunden ses skibsbroen, hvor nogle fiskere er ved at lande dagens fangst. I baggrunden Sebbersund. (#5265)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - RIBE. Ribe. Litografi af A. Nay efter forlæg af Th. Brendstrup. 19 x 27 cm. Midt i billedet ses - naturligvis - Ribe Domkirke. (#5237)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - RYE MØLLE. Rye Mölle ved Himmelbjerget. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27,5 cm. Udsigten fra Skamlingsbanken med Lillebælt øverst til venstre. Ry Mølle med Birk Sø i forgrunden, i baggrunden Himmelbjerget. (#5255)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - RØDDING HØJSKOLE. Rödding Höiskole. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. Richardt. 20 x 28 cm. Rødding Højskole blev oprettet 1844 som den første danske højskole. (#5235)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SILKEBORG. Egnen ved Silkeborg. Ved Skovriderhuset. Litografi af A. Nay efter forlæg af L. Gurlitt. 20 x 28 cm. Byen ses ikke på billedet, idet den ligger skjult bag de høje bakker. I baggrunden Silkeborg Langsø. (#5262)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SILKEBORG. Ved Silkeborg Sö. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27 cm. Silkeborg Langsø i vinterdragt med flere skøjteløbere. Byen ses ikke på billedet. (#5264)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SKAGEN. Parti ved Skagen. Litografi af E. Westerberg efter eget forlæg. 19,5 x 27 cm. Skagen set fra landsiden. I baggrunden af billedet ses byen og fyrtårnet. (#5251)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SKAMLINGSBANKEN. Skamlingsbanke. Litografi af A. Nay efter forlæg af Th. Brendstrup. 19,5 x 27,5 cm. Udsigten fra Skamlingsbanken med Lillebælt øverst til venstre. (#5253)
DKK 300 / EUR 39

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SKANDERBORG. Skanderborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af A. Juuel. 19,5 x 27 cm. Midt i billedet Skanderborg Slot, bagved søen. (#5119)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - VEJLE. Veile. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af P. C. Skovgaard. 24 x 24,5 cm. Fra en høj bakke ser man ned mod Vejle. Byen, hvor hovedgaden kan ses, er placeret midt i billedet. (#5140)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - VIBORG. Hald Ruiner ved Viborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af J. P. Möller. 19,5 x 27,5 cm. På billedet ser man ud over Hald Sø. (#5257)
DKK 250 / EUR 33

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - VIBORG. Viborg. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af J. P. Möller. 20 x 27 cm. Viborg set fra vejen ud til Asmind Klosterhave, i forgrunden vejen og søen, bagved byen og Domkirken. (#5261)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - VIBORG. Viborg. Litografi af J. Hellesen efter forlæg af J. P. Möller. 20 x 27 cm. Viborg set fra vejen ud til Asmind Klosterhave, i forgrunden vejen og søen, bagved byen og Domkirken. - God, formentlig senere håndkolorering. Indrammet. (#5326)
DKK 950 / EUR 125

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - AABENRAA. Aabenraa. Litografi af A. Nay efter forlæg af A. Juuel. 19,5 x 28 cm. Aabenraa og omegn set fra vest. Byen og fjorden ses i baggrunden. (#5121)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - AALBORG. Aalborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 28 cm. Midt i billedet ses byen hvor Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke rager op. Yderst til venstre ses Nørresundby. (#5249)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
DAHLBERG, ERIK - BREDSTRUP, FREDERICIA. Castra Suedica ad Friderici Uddam d: 23. Aug: locari coepta, et d: 26. Octobr: A: 1657. soluta. Kobberstik af N. Perelle efter forlæg af Erik Dahlberg. 28 x 34 cm. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1696-1729]. På kortet vender nord nedad. - Karl X Gustav drog med sin hær op gennem Sønderjylland i august 1657 og ankom den 24. foran Frederiksodde [Fredericia]. Her begyndte man dagen efter at beskyde de danske fæstningsværker, men de gav svar på tiltale. Den svenske konge besluttede da at lægge sin lejr længere tilbage til egnen omkring Bredstrup. Ifølge den latinske titel på kobberstikket begyndte man at anlægge den svenske lejr ved Frederiksodde den 23. august 1657 - og lejren blev ophævet den 26. oktober 1657. (#6923)
DKK 1450 / EUR 191

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - FREDERIKSODDE [ = FREDERICIA ]. Accurata Delineatio Geometrica in Iuthia Septentrionali nuper conditæ Urbis et Fortalitij Friderici Oddæ quæ sub ductu Locumtenentis Generalis Regii Illustriss: et Excellentiss: Dn Comitis Caroli Gustavi Wrangelii Ab Excercitu Suedico Armata manu capta et di: repta fuit. d. 24. Octob: An 1657. Tessera Suecorum erat Adiuvet Iesus. Kobberstik af D. Lapointe efter forlæg af Erik Dahlberg. 27 x 34 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. - Kort over den nylig grundlagte by og fæstning Frederiksodde med omgivelser. I det 17. århundredes første halvdel arbejdede kongemagten med planer om at anlægge en by og fæstning ved Lillebælt. Hen mod århundredets midte skete der noget for alvor: Efter forhandling i Rigsrådet udstedte Kong Frederik den Tredie i december måned 1650 omfattende privilegier til købstaden - på det tidspunkt var der ikke opført et eneste hus. I de følgende år anvendte statsmagten både pisk og gulerod i forsøget på at få nybyggere til byen samtidig med at store fortifikationsarbejder blev påbegyndt. Frederiksodde var i kraftig vækst da den svenske hær i 1657 under anførsel af Carl Gustav Wrangel angreb, indtog og plyndrede byen. (#7019)
DKK 1250 / EUR 165

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
KIESER, EBERHARD & DANIEL MEISNER - KOLDING. Coldinga. Kobberstik. 9,5 x 14,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1638- ]. Patineret ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Ramen måler 20 x 25 cm. (#12355)
DKK 2150 / EUR 284

Første gang trykt i Kieser & Meisners "Thesaurus Philo-Politicus...Politisches Schatzkästlein". Dette værk udkom i Frankfurt am Main i årene 1623-1631 i to bind med tilsammen 830 illustrationer. På hvert kobberstik ses et prospekt ved siden af et symbolsk bllede. Det symbolske billede bliver nedenunder uddybet i rimede sentenser.
I 1637-1638 kom en ny udgave ved Paul Fürst i Nürnberg. Han skar antallet af illustrationer ned til 800, ændrede deres rækkefølge og gav værket en ny titel : "Sciographia cosmica". I de næste ca. 50 år udsendte Paul Fürst og hans efterkommere værket uden større ændringer.
Nærværende eksemplar er fra en udgave af "Sciographia cosmica".
 
 
KIESER, EBERHARD & DANIEL MEISNER - TØNDER, SLESVIG. Tundera Schlesvi: Kobberstik. 9,5 x 14,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Nürnberg 1638- ]. Fin patineret ramme med passepartout (Brock Rammehåndværk). Rammen måler 20 x 25 cm. (#12272)
DKK 2150 / EUR 284

Første gang trykt i Kieser & Meisners "Thesaurus Philo-Politicus...Politisches Schatzkästlein". Dette værk udkom i Frankfurt am Main i årene 1623-1631 i to bind med tilsammen 830 illustrationer. På hvert kobberstik ses et prospekt ved siden af et symbolsk bllede. Det symbolske billede bliver nedenunder uddybet i rimede sentenser.
I 1637-1638 kom en ny udgave ved Paul Fürst i Nürnberg. Han skar antallet af illustrationer ned til 800, ændrede deres rækkefølge og gav værket en ny titel : "Sciographia cosmica". I de næste ca. 50 år udsendte Paul Fürst og hans efterkommere værket uden større ændringer.
Nærværende eksemplar er fra en udgave af "Sciographia cosmica".
 
 
KITTENDORFF, AD. - KOLDING. Prospect af Kjöbstaden Kolding med nærmeste Omegn (i Forsvarsstand den 7de August 1848). Tegnet efter Naturen af J. C. Bruun fra Aalborg. Litografi af Ad. Kittendorff. 44 x 60 cm. Udgivet af Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. [ formentlig i perioden 1848-1850 ]. Lidt plettet i margin, ellers godt eksemplar af dette sjældne billede. Patineret sølvramme med dækkarton. Rammen måler 60 x 77 cm. - Kolding Fjord med skibe ses til højre i billedet og ruinerne af Kolding Slot ses bagved byen. (#1563)
DKK 7500 / EUR 992

Adolph Kittendorff (1820-1902). Litograf. Efter at have arbejdet en tid for Em. Bærentzen & Co. var han i 1850 med til at oprette firmaet I. W. Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut.
 
 
PETERSEN, S. H. - JYLLAND. Fredericia. Udsigt over lille Belt til Fÿen. Net Originalt kobberstik. 12 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#1263)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - JYLLAND. Palsgaard ved Horsens. Originalt kobberstik. 13 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#5683)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ausumgaard fra Nord=Vest. Originalt kobberstik af J. G. Schmid. 17 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Ausumgård ligger syd for Struer. (#865)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Bidstrup, tagen fra den Nordre Side, de Lichtenbergs Stamhuus. Originalt kobberstik af J. Haas. 15 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Papiret er med vertikal fold som ved udgivelsen i 1768. - Bidstrup, beliggende syd for Randers, købtes 1748 af Etatsraad G. H. de Lichtenberg. Stamhus fra 1763. (#813)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Börglum Closter 1764. Originalt kobberstik. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Børglum Kloster ligger ca. 15 km sydøst for Hjørring. Fra 1750-56 ejede Laurids de Thurah klosteret, og det skyldes ham, at de middelalderlige bygninger har deres nuværende udseende. (#852)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Bulbierg i Vester=Han=Herred. Originalt kobberstik af J. Haas. 18 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Prospekt af Bolbjerg i Vester Hanherred, Thisted Amt. (#840)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Clausholm, at see fra den Nordre Side. Originalt kobberstik af J. Haas. 19 x 30 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Herregården Clausholm ligger 12 km sydøst for Randers. (#814)
DKK 750 / EUR 99

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Colding. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Kolding set fra nord med Koldinghus i centrum af billedet. (#73)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Colding fra den Söndre Side. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Prospekt af Kolding med Slottet og Ladegården i baggrunden. (#883)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Colding [grundplan]. Kobberstik af J. Haas. 20 x 29 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Papiret er med vertikale folder som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Kolding med St. Nicolai Kirke, Raadhuset, Hospitalet, Latinsk Skole samt omkring 45 andre steder angivet. (#913)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Colding Slot. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Trykt på skrivepapir. Lille skjold (0,5 x 0,5 cm) i øvre margin, 1 cm fra trykket. - Kolding Slotsgård med vestfløjen, riddersalen i midten, til højre nordfløjen med klokketårnet samt trappetårnet til kirken. (#885)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Dronninglund. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af J. Bang. 18 x 31 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. Nedre margin beskåret. - Dronninglund ligger ca. 20 km nordøst for Aalborg. Prospektet viser godset inden Laurids de Thurah i 1755 ombyggede det. (#859)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ebeltoft. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. Enkelte svage skjolder i nedre margin, ellers godt eksemplar. - Prospekt af Æbeltoft. (#6543)
DKK 700 / EUR 92

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ebeltoft [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Bykort over Æbeltoft med " Kirken. Raad Huset. Torvet. Hafnen. Als Rif. Skibs Broen. Neder Gade. Over Gade." markeret. (#6560)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Engelsholm. Kobberstik af J. Haas. 20 x 28 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Papiret er med vertikale folder som ved udgivelsen 1769. Nerderse 5 cm af venstre margin fornyet. - Engelsholm ligger ca. 15 km vest for Vejle. I baggrunden af billedet ses Nørup Kirke. (#873)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fladstrand. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Frederikshavn set fra søsiden. Til venstre Krudttårnet og i baggrunden Kirken. (#887)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fladstrand [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Frederikshavn med " Det Runde Taarn. Command: Boelig. Bÿen. Skantzen. Flacke Grunde. Kirken." markeret. (#917)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fridericia fra den Nordre Side. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af H. H. Eegberg. 15 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Fredericia set fra Prins Jørgens bastion. Til venstre Trinitatis Kirke, Hospitalet og Reformert Kirke. Til højre Skt. Michaels Kirke, det gamle rådhus og pladsen ved hovedvagten. I baggrunden Lillebælt og Fyn. (#252)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fridericia [grundplan]. Pontoppidan 1730 Originalt kobberstik. 17 x 18 cm. Papirmål: 21,5 x 20,5 cm. - Bykort over Fredericia med "Trinitatis Kirche. Michaelis Kirche. Reform: Kirche. Catholische Kirche. Königes Markt. Fisch Markt. Der Bürger Samelplatz. Königes Thor. Printzen Thor. Strandt Thor. Zeug Haus. Proiectirter Canal." markeret. (#9486)
DKK 400 / EUR 52

Fra Pontoppidans " Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks". Bremen 1730.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. "Theatrum Daniæ..." er en forløber til Pontoppidans "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - den første store samlede beskrivelse af Danmark.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Frisenborg. Originalt kobberstik af J. Haas. 15 x 27 cm. Kobberstikket er sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Frijsenborg ligger ca. 22 km nordvest for Århus. (#821)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Gammel Estrup. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Gammel Estrup, i dag rammen om Jyllands Herregårdsmuseum, ligger 20 km øst for Randers. (#823)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Greenaae. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af Bang. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Grenaa set fra syd med Grenaaen i forgrunden med bl.a. en vandmølle. (#954)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Greenaae [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af Risom. 17 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Bykort over Grenaa med " St. Peders Kirke. Raadhuset. Torvet. Collind Sund et fersk Vand. Skibs Havnen. Aaens Löb under 3 Broer. Heede og Lÿng=Bond. Grenaae Kiær. Krag=Söe. Mölle=Aaen. Gammel=Aae. Kloster=Aaen. Sand Flugt. Adel=Gaden. Canike=Stræde. Øster=Gade. Nörre=Gade. Moens Gÿde. Lille Kongens Gade. Store Kongens Gade." markeret. (#959)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Grund=Tegning over Fridericia [grundplan]. Kobberstik af J. Haas efter forlæg af A. C. Schuchardt. 23 x 30 cm. Kobberstikket er ikke i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen 1769. Det nederste stykke af venstre margin fornyet. - Bykort over Fredericia og Bastionerne med ialt ca. 60 steder markeret. (#919)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Hierting, at see fra Tweehoi. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Hjerting ligger ca. 7 km nordvest for Esbjerg. I baggrunden af billedet ses Fanø. (#861)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Hiöring. Kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen i 1769. (#15096)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Hiöring [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Hjørring med " S: Olai Kirke. S: Hans Kirke. S: Karens Kirke. Nÿe Torv fordum. Raad huset. Gammel Torv eller Axel=Torvet. Tin=Potten. Ström=Gaden. Algaden. St. Olai Kirkestræde." markeret. (#981)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Hobroe. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Hobro set fra sydøst med Vestrefjord og Mariager Fjord til højre i billedet. (#961)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Hobroe [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af I. L. Schiöth. 19 x 32 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. Nederste del af venstre margin fornyet. - Bykort over Hobro med " Kirken. Skolen. Raad= og Arrest=Huset. Det store Torv. Kirke=Torvet. Magazin=Huset. Timmer Pladser. Wassards nÿe anlagte Pæleværk. Söebod. Kieketerps Pæleværk. Broen. Vester= og Öster=Fiord. Fÿrkat Mölle. Blokilds Mölle. Koedam. Reeb=Höij." samt 18 andre steder markeret. (#9861)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Holstbroe. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af J. Bang. 17 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Holstebro set fra sydøst med byen og Storå midt i billedet. I baggrunden til højre Lægaardsmølle. (#895)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Holstebroe [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af E. Kynde. 20 x 30 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. Venstre margin beskåret. - Bykort over Holstebro med " Kirken. Torvet. Gammel Latinske Skole. Heste Torvet. Bÿens Blöde. Bisp. Gaard fordum. Store Broe. Lille Broe. Eng=Haugen. Svine=Vigen. Fugle=Sang. Nillike Strædet. Sönderland. Sÿdvest=Bom. Sönder=Bom. Sÿdost=Bom." samt 25 andre steder markeret. (#924)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Horsens. Kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Papiret er med vertikal fold som ved udgivelsen i 1768. - Prospekt af Horsens med Vor Frelsers Kirke centralt i billedet. (#446)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Horsens [grundplan]. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af D. C. Fester. 18 x 28 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Bykort over Horsens med " Sönder Port. Huse ved Porten. Broen. Hospitalet. Hospitals=Gade. Hestedams=Gade. Hestedams Port. Sönder=Gade. Raadhuset og Torv. Provste Gÿde. Huse langs med Aaen. St. Ibs Kirke og Torv. Borre=Gade. Fugholm og Broe. Badstue=Gÿde. Kloster Kirke." samt 15 andre steder markeret. (#966)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Lemvig at see fra den Nordre Side. Kobberstik af J. Haas efter forlæg af I. Bang. 16 x 24 cm. Prospekt. Lemvig set ude fra fjorden, i forgrunden et orlogsskib. - Margin lidt beskåret. (#926)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Lemvig [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af M. R. Dam. 19 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Lemvig med " Vor Frue Kirke. Tinghuset. Torvet. Hospitalet. Lem=Kirke. Vester=Gade. Öster=Gade. Nörre=Gade. Strand=Gade. Sönder=Gade. Söen. Vasen. Veij til Söen. En liden Aae eller Rende. Viigen, som Liim=Fiorden giör. Liim=Fiorden." samt 10 andre steder markeret. (#937)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Lügum Kloster fra den Vestre Side. Originalt kobberstik af C. F. Müller efter forlæg af I. C. Colp. 18 x 30 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1781. - Prospekt af Løgumkloster. (#253)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 7, København 1781.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Mariager. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Mariager set fra nordvest med fjorden til venstre og Mariager Kloster og Kirke til højre. (#963)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Mariager [grundplan]. Originalt kobberstik af J. Haas. 19 x 28 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Bykort over Mariager med " Kirken. Mar. Closter. Forrige St. Peders Kirke Plads. Tinget og Torvet. Mariager Fiord. Skibs Broen. Øster=Gade. Skibs Gÿden. Tegl=Gades Bakke. Vester=Gade. Reber=Banen. Kirke gaden. Fugl=Sangs=Gade. Sogne=Gade. Stamp mölle Beck. Den öde Korn=mölle Beck." markeret. (#962)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Nÿekiöbing paa Mors=Øe. Originalt kobberstik af J. G. Schmid. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Nykøbing Mors set fra nord med kirken midt i byen, til højre Dueholm Kloster. I baggrunden Limfjorden og Salling. (#900)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Nyekiøbing paa Mors=Öe [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Nykøbing Mors med " S. Clements Kirke. Hospitalet. Torvet. Raadhuuset. Nörre Port. Dueholms Closter. Skibs=Broen. Liim=Fiorden." markeret. (#938)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Prospect af Fridericia fra den söndre Side. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af H. H. Eggeberg. 16 x 29 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Til venstre ses Fredericias gamle Rådhus og Sankt Michaels Kirke, til højre Reformerte Kirke, Hospitalet og Trinitatis Kirke. (#890)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Randers. Kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med folder som ved udgivelsen. - Prospekt af Randers med Gudenåen i forgrunden. Blandt byens bygninger ses Skt. Mortens Kirke og Rådhuset. (#2247)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ribe 1768 [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid. 21 x 33 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. Nederste del af venstre margin fornyet. Højre margin tæt beskåret. - Bykort over Ribe med " Dom Kirken. St. Cathrine Kirke. Torvet. Raadstuen. Latinsk=Skole. Told=Boden. Nörre=Port. Sönder=Ports Broe. Nÿe=Broe. Blegdammen. St. Hansis Holm. Hauger, fordum Muure. Korsbrödre Gaard. Rudera af Slottet. Blegdammen ved Slottet. Nebsaae. Tvedaae. Hospitalets Bÿgninger." samt omkring 50 andre steder markeret. (#941)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ribe Fra Nord=Ost. Originalt kobberstik af J. Haas. 17 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Ribe Domkirke ses midt i billedet. (#901)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Ringkiöbing [grundplan]. Originalt kobberstik af J. Haas. 18 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Ringkøbing med " Kirken. Torvet. Fiorden. Nörre Port. Bÿe Porten. Raadhuuset. Bommen. Toldboden. Wester Strandgaden. Wester=Gaden. Wester Strand Meldgaden. Wester Meldgaden. Øster Strand Meldgade. Øster Meldgaden. Øster Strand=Gaden. Øster=Gaden. Nörre=Gaden. Stor Adel=Gaden. Sÿnder=Gaden. Holmens=Gade." markeret. (#946)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Rosenholm, at see fra den Vestre Side. Originalt kobberstik af J. Haas. 19 x 30 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Herregården Rosenholm ligger 20 km nord for Århus. (#818)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Schackenborg. Originalt kobberstik af J.Haas efter forlæg af H. H. Eegberg. 18 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Schackenborg ligger 5 km vest for Tønder. Til venstre ses godset Møgeltønder og til højre Lindeskov Mølle og Gallehus. (#862)
DKK 750 / EUR 99

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Situation og Prospect af Biörns Knude. De Littererde Stæder viiser den udi Backerne befindende Alun og vitriol Jord... Originalt kobberstik. 17 x 27 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1763. - Prospekt af Bjørnsknude på nordsiden af Vejle Fjord, lidt syd for Juelsminde. (#123)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 1, København 1763.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Skagens Kiøbsted. Kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 24 cm. Prospekt. Skagen set fra søsiden med det gamle fyrtårn til højre og til venstre den tilsandede kirke. (#836)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Skanderborg fra Sÿdost Side. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Skanderborg med Storesø i forgrunden og Lillesø bag Slottet. Byen ligger til højre i billedet. (#964)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Skanderborg Slot og Bÿe [grundplan]. Originalt kobberstik af J. Haas. 16 x 26 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Bykort over Skanderborg med " Slottet fordum fortificeret. Stald=Gaarden og Stalden. Haven bag ved Stalden. Slots=Broen fra Bÿen. Haven ved Slottet. Dyre=Havens Broe. Skanderborg Söe. Kalöe. Sönderöe. Ebelöe. Store Gade. Strædet til Lille=Gade. Lille=Gade. Skanderup Kirke. Slots Ladegaard. Dyre=Haven." markeret. (#965)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Sæbye. Originalt kobberstik. 17 x 24 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Sæby set fra vest med kirken til venstre i billedet og bag byen Kattegat. (#902)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Sæbye [grundplan]. Originalt kobberstik af J. Schmid. 16 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med Vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Bykort over Sæby med " St. Mariæ Kirke. Torvet. Bÿe=Tings=Huuset. Hafnen. Indlöbet til Hafnen. Al=Gaden. Sÿnder=Gaden. Wester=Gade. Hanses=Gÿde i Sanden. Pinborg=Gade. Barbras=Gÿde. Möllen og Mölle=Broen. Vei til Fladstrand." samt 20 andre steder markeret. (#949)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Thisted at see fra Nordost. Kobberstik af J. Haas efter forlæg af J. Brorson. 17 x 27 cm. Prospekt af Thisted. Til venstre lidt af Mors og Thisted Bredning. (#982)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Thisted [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af J. N. Schavenius. 20 x 26 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. Marginer beskåret. - Bykort over Thisted med " Kirken. Raadhuuset og Spröÿte=Huus. Stor=Torvet. Lille=Torvet. Mellem=Torvet. Grÿde=Torvet. Stæd til Hospitalet. Vester=Gade. Stor=Gade. Øster=Gade. Nörre=Gade. Bispegaarden, nu afbrudt. Liim=Fiorden." markeret. (#984)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Töndern udi Grund=Tegning [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Fridrich efter forlæg af H. F. Schlegel. 18 x 27 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikale folder i papiret som ved udgivelsen i 1781. - Bykort over Tønder med " Raadhuuset. Hospital og Veysen=Huus. Grÿn=Möllen. Peber=Gade." samt 46 andre steder markeret. (#137)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 7, København 1781.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Treuborg fra Sÿd=Sÿdost Siden. Originalt kobberstik af J. G. Schmid efter forlæg af H. Michelssen. 18 x 29 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Trøjborg er i dag en slotsruin ca. 10 km nordvest for Tønder. (#863)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Veile. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. (#15465)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Viborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 20 x 31 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. Nederste del af venstre margin fornyet. - Bykort over Viborg med " Dom=Kirken. Dom=Huset. Raad=Huset. Graabrödre Kirke. Hospital. Sorte Brödre K:. Skolen. Manufact: Huset. Gammel Torv. Nÿe Torv. Hiul Torv. St. Michels Port. St. Matth: Port. St. Hans Port." samt 20 andre steder markeret. (#976)
DKK 300 / EUR 39

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Wiborg. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. - Viborg set fra øst med Søndersø i forgrunden og med Domkirken midt i byen. (#973)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Woergaard fra Øster Side. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af Rose. 17 x 25 cm. Kobberstikket er i sort/hvid. Med Vertikal fold i papiret som ved udgivelsen i 1769. - Voergaard ligger ca. 16 km sydvest for Sæby. (#860)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - SKAGEN. Fiskere paa Skagens Nordstrand trække Vaad. Litografi af Ad. Kittendorff efter forlæg af C. Neumann fra 1870. 21 x 32 cm. København, trykt af Tegner & Kittendorffs Lithographisk Institut. (#14561)
DKK 650 / EUR 85

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - GOTTORP SLOT. Prospect af det Kongl: Slott Gottorp. Originalt kobberstik. 26 x 43 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Lidt plettet i margin. (#9080)
DKK 750 / EUR 99

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KOLDING SLOT. General Grundriss af det Kongl: Slott i Colding. Originalt kobberstik. 42 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Kolding Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Efter en omskiftelig tilværelse nedbrændte slottet i 1808 under spanske troppers indkvartering. Det Koldinghus man ser i dag er et resultat af restaurering/genopbygning fra omkring 1890 og frem til nu. (#3545)
DKK 300 / EUR 39

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KOLDING SLOT. Grundtegning af Colding=Slotts andet Stokverk. - Grund=Tegning af Colding Slotts Tredie Stokverk. Originalt kobberstik. 44 x 27 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Kolding Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Efter en omskiftelig tilværelse nedbrændte slottet i 1808 under spanske troppers indkvartering. Det Koldinghus man ser i dag er et resultat af restaurering/genopbygning fra omkring 1890 og frem til nu. (#3547)
DKK 200 / EUR 26

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KOLDING SLOT. Grundtegning af Colding=Slotts Kieldere. - Grund=Tegning af Colding Slotts underste Stokwerk. Originalt kobberstik. 44 x 28 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Kolding Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Efter en omskiftelig tilværelse nedbrændte slottet i 1808 under spanske troppers indkvartering. Det Koldinghus man ser i dag er et resultat af restaurering/genopbygning fra omkring 1890 og frem til nu. (#3546)
DKK 200 / EUR 26

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KOLDING SLOT. Prospect af det Kongel: Slott ved Coldingen. Originalt kobberstik. 27 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Trykket er lidt plettet. - Kolding Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Efter en omskiftelig tilværelse nedbrændte slottet i 1808 under spanske troppers indkvartering. Det Koldinghus man ser i dag er et resultat af restaurering/genopbygning fra omkring 1890 og frem til nu. (#9192)
DKK 950 / EUR 125

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - SKANDERBORG SLOT. General Grund=Tegning af Scanderborg Slott og Have. Originalt kobberstik. 42 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Skanderborg Slots historie kan føres tilbage til Middelalderen. Under Frederik II blev middelalderborgen udvidet og ombygget til et renæssanceslot, 1560-72. I 1767 blev slottet solgt til nedrivning, og i dag er kirken alt hvad der er tilbage af den gamle kongeresidens. (#3550)
DKK 400 / EUR 52

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
AA, PIETER VAN DER - KREMPE, HADERSLEV, TØNDER, HUSUM. La Ville de Krempe, dans le Duché de Holstein. - Hadersleben, dans le Duché de Sleswic. - La Ville de Tonderen, dans le Duché de Sleswick. - La Ville de Husum, dans le Duché de Sleswick. [Leiden ca. 1730]. Kobberstik. De 4 bykort er indfattet i en dekorativ ramme trykt fra særskilt kobberplade. Samlet mål: 33 x 40 cm. Koloreret. Bykortet over Husum indeholder et lille prospekt af byen. (#4249)
DKK 3000 / EUR 396

Pieter van der Aa (1659-1733). Forlægger i omkring 50 år med en meget stor produktion.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen