Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Fyn

BRUUN, JOHAN JACOB - ASSENS. Prospect af Kiöbstaden Assens i Fÿen at See fra den Nordre Siide Ao. 1762. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Fint eksemplar. - Prospekt af Assens med "Kirken. En lang smal Öe kaldes Bog=Öe hvorpaa er en eneste Bondegaard. Holsteen. Als=Land." markeret. (#11111)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - MIDDELFART. Prospect af Kiöbstaden Middelfart i Fÿen at see fra den Østre Siide Ao. 1762. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Venstre margin lidt beskåret. - Prospekt af Middelfart med "Kirken. Porten indtil Bÿen. Færge-Broen hvor fra man gaar over til Snoghøÿ." markeret. (#11107)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SVENDBORG. Prospect af Kiöbstaden Svenborg i Fÿen, at see fra den Nordre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. Venstre og højre margin beskåret, ellers fint eksemplar. - Prospekt af Svendborg med "Frue Kirke. St. Nicolai Kirke. Taasinge Land. Taasinge Slott. Breininge Kirke" markeret. (#15412)
DKK 900 / EUR 119

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FAABORG. Egnen ved Faaborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27 cm. Midt i billedet ses Diernæs Kirke. Faaborg ses i baggrunden til venstre, bag byen ses fjorden. (#1061)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HINDSGAVL. Parti ved Hindsgavl i Fyen. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19 x 27 cm. Lillebælt ses midt i billedet, i det fjerne anes Kolding. (#2546)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - HINDSGAVL. Parti ved Hindsgavl i Fyen. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19 x 27 cm. Lillebælt ses midt i billedet, i det fjerne anes Kolding. - God, formentlig senere håndkolorering. Nyere forgyldt ramme (Brock Rammer). Fint eksemplar. (#5328)
DKK 1150 / EUR 152

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - NYBORG. Nyborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af Wilh. Petersen. 19,5 x 27,5 cm. - Nyborg set fra sydvest. I forgrunden vejen til Faaborg, midt i billedet ses Nyborg By og Havn. Fra skibsbroen ses færgen mod Korsør. (#1074)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - NYBORG. Nyborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af Wilh. Petersen. 19,5 x 27,5 cm. I nyere ramme med passepartout. Rammen måler 38 x 45 cm. - Nyborg set fra sydvest. I forgrunden vejen til Faaborg, midt i billedet ses Nyborg By og Havn. Fra skibsbroen ses færgen mod Korsør. (#6898)
DKK 750 / EUR 99

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ODENSE. Odense. Litografi af A. Nay efter forlæg af Wilh. Petersen. 19 x 28 cm. Dette billede er taget fra det dengang nyanlagte gasværk, der ses til højre. Til venstre Åen og i midten Frue Kirke, lidt til venstre herfor ses Skt. Knuds Kirke og foran den Frederiksbroen. (#2366)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - SVENDBORG. Svendborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af A. Juuel. 20 x 28 cm. Til venstre ses Svendborg Sund med flere skibe, til højre byen, i baggrunden Taasinge og Bregninge Kirke. (#2184)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
DAHLBERG, ERIK - MIDDELFART, NYBORG. *Tabula exibens situm locorum ubi Sereniss: et Potentiss: Rex Carolus Gustavus Superato non sine Singularij Numinis Diuini auxilio Freto balthico minori, glacie pontis vicem præbente copias Danorum fudit totaque insula Fionia potitus est, d. 30. Ian. st. V. 1658... + Tabula depingens tres Danorum naues bellicas Neoburgi Fyoniæ in glaciæ hærentes, quæ d. 2. 3. 4. et 5. Febr. à Suecorum tormentis petebantur. Anno. 1658. Kobberstik [efter forlæg af Erik Dahlberg]. 28 x 34 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er håndkoloreret. (#12297)
DKK 1850 / EUR 244

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - MIDDELFART, NYBORG. Tabula exibens situm locorum ubi Sereniss: et Potentiss: Rex Carolus Gustavus Superato non sine Singularij Numinis Diuini auxilio Freto balthico minori, glacie pontis vicem præbente copias Danorum fudit totaque insula Fionia potitus est, d. 30. Ian. st. V. 1658... + Tabula depingens tres Danorum naues bellicas Neoburgi Fyoniæ in glaciæ hærentes, quæ d. 2. 3. 4. et 5. Febr. à Suecorum tormentis petebantur. Anno. 1658. Kobberstik [ efter forlæg af Erik Dahlberg ]. 28 x 34 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. (#7047)
DKK 1450 / EUR 191

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
DAHLBERG, ERIK - NYBORG. Situs locorum circa Neoburgum. in Fionia, et positus exercituum vtriusq: partis, ante Conflictum. d. 14. Nouemb. 1659. Kobberstik [ efter forlæg af Erik Dahlberg ]. 24 x 31 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Kobberstikket er i sort/hvid. (#7020)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
PETERSEN, S. H. - FYN. Elvedgaard ved Bogense. Originalt kobberstik. 14 x 17 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#1068)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - FYN. Hindsgaul ved Middelfart. Originalt kobberstik. 13,5 x 16 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 25 x 29 cm. (#10570)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - FYN. Middelfart. Originalt kobberstik. 13,5 x 16,5 cm. I smuk håndskåren passepartout med enkel stregdekoration. (#4754)
DKK 600 / EUR 79

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - FYN. Trolleborg seet fra Haven. Originalt kobberstik. 13,5 x 17 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#3777)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - FYN. Trolleborg ved Faaborg. Originalt kobberstik. 13,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I en dækramme der måler 24 x 28,5 cm. (#4260)
DKK 350 / EUR 46

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Assens. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Assens set fra nord med Lillebælt til højre i billedet. (#86)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Assens [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Assens med " Kirken. Raad-huuset. Skibs Broe. Strand Mölle. Kaals Mölle. Gamle Volde nu nedplöÿede. Öster Port. Ladegaard Port. Ramsherrits Port. Asnæs og Hafnen." markeret. (#88)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Bogense [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Bogense med " St: Nicol: Kirke. Raad-Huuset. Torvet. Skibs Broe. Vei til Rugaard." markeret. (#89)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Foborg [bykort]. Originalt kobberstik. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Fåborg med " Hell: Aands Kirke. St. Anna K: Taarn. Raad-Huuset. Bye Möllen. Skibs-Broen. Fersk Söe. Vester-Port. Vei til Odense." markeret. (#91)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Faaborg. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Fåborg set fra nordøst. Til venstre ses Helligåndskirken og midt i byen ses Klokketårnet. (#90)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Holkenhafn. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Herregården Holckenhavn ligger syd for Nyborg. (#92)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Kierteminde. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Kerteminde set fra sydvest. Midt i billedet Langebro. (#95)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Kierteminde [grundplan]. Originalt kobberstik. 15 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Kerteminde med " S. Laurent: Kirke. Raadhuset. Skibs Broen. Mölle Veien." markeret. (#96)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Medelfart. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Middelfart set fra nordøst med Lillebælt til højre. (#97)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Medelfart [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Middelfart med " Kirken, Raad=huuset. Torvet. Skibs=Broer. Landet af Snoghoi. Vei til Assens." markeret. (#98)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Nyborg. Kobberstik. 16 x 24 cm. Prospekt af Nyborg set fra søsiden. I baggrunden til venstre herregården Holckenhavn. (#100)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Nyborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Nyborg med " Kirken. Skolen. Strand=Porten. Raadhuset ved Torvet. Proviant= og Töÿ=Huus Tilforn Slottet. Land=Porten." markeret. (#101)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. NyeBorg. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Nyborg set fra landsiden med Nyborg Slot til højre. I baggrunden ses Holckenhavn. (#99)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Odense. Kobberstik af Alexia v. Lode. 15,5 x 23,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen i 1767. - Odense set fra Nonnebakken med Skt. Knuds Kirke midt i byen og Frue Kirke yderst til højre. (#15115)
DKK 750 / EUR 99

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Odense. Kobberstik af Alexia v. Lode. 15,5 x 23,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen i 1767. - Prospekt af Odense set fra øst, i forgrunden vejen ind mod Sankt Jørgens Port, til venstre Odense Å med Møglebro, der 1844 blev afløst af Frederiksbro. Til venstre Sankt Knuds Kirke. (#15114)
DKK 750 / EUR 99

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Svenborg. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med fold i papiret som ved udgivelsen i 1767. Svag brunlig stribe langs folden. - Svendborg set fra øst med sundet og Taasinge i baggrunden. (#102)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FYN. Svenborg [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Svendborg med " Vor Frue-Kirke. St. Nicolai K:. Kloster-K:. Raad Huuset. Skibs-Broen. Örkel Slots Vold. Taasing Land. Iörgens Kirke." markeret. (#104)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ODENSE SLOT. Prospect af det Kongl: Pallads i Odensée imod Haven. - Vuë du Palais Roïal à Odensée vers le jardin. - Prospect von dem Königl: Pallast zu Odensée gegen dem Garten. Originalt kobberstik. 27 x 40 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Godt eksemplar. (#3476)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen