Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Amager

PONTOPPIDAN, ERIK - AMAGER. Amagernes Klædning. Originalt kobberstik af J.Haas. 16 x 25 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1763. - Billedet viser Mand og Kone, Karl og Pige. (#3773)
DKK 650 / EUR 85

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 1, København 1763.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
RIETER, JACOB - AMAGER. En Kone fra Øen Amager, at see bag fra i hendes Vinter Klædning gaaende til Torvet i Kiøbenhavn / Eine Frau von der Insel Amack in ihrer Winter=Kleidung nach Copenhagen zu Markte kommend, von hinten an zu sehn. Kobberstik. Håndkoloreret. I gammel, lidt slidt ramme. Rammen måler 22,5 x 17,0 cm. (#9299)
DKK 1150 / EUR 152

Fra "Danske Nationale Klædedragter" udgivet af J. Rieter ca. 1805.
Jacob Rieter (1758-1823). Født i Schweiz. Opholdt sig i Danmark i perioder i årene 1797-1805. Gjorde sammen med landsmanden Johannes Senn dragtstudier i Holsten og på Vesterhavsøerne i begyndelsen af det 19. århundrede. Disse studier satte sig et varigt spor i den smukke samling kobberstik, ialt 72, af danske nationaldragter, han udsendte omkring 1805. Fra 1806 var Rieter bosat i Schweiz.
 
 
RIETER, JACOB - AMAGER. En Kone fra Øen Amager i hendes Vinter=Klædning kommende til Torvet i Kiöbenhavn / Eine Frau von der Insel Amack in ihrer Winter=Kleidung nach Copenhagen zu Markte kommend. Kobberstik. 21 x 14,5 cm. Håndkoloreret. Papirmål : 24 x 17,5 cm. (#11778)
DKK 950 / EUR 125

Fra "Danske Nationale Klædedragter" udgivet af J. Rieter ca. 1805.
Jacob Rieter (1758-1823). Født i Schweiz. Opholdt sig i Danmark i perioder i årene 1797-1805. Gjorde sammen med landsmanden Johannes Senn dragtstudier i Holsten og på Vesterhavsøerne i begyndelsen af det 19. århundrede. Disse studier satte sig et varigt spor i den smukke samling kobberstik, ialt 72, af danske nationaldragter, han udsendte omkring 1805. Fra 1806 var Rieter bosat i Schweiz.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - AMAGER. Prospect af Amager. Tagen fra den Östre side, Anno 1756. Kobberstik. 30 x 43 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Nyere tryk, formentlig fra perioden 1850-1900. (#3456)
DKK 750 / EUR 99

Første gang trykt i Thurahs bog om Amager og Saltholm, 1758.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen