Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Als

BÆRENTZEN, EM. - AUGUSTENBORG SLOT. Augustenborg Slot. Litografi af A. Nay efter forlæg af A. Juuel. 20 x 28 cm. (#3146)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - DYBBØL, SØNDERBORG. Dybbölbjerg. Litografi af A. Nay efter forlæg af Th. Brendstrup. 19,5 x 28 cm. Sønderborg set fra Dybbølbjerg med Dybbølstenen i forgrunden. (#3033)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - ALS. Norborg [grundplan]. Originalt kobberstik af J. G. Fridrich efter forlæg af H. Michelsen. 17 x 28 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1781. - Kort over Nordborg på Als med " Kirken. Det fÿrstelige Begravelse. Slottet Norborg. Herregaarden. den gamle bombarderede Muur. Slotts=Broen. den Kongel. Amt=Stue. Pastorat=Huset. Diaconat Huset. Skolen. p.t. Post=Huset og Apotheket. Øster=Gaden. Sönder=Gaden." samt 20 andre steder markeret. (#145)
DKK 400 / EUR 52

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 7, København 1781.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - ALS. Norborg Slot paa Als fra Söndre til Östre side. Originalt kobberstik. 21 x 31 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1781. - Prospekt af Nordborg Slot. De nuværende bygninger er opført i 1909. (#149)
DKK 600 / EUR 79

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 7, København 1781.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen